Vi nâ ka törhû pâr̃â nemè pèci

Témoins i Iehova

Select language Ajië

Nâ Töwè Nâ Pè A’cëi Pâr̃â Viērēwaa Ka Kau Rö i Nō Ne Mör̃u?

Nâ Töwè Nâ Pè A’cëi Pâr̃â Viērēwaa Ka Kau Rö i Nō Ne Mör̃u?

Gëvē tânexâi, êr̃ê, e yè pwayèr̃i rö . . .

  • la science?

  • nō i kâmö?

  • Pèci Ar̃ii?

 NÂ ÊR̃Ê YÈ BÂŌ NÂ RHA KAYU PÈCI AR̃II, ÊR̃Ê:

“Nââbee nya cèki Gö yè rhiâgür̃ü . . . nō xii wè avâr̃i.”—Pèci Salamo 119:144, 160, Traduction du monde nouveau.

Cer̃e pwayèr̃i pè a’cëi nâ pâr̃â millions kâmö rö Pèci Ar̃ii.

Ârike, gëvē bar̃i pwayèr̃i bar̃ē?

Site jw.org/aji wè pènââbee vē.

VÂR̃Â ê rö Internet

TÖRHÛ Pèci Ar̃ii rö pâr̃â vidéos

TÉLÉCHARGER Pâr̃â pèci

 OJIË NÂ VIĒRĒWAA RE GËVĒ BAR̃I TÂWAI?

Meyè pâr̃â pè a’cëi mi xè Pèci Ar̃ii rö jw.org/aji.

(Vi nâ PÂR̃Â PÈCI > PÂR̃Â PÈCI MÂ PÂR̃Â BROCHURES)