Yi enu ci yí lemɛ ji

Mìyɔkɔ Eo Nɔ Exwe 2024 Takpekpegan Yehowa Kunuɖetɔwo Tɔ Ci Nyɔta Yí Nyi ‘Dra Eŋɛnywi Lɔ!’

Mìyɔkɔ Eo Nɔ Exwe 2024 Takpekpegan Yehowa Kunuɖetɔwo Tɔ Ci Nyɔta Yí Nyi ‘Dra Eŋɛnywi Lɔ!’

Eŋɛvwinwo gbɔnɔjɔ amɛ. Vɔ eŋɛnywiwo na mìkannɔdo ji mɔ esɔ mɛ anyɔ!