Vi nâ ka törhû pâr̃â nemè pèci

Vi nâ ka törhû pâr̃â nemè pèci e yu rö ka rhavû

Témoins i Iehova

Select language Ajië

 Viapagùr̃ù 12

E Tâi Nâ Ke Yè Vivè Ubwa i Mi Bâō?

E Tâi Nâ Ke Yè Vivè Ubwa i Mi Bâō?

1. Âri ke! Bâō wè nâ pwêr̃ê pâr̃â pwaer̃ö wânii ra?

Bâō wè nâ bar̃i cèki pâr̃â kâmö rö pâr̃â nevâ wânii, cer̃e tövè ubwa xiē mi rö i pwaer̃ö. (Peci Salamo 65:2) Ae nè da pwêr̃ê mâ cēi, pâr̃â pwaer̃ö wânii. Nâ ur̃u pwaer̃ö dexâ wi re waavèyane bwè xiē. (1 Petero 3:7) Nâ ur̃u bar̃ē pwaer̃ö i pâlè Israèl, nâ da töpwêr̃ê, wè cer̃e dè bâ waa rhèva pâr̃â kââ ka yane. Rhaxârö, Bâō nâ cēi pâr̃â pwaer̃ö i paxa yane re vipâr̃i yè, virù bar̃ē nâki kau nâ yane xer̃e. Avâr̃i, pwaer̃ö yè Bâō, wè dè rha kââ ka vikoeji.Vâr̃â Isaïe 1:15; Aposetolo 3:19.

2. E tâi nâ ke yè pwaer̃ö?

Pwaer̃ö, wè dè dexâ ke yè rhēwaa yè Bâō. Gère dè pwaer̃ö yè Iehova rö, wè Cē Ka Yaxai re. (Mataio 4:10; 6:9) Tö i yane xere, gère bör̃i yè pwaer̃ö rö Ne Iesu wè nâ pèime vèkere. (Ioane 14:6) Iehova wè nâ da pwêr̃ê pâr̃â pwaer̃ö re e yu, mâ e vâr̃â târ̃â. Ae, nâ cēi pâr̃â pwaer̃ö mi xèi wenenâ xere.Vâr̃â Mataio 6:7; Filipi 4:6, 7.

Bâō Ka Yaxai re, wè nâ pwêr̃ê bar̃ē pâr̃â pwaer̃ö, re gère êr̃ê vè yar̃i rö wenenâ xere. (Samuel 1:12, 13) Nâ ē yè nâki gère pwaer̃ö yè, rö i pâr̃â ketone ka pōr̃ō: tèi melö, tèi gowe karè, mâ tèi rherhè, bar̃ē baayê ke yè ara, nâki pwayèr̃i re nâ kââ ka tâcer̃è, mâ dè bör̃i kââ bar̃ē.Vâr̃â Peci Salamo 55:23; Mataio 15:36.

3. Kiye re cer̃e vikâveâi r̃e nâ pâr̃â Kerisiano?

Nâ da mâmâ nâki yè vivè ubwa i mi Bâō, wè gère mor̃u rö nejêr̃ê pâr̃â kâmö paxa da tânewèi yè-e, paxa kacowa pâr̃â êr̃êvea ka baayê vèki târâdâ rö boejë. (2 Timoteo 3:1, 4; 2 Petero 3:3, 13) Nâ ē nâki gère vikâveâi re vèr̃i pâ bee re rö pâr̃â mwâwaar̃ii, na ē bar̃ē vèker̃e.Vâr̃â Heberu 10:24, 25.

 Ke tövè rhaxâ vèr̃i pâr̃â kâmö paxa rhivèē Bâō, wè pènââbeâ re, cèki gère vivè ubwa xiē. Pârâ vikâveâi i pâ Témoins i Iehova, wè pènââbee re veâ, rö i tânewèi xere mâ xer̃e ka rhaxâ.Vâr̃â Roma 1:11, 12.

4. E tâi nâ ke yè vivè ubwa i mi Bâō?

Nâ pâr̃i vē nâ ke yè vivè ubwa i mi Bâō, nâki gēvē pèvâr̃â goâ vē rö pâr̃â viapâgùr̃ù mi xèi Nō xiē. Tânexâi waa pâr̃â nêr̃ê-e, mâ vipur̃â xiē, mâ pâr̃â viavènexâi xiē ka baayê. Nâki gēvē tânexâi waa, mâ pwaer̃ö bar̃e, nè yè bör̃i tuo rö wenenâ xēvē nâ ke yè ëi vèki vimear̃i mâ vigamë i Bâō.Vâr̃â Josué 1:8; Peci Salamo 1:1-3.

Nâ pâr̃i vē nâki yè tövè ubwa i mi Bâō, nâki gēvē tânewèi yè-e. Vitânewèi wè nâ dè ur̃u dexâ kê re e yè yamwâiwa. Gēvē yè dè bâ vâr̃â Pèci Ar̃ii, cèki mor̃o nâ tânewèi xēvē, mâ rhiâgùr̃ù pâr̃â kavè newèi xēvē.Vâr̃â Mataio 4:4; Heberu 11:1, 6.

5. Jië nâ pèyadi vē röi ke yè vivè ubwa i mi Bâō?

Iehova wè nâ yamwâiwa pâr̃â kâmö re waa rhivèē xiē. Nâ pâr̃i xiē, nâki nââ yèvē mor̃o vèki tânewèi, mâ newèi xēvē yè mor̃u ka da tâwai yèri. (Peci Salamo 91:1, 2, 7-10) Na avènexâi yèvē, pâr̃â ketone mor̃u ka mir̃i ka yè waavèyane mor̃u ne kar̃o, mâ vior̃o xēvē. Nâ apâgùr̃ù xèvē mor̃u ka dö ē au.Vâr̃â Peci Salamo 73:27, 28; Iakobo 4:4, 8.