Gëvē tânexâi, êr̃ê, . . .

  • vimear̃i?

  • mwâne?

  • utö dè xè i bör̃i kââ?

 NÂ ÊR̃Ê JIË NÂ PÈCI AR̃II

“Nâ kau mâmâ rhö nâ ko r̃e paxa pwêr̃ê wa nō i Bâō mâ toxar̃a!”—Luka 11:28, Traduction du monde nouveau.

JIË NÂ VITÂNEXÂI XĒVĒ RÖ I NŌ RE

Vimear̃i ka mör̃ö.—Efeso 5:28, 29.

Rhēwā ka wii nâ kavè.—Efeso 5:33.

Târ̃âdâ ka avâr̃i.—Mareko 10:6-9.

 DÖ AVÂR̃I NÂ KE YÈ TÂNEWÈI XERE RÖ NŌ KA MI XÈ I PÈCI AR̃II?

Nâ avâr̃i, rö i kar̃u ketöne:

  • Bâō nâ tö ka rhavû mör̃u i pâr̃â vami. Nâ êr̃ê nâ Pèci Ar̃ii, êr̃ê, “pâr̃a vami wè cer̃e tö nexaraâ” Iehova Bâō. (Genèse 2:18-24) Rö i bör̃i ke êr̃ê, nâ ki wii nâ pâr̃â vami, wè Bâō re yaxai r̃e. Kiye re nâ dö kââ?

    Törhû wa: Nâki ne ē yèvē nâ dexâ ke uo, gëvē bar̃i tâwai ûr̃ûwè nâ ke waa ne. Gëvē yè ērēwa ya? Nâ târi nâ ke yè ērēwa kâmö re uo eara re.

    Nâ ûr̃û re bar̃ē nâki gère bar̃i tâwai pâr̃â ke waa cèki mör̃u rö i vior̃o nâ vami xere, gère pûgèwè re wa Iehova, wè Cē re pûû pâr̃â nêr̃ê re vidù.

  • Bâō wè nâ yamâiwaa re. Cer̃e yè gamë nâ pâr̃â vami re meyè pâr̃â rhivèē i Bâō re nâ nââ yère rö Pèci xiē. Kiye? “Na dè samaiwa vē na cē.” (1 Petero 5:6, 7) Nâ dö tö wenenââ i Bâō nâ kââ re yè ē vèkere—bör̃i pâr̃â rhivèē xiē wè pè nââbe re rèi pâr̃â nedaa wânii!—Proverbes 3:5, 6; Isaïe 48:17, 18.

 TÂNEXÂI WIR̃I

Ûr̃ûwè nâ ke yè waa i duawè cèki rha wi ka ē, rha bwè ka ē, dua viër̃i ka ē.

Nâ a’cëi nâ Pèci Ar̃ii rö EFESO 5:1, 2KOLOSE 3:18-21.