Vi nâ ka törhû pâr̃â nemè pèci

Vi nâ ka törhû pâr̃â nemè pèci ka tö eria

Vi nâ ka törhû pâr̃â nemè pèci e yu rö ka rhavû

Témoins i Iehova

Ajië

Pâr̃â Virherhi Ka ē Xèi Mi Bâō!

 Viapagùr̃ù 13

Jië Re Yè Mâ Pwayèr̃i Pâr̃â Waar̃ii Wânii?

Jië Re Yè Mâ Pwayèr̃i Pâr̃â Waar̃ii Wânii?

1. Pâr̃â waar̃ii wânii, wè cer̃e dè ē ra?

Nâ wii nâ pâr̃â kâmö ka ē nâ wenenâ xer̃e rö pâr̃â waar̃ii wânii. Virherhi ka ē vèker̃e, wè nâ törhu r̃e mâ yamwâiwa r̃e nâ Bâō. Rhaxârö, kââ ka da ē vèker̃e, wè e pè waar̃ii cèki mâ waa pâr̃â kââ ka yane. (2 Korenito 4:3, 4; 11:13-15) Rö pâr̃â journaux, e vi êr̃ê bör̃i waar̃ii re pûû pâr̃â kââ ka yane: cer̃e kur̃è par̃a bombes, viyövèmi pâr̃â kâmö ka pōr̃ō rö pâr̃â nevâ, cer̃e vipā, mâ viyā oyar̃i. Nâ kau nâ vinenâwêr̃ê i pâr̃â kâmö paxa târi nâ wenenâ xer̃e!Vâr̃â Mataio 24:3-5, 11, 12.

Waar̃ii ka avâr̃i wè nâ pèkau Bâō; ae pâr̃â waar̃ii ka vē, Bâō wè nâ cumir̃i i r̃e, wè cer̃e apâgùr̃ù par̃a vitânexâi ka da mi xèi Pèci Arii, ka ur̃u vivē rö xiē, mâ rö i paxa we pèime. Nâ rhivèē nâ Iehova cèki cer̃e tâwai avâr̃i rö xiē nâ pâr̃â kâmö wânii.Vâr̃â Ezékiel 18:4; 1 Timoteo 2:3-5.

2. Jië re yè pwa yè pârâ waar̃ii wânii?

Dö avâr̃i, e da pèmùr̃ù Bâō xèi pâr̃â waar̃ii ka vē, ka waa rhivèē i Satana. (Iakobo 4:4) Tö Pèci Ar̃ii, pâr̃â waar̃ii re, vèrhaxâ, wè Ne r̃e nâ “Babylona ka Kau.” Babylona wè nepènevâ ka baayê, re pûû pâr̃â waar̃ii ka vē xinâ ro boejë, wè cer̃e tövèa rèi nedè Dee Kau rèi nedaa i Noâ. Nâ we tövè ubwa, Bâō wè nè yè kâvèyèri pâr̃â waar̃ii ka pèmùr̃ù, mâ waa vè yane pâr̃â kâmö.Vâr̃â Erevea 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8.

Virherhi ka ē wè nâ da lee rharhe: wè Iehova nâ da tânenui pâr̃â kâmö ka târi nâ wenenâ xer̃e, re tö vidù rö pâr̃â waar̃ii ka vē, re tö pâr̃â nevâ wânii. Nè yè kavèâi r̃e, mâ apâgùr̃ù yèr̃e nō xiē ka avâr̃i.Vâr̃â Mika 4:2, 5; Ioane 6:45.

Xinâ, waar̃ii ka avâr̃i wè nâ kâvèâi vèrhaxâ pâr̃â kâmö wânii

  3. Jië re cer̃e yè waa, nâ pâr̃â kâmö paxa ē nâ wenenâ xer̃e?

Iehova wè nâ yamwâiwa pâr̃â kâmö paxa rhivèē avâr̃i mâ târi. Nâ êr̃ê nâ Bâō, êr̃ê, tùrua mi xèi pâr̃â waar̃ii ka vē. Kâmö re rhivèē Bâō nâ pâr̃i xiē nâ ke yè pugèwè cèki pévior̃o-e.Vâr̃â Erevea 18:4.

Rèi nedaa i Iesu, pâr̃â kâmö paxa ē nâ wenenâ xer̃e, wè cer̃e cēi rö i vior̃o pâr̃â virherhi ka ē re cer̃e vivā nâ pâr̃â aposetolo. Nâ apâgùr̃ù yèr̃e nâ Iehova ketone dexâ mor̃u ka dövö, rö i vior̃o, mâ tânewèi. Pâr̃â ka yu re, wè viapâgùr̃ù vèkere, rö i ketone ke cēi xer̃e pâr̃â virherhi ka ē, wè cer̃e we nââ Iehova cèki kââ ka dö vikoeji rö i mor̃u xer̃e.Vâr̃â 1 Tesalonika 1:8, 9; 2:13.

Iehova wè nâ cēi, rö lewe vami xiē pâr̃â kâmö re tùrua mi xè pâr̃â waar̃ii ka vē. Nâki gēvē cēi nō xiē ka ē au, nè bör̃i pâr̃i vē nâ ke yè kaaveâi xiē, mâ viru rö lewe vami xiē, mâ cēi mor̃u ka da tâwai yèri lee.Vâr̃â Mareko 10:29, 30; 2 Korenito 6:17, 18.

4. Ur̃uwè nâ ke yè waa i Bâō, cèki wii nâ vior̃o rö boejë wânii?

Viwinō ka yè pwami yè pâr̃â waar̃ii ka vē, wè dè dexâ virherhi ka ē. Nè pèyèri au pâr̃â boepë tö boejë wânii. Nè da wii të nâ waar̃ii ka vē, ka pèmùr̃ù mâ ka cirhērē pâr̃â kâmö. Pâr̃â kâmö paxa mor̃u roa boejë, wè cer̃e yè tövè rhaxâ rö i waar̃ii ka avâr̃i xèi mi Bâō.Vâr̃â Erevea 18:20, 21; 21:3, 4.