Vi nâ ka törhû pâr̃â nemè pèci

Témoins i Iehova

Select language Ajië

Nâ Dö Tö Nexar̃aâ Ya Nâ Bwêjë?

Nâ Dö Tö Nexar̃aâ Ya Nâ Bwêjë?

Gëvē tânexâi, êr̃ê,  . . .

  • Bâō?

  • pâr̃â kâmö?

  • Satana?

 NÂ ÊR̃Ê JIË NÂ PÈCI AR̃II

“Bwêjë wânii wè, nâ tö eria ne Wi ka vēvē.”—1 Ioane 5:19. “Ae na we tovea na o i Bao ceki sovesēri para ner̃e i meavora.” —1 Ioane 3:8, Peci Arii Mêr̃ê A’Jië.

JIË NÂ VITÂNEXÂI XĒVĒ RÖ I NŌ RE

Pûû pâr̃â kââ ka yane röa bwêjë.—Erevea 12:12.

Tânewèi rö, êr̃ê, bwêjë wè nè yè mâ ē au.—1 Ioane 2:17.

 DÖ AVÂR̃I NÂ KE YÈ TÂNEWÈI XERE RÖ NŌ KA MI XÈ I PÈCI AR̃II?

Nâ avâr̃i, rö i karir̃i ketöne:

  • Nâ we tövè ubwa nâ lee vicâwâ i Satana röa bwêjë. Nâ tö wênenââ i Iehova nâ ke yè yovèyèri pâr̃â nêr̃ê Satana röa bwêjë. Nâ êr̃ê, rö ka êr̃ê xiē ka bayê mâ, êr̃ê, “nè kâavèyèri o cē re pûû pèime, êr̃ê, meavora” ùù, nè yè câwâ virai au pâr̃â mir̃i mi xè i Satana.—Heberu 2:14, Traduction du monde nouveau.

  • Bâō wè nâ we pâbir̃i Iesu Keriso cèki rhōr̃u bwêjë. Nâ dè  pidexâ nâ Iesu; nè yè da ûr̃û pâr̃â or̃okau paxa vikoèrènō mâ âmû re vicâwâ yè bwêjë. Rö i ke yè vicâwâ i Iesu, nâ êr̃ê nâ Bâō rö ka êr̃ê xiē ka bayê mâ xire, êr̃ê: “Nè yè kâwa kâmö ka rhaudè ma kamö ka seri nekoer̃e e, ma pèmoru ko re. Ma nè ye cō re rai visomorui ma kôjuwa, ae nè do kâa ro nemè e na wara xere.”—Peci Salamo 72:13, 14.

  • Bâō wè nâ da Bâō ka vē. Nâ êr̃ê târi nâ Pèci Ar̃ii, êr̃ê: “Na da tawai vē roi na Bao.” (Heberu 6:18) Pâr̃â kââ re nâ êr̃ê mâ nâ Iehova, nè yè dè pèyēxèvè! (Isaïe 55:10, 11) “Ê yè yayâwâ xinâ yèvù ne bwêjë.”—Ioane 12:31.

 TÂNEXÂI WIR̃I

Nè yè ûr̃ûwè nâ ketöne bwêjë tèi nedè  ke yè yapètù virai pâr̃â orokau paxa vicâwâ?

Nâ a’cëi nâ Pèci Ar̃ii rö PECI SALAMO 37:10, 11EREVEA 21:3, 4.