Magdiretso sa content

Magdiretso sa table of contents

 Leksyon 5

Ano ro Katuyuan it Dyos sa Eugta?

Ano ro Katuyuan it Dyos sa Eugta?

1. Ham-an gintuga it Dyos ro Eugta?

Gintuga it Dyos ro eugta para sa mga tawo. Raya ro atong ilistaran. Ngani owa gintuga ro una nga mag-asawa, sanday Adan ag Eba, agod mag-istar sa eangit tungod ro gaistar igto hay ro mga gintuga it Dyos nga mga anghel. (Job 38:4, 7) Ginbutang it Dyos ro una nga tawo sa manami nga paraiso nga gintawag hardin it Eden. (Genesis 2:15-17) Gintaw-an ni Jehova si Adan ag ro anang mangin inunga it kahigayunan nga mabuhi it dayon sa eugta.Basaha ro 1 Juan 2:17; Genesis 1:28.

Ku primero, ro hardin it Eden eang ro paraiso. Ginsugo ro una nga mag-asawa nga pun-on ro eugta it andang mga inunga. Dumaeahan nanda ro bilog nga eugta ag himuon ra nga paraiso. (Genesis 1:28) Indi gid masamad ro eugta. Magapabilin ra nga ilistaran it mga tawo.Basaha ro Salmo 104:5.

2. Ham-an bukon eon it paraiso ro eugta makaron?

Owa ginsunod nanday Adan ag Eba ro Dyos ngani ginpaguwa sanda sa hardin. Naduea ro paraiso ag owa gid it tawo nga nakapabalik kara. Umpisa kato, gindumaeahan ro eugta it maeain nga mga tawo.Basaha ro Genesis 3:23, 24.

Halipatan eon baea ni Jehova ro anang orihinal nga katuyuan para sa mga tawo? Owa gid! Indi imaw mapaslawan tungod imaw ro pinakagamhanan sa tanan. (Isaias 45:18) Tumanon na ro anang orihinal nga katuyuan para sa mga tawo.Basaha ro Salmo 37:11, 34.

3. Paano mabalik ro paraiso?

Mangin paraiso it uman ro eugta sa idaeom it paggahom ni Jesus nga ginpili it Dyos nga mangin Hari. Sa inaway nga ginatawag Armagedon, pangunahan ni Jesus ro mga anghel  sa paglaglag sa mga nagakontra sa Dyos. Kulungon rayon ni Jesus si Satanas sa sueod it 1,000 ka dag-on. Maeuwas ro mga katawhan it Dyos tungod tuytuyan ag protektahan sanda ni Jesus. Mabuhi sanda it owa it katapusan sa Paraiso sa eugta.Basaha ro Pahayag 20:1-3; 21:3, 4.

4. Hin-uno maduea ro pag-antos?

Hin-uno tapuson ku Dyos ro kaeainan sa eugta? Nagtao si Jesus it “tanda” nga maeapit eon ro katapusan. Ro grabe’t lisod nga kahimtangan it tawo makaron nagapakita nga gakabuhi eon kita sa “katapusan it sistema it mga butang.”Basaha ro Mateo 24:3, 7-14, 21, 22, New World Translation of the Holy Scriptures.

Sa sueod it 1,000 ka dag-on nga paggahom ni Jesus halin sa eangit, anang tapuson ro tanan nga pag-antos iya sa eugta. (Isaias 9:6, 7; 11:9) Bukon eang imaw it isaea ka Hari, kundi isaea man imaw ka Mataas nga Saserdote ag anang dueaon ro saea it tanan nga nagapalangga sa Dyos. Ngani paagi kay Jesus, dueaon ku Dyos ro sakit, paggueang, ag kamatayon.Basaha ro Isaias 25:8; 33:24.

5. Sin-o ro maistar sa Paraiso sa paeaabuton?

Makilaea mo sa Kingdom Hall ro mga tawo nga nagapalangga sa Dyos ag gusto imaw pahamut-an

Ro mga tawo nga nagatuman sa Dyos ro magaistar sa Paraiso. (1 Juan 2:17) Ginsugo ni Jesus ro anang mga sumueonod nga tur-an ro mabuot nga mga tawo kon paano nanda mapahamut-an ro Dyos. Makaron, ginahanda ni Jehova ro minilyon nga mga tawo agod magkabuhi sa Paraiso. (Sofonias 2:3) Sa Kingdom Hall it mga Saksi ni Jehova, ginatun-an kon paano mangin mayad nga mga asawa ag mga ginikanan. Ro mga unga ag ginikanan magkaibahan nga nagasimba ag nagatuon para makabenepisyo sanda sa mayad nga balita.Basaha ro Pahayag 15:4.