Vi nâ ka törhû pâr̃â nemè pèci

Témoins i Iehova

Select language Ajië

Na Pani Vē Cègēvē Kaaveai Bao!

OPTIONS DE TÉLÉCHARGEMENT