Vi nâ ka törhû pâr̃â nemè pèci

Vi nâ ka törhû pâr̃â nemè pèci e yu rö ka rhavû

Témoins i Iehova

Select language Ajië

 Viapagùr̃ù 14

Kiye Re Nâ Pètomâ Rhaxârö Waar̃ii Nâ Bâō?

Kiye Re Nâ Pètomâ Rhaxârö Waar̃ii Nâ Bâō?

1. Kiye Bâō wè nâ kâvèâi, mâ xire, bā xè Israèl rö rhaxârö waar̃ii?

Bâō nâ we kâvèâi pâ ēr̃i Aberahama cèki cer̃e tö bā xiē, nâ bör̃i nââ yèr̃e mayö xiē. Nâ ayè bā xiē, “Israèl,” bör̃i nââ yè waar̃ii re, mâ nō xiē, cèki waatörhu mâ târ̃i. (Peci Salamo 147:19-20) Ur̃u re, nâ bör̃i we toxar̃a, nâ Israèl, avui vèki pâr̃â kâmö rö pâr̃â nevâ.Vâr̃â Genèse 22:18.

Bâō wè nâ pâbir̃i bā xè Israèl cèki cer̃e pâ Témoins xiē. Xèi nō ne r̃e, nâ pèrivea êr̃ê, gère cēi kââ ka ē nâki gère pwêr̃êwa pâr̃â mâyö xiē. (Deutéronome 4:6) Tö ketone re, nâ pâr̃i bör̃i kâmö cèki cer̃e apâgùr̃ù ke yè tâwai Bâō ka avâr̃i.Vâr̃â Isaïe 43:10, 12.

2. Kiye re e kâvèâi xinâ pâr̃â Keresiano ka avâr̃i?

Tèi nedè, Iehova nâ we da rhivèē Israèl, nâ bör̃i pèbawi xiē xèi ekalesia i pâr̃â Keresiano kâ avâr̃i. (Mataio 21:43; 23:37, 38) Tèi nedaa xinâ, pèbawi Israèl wè pâr̃â Keresiano ka avâr̃i, wè cer̃e pâ Témoins i Iehova.Vâr̃â Aposetolo 15:14, 17.

Iesu nâ tùr̃ùwa pa pâgùr̃ù xiē, cèki cer̃e vi nâ ka vivā rö pâr̃â nevâ wânii. (Mataio 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20) Nêr̃ê vivā re e waa xinâ rö pâr̃â nevâ wânii, wè pètâbâ êr̃ê, nâ we tövè ubwa nâ lee boejë. Nè bör̃i ke rhabō, tö nō ne boejë, Iehova wè nâ kâvèâi rö rha lewe waar̃ii ka avâr̃i, bwê kâmö paxa millions mi xèi pâr̃â nevâ wânii. (Erevea 7:9, 10) Tö pâr̃â mwâwaar̃ii xer̃e, pâr̃â Keresiano ka avâr̃i, we cer̃e vi avèmor̃o r̃e mâ vinââbee r̃e. Tö pâr̃â nevâ wânii, cer̃e cēi pâr̃â viapâgùr̃ù ka rhaxârö mi xèi Pèci Ar̃ii rö pâr̃â mwâ vikâveâi xer̃e.Vâr̃â Heberu 10:24, 25.

  3. Ur̃uwè nâ ke rhavu mâ waar̃ii i pâ Témoins i Iehova?

Tèi pâr̃â nedö ka tadè 1870, cer̃e duwê nâ pa pâgur̃u nō i Bâō, re pwayèr̃i të pâr̃â avâr̃i re tö Pèci Ar̃ii, re e we tânenui mâ. Cer̃e we rhiâgur̃u, êr̃ê, Iesu wè nâ kâvèâi pâr̃â Kerisiano rö lewe pâr̃â ekalesia, cèki cer̃e vipur̃â; cer̃e bör̃i rhavu ke yè vivā i Mwâcir̃i i Bâō rö pâr̃â nevâ wânii. Tèi nedö 1931, cer̃e we pè ne “Témoin i Iehova.”Vâr̃â Aposetolo 1:8; 2:1, 4; 5:42.

4. Ur̃uwè nâ ke waa i pâ Témoins rö lewe waar̃ii xer̃e?

Tèi nedè Iesu, pâr̃â ekalesia tö vidù rö pâr̃â nevâ, cer̃e cēi vicâwâ mi xèi pâi paxa vicâwâ, cer̃e bör̃i rhiâgùr̃ù êr̃ê, Iesu wè Cē re nemè pâr̃â ekalesia. (Aposetolo 16:4, 5) Nâ ur̃u re xinâ, pâr̃â Témoins i Iehova wè cer̃e cēi vicâwa mi xèi pâi Paxa Vicâwâ. Pârâ pâi beâr̃i re (pâr̃â neipwa), wè cer̃e tö nemè pâr̃â katö (Béthel), cer̃e pugèwè, cer̃e yu, cer̃e kâyâi pâr̃â pèci rö pâr̃â mêr̃ê a’ ka pōr̃ō (600). Cer̃e nââ mor̃o mâ pèri weye ka mi xèi Pèci Ar̃ii yè pâr̃â ekalesia (100 000) re tö pâr̃â nevâ wânii. Töi vidù pâr̃â ekalesia, e pètomâ pâr̃â neipwa ka kau na nêr̃ê r̃e. Cer̃e yamwâiwa rö i vimear̃i ka kau bwê muton i Bâō.Vâr̃â 1 Petero 5:2, 3.

Témoins i Iehova, wè cer̃e vikâvèâi r̃e, cèki cer̃e vi nâ ka vivā i pâr̃â virherhi ka ē mi xèi Pèci Ar̃ii, mâ nââbee par̃a kâmö rö pâr̃â viapâgùr̃ù i Iesu. Ur̃u pâr̃â aposetolo, gève vi nâ ka vivā rö pâr̃â o mwâ vidù. (Aposetolo 20:20) Gève nââbee pâr̃â kâmö paxa rhivèē avâr̃i mi xèi Bâō, cèki cer̃e apâgùr̃ù ke yè vâr̃â Pèci Ar̃ii. Gève da tövè rhaxârö rö lewe waarii xeve, ae gève dè tövè rhaxâ wè gève dè rha vami, wè dè rhaxârö nâ Pēvā xeve ka dö mear̃i ve; gève dè pâr̃â neparii wi mâ bwè, gève dè kââwaa ve. (2 Tesalonika 1:3) Törhu, rö waar̃ii i pâ Témoins i Iehova, cer̃e bar̃i kââ vior̃o wenenâ i Bâō, mâ nââbee pâr̃â kâmö re tövè ubwa xer̃e; tö ökâre, rö boejë wânii, nâ kau mâmâ nâ ko r̃e wa ke rhēwaa xer̃e Iehova.Vâr̃â Peci Salamo 33:12; Aposetolo 20:35.