Vi nâ ka törhû pâr̃â nemè pèci

Témoins i Iehova

Select language Ajië

Musique Ne Waar̃ii i Pâ Kerisiano

Télécharger pâr̃â enregistrements audio ka dö ē rö i pâr̃â rhē i pâr̃â keresiano. Pâr̃â rhē ne waar̃ii mâ rhē ne pè a’vè ē Iehova Bâō. Töpwêr̃ê pâr̃â cantique ka e rhē utö ka rhē nâ orchestre utö dè bör̃i musique rhö vèr̃i pâr̃â instruments.

 

 

 

Nâ da pâr̃i. Xinâ, ê lewe katö re, wè nâ da wii rö mêr̃ê a’ xēvē.

Pâr̃â ka yu-a wè nâ pâr̃i ke yè var̃â rö pâr̃â mêr̃ê a’ re e yu mi ra :