Vi nâ ka törhû pâr̃â nemè pèci

Vi nâ ka törhû pâr̃â nemè pèci e yu rö ka rhavû

Témoins i Iehova

Select language Ajië

 Viapagùr̃ù 8

Kiye Re Nâ Da Kâvèyèri Pâr̃â Yane Mâ Pâr̃â Boepë Nâ Bâō?

Kiye Re Nâ Da Kâvèyèri Pâr̃â Yane Mâ Pâr̃â Boepë Nâ Bâō?

Bâō wè nâ kâyâi vèmwââ pâr̃â kâmö cèki cer̃e vicâwâ yè boejë mâ pèrivea êr̃ê, nâ da tö nexar̃aâ r̃e nâ ke yè kâvèyèri pâr̃â boepë röa boejë

1. Ur̃uwè nâ ka rhavu yane?

Yane we nâ viru rö boejë rèi nedaa re nâ rhavu vē nâ Satana. Satana, wè dè dexâ angela ka târi au, ae “nâ da tomâ mor̃o rö i avâr̃i.” (Ioane 8:44) Nâ bar̃i cēi waar̃ii re gère waa yè Bâō rhar̃hi. Nâ bör̃i vē yè Eva, bwè ka baayê, nâ êr̃ê nō ka vē yè-e cèki koiwa-e, mâ cèki da pwêr̃êwa Bâō. Bör̃i Adamu nâ koiwa bwè xiē, Eva; nâ tar̃akoejir̃i mâyö i Bâō na cē bar̃ē. Xèi ke waa xir̃u kââ ka yane, tö ökâre nâ bör̃i we pwa nâ ka rhavu pâr̃â boepë mâ pèime.Vâr̃â Genèse 3:1-6, 19.

Rö ke pèmùr̃ù xiē Eva, Satana wè nâ rhavu vicā yè viwinō i Bâō Ka Vikoeji rö boejë wânii. Cer̃e pōr̃ō yeye nâ pâr̃â kâmö re koiwa-e, cer̃e viö nâki Or̃okau xer̃e nâ Bâō. Tö ökâre, Satana wè nâ we “yèvu roa boejë.”Vâr̃â Ioane 14:30; 1 Ioane 5:19.

2. Âri ke, nâ wii nâ kââ ka da târi rö ê yaxai i Bâō ra?

Pâr̃â ê yaxai i Bâō we cer̃e dè târi au. Nâ yaxai pâr̃â kâmö, mâ pâr̃â angela nâ Bâō cèki pâr̃i r̃e nâ ke yè pwêr̃êwa-e. (Deutéronome 32:4, 5) Nâ nââ rö i re, vitânexâi rö i ke yè pâbir̃i kââ ka ē mâ kââ ka yane. Tö duo ketone re nâ nââ yère nâ Bâō, nâ bör̃i par̃i re cèki gère pèrivea yè vimear̃i xere.—Vâr̃â Iakobo 1:13-15; 1 Ioane 5:3.

3. Nâ kâyâi xiye pâr̃â boepë cèmèrua xinâ nâ Bâō?

Rèi rha bomè nedaa ka ubwa, Iehova nâ kâyâi cèki mâ vicā yè kaviwinō xiē wânii. Kiye? Cèki pèrivea êr̃ê, pâr̃â viwinō i kâmö wè nâ da wii nâ kââ ka ē rö i. (Ecclésiaste 7:29; 8:9) Nâ we waa 6 000 nedö  nâ nō ne boejë, pè yēxèvè yère, êr̃ê: pâr̃â kâmö re vicâwâ ro pâr̃â nevâ, wè cer̃e da pwa rö ke yè kâvèyèri vipā, viyövèmi kâmö, kââ ka te, mâ pèi.Vâr̃â Jérémie 10:23; Roma 9:17.

Törhu ketone pâr̃â gavana i kâmö, nâ da ur̃u gavana i Bâō; wè Cē nâ waa vè ē pâr̃â kâmö re cēi xiē. (Isaïe 48:17, 18) Nâ we tövè ubwa nâ nedaa re, Iehova nè yè yövèyèri pâr̃â gavana i pâr̃â nevâ. Cer̃e rhar̃hi re pâbir̃i viwinō i Bâō, wè cer̃e re yè mâ mor̃u au roa boejë.—Isaïe 11:9.Vâr̃â Erevea 11:15.

Pâr̃â vitânexâi xere, wè cer̃e pèrivea êr̃ê gère pâbir̃i Bâō cèki Or̃okau xere

4. Jië re gère yè waa rèi ar̃è kièo i Bâō?

Nâ êr̃ê nâ Satana, êr̃ê: nè da wii nâ rha kâmö ka yè kâmöyar̃i i Bâō xèi vimear̃i vibwir̃i. Nâ par̃i vē nâki yè êr̃êvea vēvē i Satana? Üü! Nâ par̃i vē! Ke kieo i Bâō, wè nâ nââ yère rö ke yè pâbir̃i vicâwâ xiē rai vicâwâ i kâmö. Gère pèrivea vipâbir̃i re rö ketone ke mor̃u xere.Vâr̃â Job 1:8-11; Proverbes 27:11.

5. Ur̃uwè nâ ke yè pâbir̃i Bâō cèki tö Or̃okau xere?

Gère pâbir̃i Bâō cèki tö Or̃okau xere, nâki gère mèyè-e, mâ waar̃ii ka avâr̃i mi xèi nō xiē re tö Pèci Ar̃ii. (Ioane 4:23) Gère yakoa virai Satana, ur̃u ke waa i Iesu, nâki gère da viru rö ke waa politique, mâ pâr̃â ke waa vipā.—Vâr̃â Ioane 18:36.

Satana wè nâ vicâwâ yè pâr̃â kâmö, cèki cer̃e waa pâr̃â kââ ka mir̃i, ur̃u viyöbö ka waavèyane kâmö. Nâki gère da waa pâr̃â kââ ka yane re, cer̃e bör̃i kacowa re, mâ rhonō xere nâ pâr̃â pâ bee-re, mâ paxa tövè ubwa xere. (1 Petero 4:3, 4) Pâbir̃i nâ gère: âr̃i ke, gère yè tövè ubwa i pâr̃â kâmö paxa rhivèē Bâō? Gère yè koiwa pâr̃â mâyö ka târi, mâ ka wii nâ vimear̃i rö i? Nâki avâr̃i, nâ pèyēxèvè êr̃ê, Satana nâ vē rö i nō xiē, êr̃ê: nâki pwayèr̃i re nâ yēyè, gère yè bör̃i kâyâi virai Bâō.Vâr̃â 1 Korenito 6:9, 10; 15:33.

Vimear̃i i Bâō wè nâ pèrivea, mâ apâgùr̃ù yère, êr̃ê: nè yè we kâvèyèri pâr̃â kââ ka yane mâ pâr̃â boepë. Pâr̃â kâmö re tânewèi yè Bâō, vèker̃e nâ mor̃u ka tö au röa boejë.Vâr̃â Ioane 3:16.