Magdiretso sa content

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa table of contents

Mga Saksi ni Jehova

Inakeanon

Mayad Nga Balita Halin sa Dyos!

 Leksyon 9

Paano Mangin Malipayon ro Imong Pamilya?

Paano Mangin Malipayon ro Imong Pamilya?

1. Ham-an kinahangean gid ro kasae agod mangin malipayon ro pamilya?

Ro mayad nga balita hay halin kay Jehova, ro masinadyahon nga Dyos, ag gusto na nga mangin malipayon ro mga pamilya. (1 Timoteo 1:11, New World Translation of the Holy Scriptures) Imaw ro nagtukod it pag-asawa. Kinahangean ro legal nga pag-asawa agod mangin malipayon ro pamilya tungod nagatao ra it kasiguruhan sa mag-asawa ag mga unga. Kinahangean nga respetuhon ku mga Kristyano ro kasugoan sa pagparehistro it pag-asawa.Basaha ro Lucas 2:1, 4, 5.

Ano ro pagtamod it Dyos sa pag-asawa? Gusto na nga mangin permanente ra. Gusto ni Jehova nga mag-ueonungan ro mag-asawa. (Hebreo 13:4) Ginakaugtan na ro pagdibursiyo o pagbueag. (Malaquias 2:16) Pero ginasugtan na ro mga Kristyano nga magbueag ag mag-asawa it uman kon nagpangbabayi o nagpangeaeaki ro andang asawa.Basaha ro Mateo 19:3-6, 9.

2. Paano dapat trataron ku mag-asawa ro kada isaea?

Gintuga ni Jehova ro eaeaki ag babayi para magbueoligan. (Genesis 2:18) Bilang ueo it pamilya, ro eaeaki hay nagapanguna sa pagtao ku materyal nga kinahangeanon it pamilya ag sa pagturo parti sa Dyos. Tungod palangga na ra asawang babayi, kinahangean nga mangin masinakripisyuhon imaw. Dapat palanggaon ag respetuhon it mag-asawa ro kada isaea. Tungod parehas sanda nga gakasaea, kinahangean nga patawaron nanda ro kada isaea agod mangin malipayon ro andang pag-asawa.Basaha ro Efeso 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1 Pedro 3:7.

 3. Kinahangean baea nga bueagan mo ing asawa kon bukon kamo it malipayon?

Kon may problema sa inyo nga pag-asawa, kinahangean nga pareho kamo nga magtinguha nga magpakita it pagpalangga sa kada isaea. (1 Corinto 13:4, 5) Owa ginahambae it Bisaea ku Dyos nga ro pagbueag hay solusyon sa mga problema it mag-asawa.Basaha ro 1 Corinto 7:10-13.

4. Mga unga, ano ro gusto it Dyos para kinyo?

Gusto ni Jehova nga mangin malipayon kamo. Nagatao imaw it pinakamanami nga eaygay para magkalipay kamo sa inyong pagkapamatan-on. Gusto na nga makabenepisyo kamo sa kaaeam ag eksperyinsya it inyong mga ginikanan. (Colosas 3:20) Gusto na man nga mangin malipayon kamo sa pag-obra it mga butang para sa inyong Manogtuga ag sa anang Unga.Basaha ro Efeso 6:1, 2; Mateo 19:13-15; 21:15, 16.

5. Mga ginikanan, paano mangin malipayon ro inyong mga unga?

Kinahangean nyo magtinguha nga mataw-an ro inyong mga unga it pagkaon, maistaran, ag pang-eambong. (1 Timoteo 5:8) Pero agod mangin malipayon ro inyong mga unga, kinahangean nga tur-an nyo man sanda nga palanggaon ro Dyos ag magtuon parti kana. (Efeso 6:4) Makaimpluwensya gid sa inyong mga unga ro inyong pagpakita it pagpalangga sa Dyos. Kon nabase sa Bisaea ku Dyos ro inyong pagturo, matur-an nyo gid it insakto ro inyong mga unga.Basaha ro Deuteronomio 6:4-7; 2 Timoteo 3:15.

Mayad ro epekto sa mga unga kon ginapalig-on ag ginadayaw nyo sanda. Kinahangean man nanda ro pagtadlong ag pagdisiplina. Paagi karon, malikaw sanda sa pwedeng makaduea ku andang kalipay. (Hulubaton 22:15) Pero, ro disiplina kinahangean nga bukon it mapintas.Basaha ro Colosas 3:21.

Ro mga Saksi ni Jehova hay nag-obra it mga libro nga makabulig sa mga ginikanan ag mga unga. Nabase sa Biblia raya nga mga libro.Basaha ro Salmo 19:7, 11.