Ârike! Nâ mâmâ nâ ke pwêr̃êwaa duaër̃i xii?— Âvâr̃i! Nâ da mâmâ. Gè tâwai êr̃ê, Iesu nâ pwêr̃êwaa Iehova mâ duaër̃i xiē bar̃ē?— Nâki da mâmâ yè-i nâ ke yè pwêr̃êwaa pēvaa xii mâ pâni xii, tôrhû ke waa i Iesu cèki pènââbee-i. Ûr̃ûwè nâ ke waa i Iesu?

Bayêr̃i ke yè pwa i-ē röa bwêjë, Iesu wè nâ törua nekö cur̃u Pēvaa xiē Iehova. Ae töa bwêjë nâ dè wii nâ duaër̃i xiē, nee r̃u nâ Yoyèvù mâ Maria. Gè tâwai êr̃ê, cur̃u ër̃i tâi Iesu?—

Iehova nââ pè mör̃u i Iesu xè nekö nâ bör̃i nââ rö lewe Maria, cèki tövea mâ mör̃u röa bwêjë. Rha kââ ka e buèi! Nâ bör̃i kau nâ Iesu rö pwe Maria ûr̃û pâr̃â oyar̃i wânii re kau rö pwe pâr̃â pâni r̃e vidù. Nâ bör̃i tövea rèi nedè pèkani nâ mâ kavúè var̃ui. Rö ketöne re, Yoyèvù mâ Maria cur̃u wê ër̃i i-ē röa bwêjë.

Tèi okâre nâ 12 nedö xiē nâ Iesu, nâ waa rha kââ cèki pèrivea, êr̃e, nâ dö kau nâ vimear̃i xiē vèki Iehova Pēvaa xiē. Nâ waa kââ re yèr̃e, rèi nedaa re cer̃e waa paake rö Ierusalèm cer̃e vea pâr̃â vami xiē .Tèi ke viamwâr̃â xer̃e të, Yoyèvù mâ Maria wè cur̃u törhû êr̃ê, nâ wê yèri Iesu rö pwar̃a r̃e. Ae gèi, gè tâwai êr̃ê, nâ töwè nâ Iesu?—

Kiye re nâ tö mwâ waar̃ii nâ Iesu?

Cur̃u bör̃i vi bèr̃e të nâ Ierusalèm nâ Yoyèvù mâ Maria nâ ka meyè Iesu. Cur̃u bar̃a wè cur̃u da törhû-e. Tèi lee karir̃i nedaa, cur̃u pwayèr̃i i-ē rö mwâ waar̃ii! Gè tâwai êr̃ê, kiye re nâ tö mwâ waar̃ii?— Nâ tö katö re, wè nâ bâr̃i a’pâgür̃ü pâr̃â kââ rö i Pēvaa xiē Iehova. Nâ mear̃i Iehova mâ nâ bar̃i tâwai êr̃ê, ûr̃ûwè nâ ke yè waa cèki pèvior̃o-e. Cemè rö ke wê kau xiē mâ ûr̃û rha kâmö, Iesu nâ dè bâ pwêrêwaa Iehova. Nè dè bâ pwêr̃êwaa Iehova tèi nedaa ka tâcerè mâ nâki kau nâ bwêpë vèkiē. Nâ dè pwêr̃êwaa bar̃ē Yoyèvù mâ Maria nâ Iesu?— Üü! Nâ êr̃ê, nâ Pèci Ar̃ii.

Gè a’pâgür̃ü jië rö ke waa i Iesu?— Tö ke waa i-ē, gè bör̃i a’pâgür̃ü êr̃ê, gèi bar̃ē gè yè pwêr̃êwaa duaër̃i xii tèi ka tö mâmâ mâ ka tö ye. Nâ pâr̃i ke yè waa-i ûr̃û Iesu?—

VÂR̃Â RÖ PÈCI AR̃II XII

  • Luka 1:30-35; 2:45-52

  • Efeso 6:1

  • Heberu 5:8