• 240—Lugar kon siin nagasimba ro mga Saksi ni Jehova

  • 8,457,107—Mga Saksi ni Jehova

  • 10,071,524—Libre nga pagtuon sa Biblia

  • 20,175,477—Mga nag-atend sa dag-onan nga Memoryal it kamatayon ni Cristo

  • 120,053—Mga Kongregasyon