Yi enu ci yí lemɛ ji

Yehowa Kunuɖetɔwo Hamɛ Bɔbɔwo

Kpɔ lé mìwo bɔbɔwo yinɔ do. Kpɔ bɔbɔ waxu ci yí sɔ eo gbɔ.

Kpɔ texwe ci yí sɔ eo gbɔ (ouvre une nouvelle fenêtre)

Nyiwo yí Jɔnɔ le Mìwo Bɔbɔwo Mɛɔ?

Yehowa kunuɖetɔwo bɔnɔ keŋ yí sɛnnɔ Mawu zeve le kwɛshila ɖeka mɛ. (Ebretɔwo 10:24, 25) Amɛshiamɛ atɛnŋ ava faa. Le bɔbɔ lɔwo hwenuɔ, mìgbejenɔ Bibla nyɔwo mɛ, yí gbekplanɔ lé mìazan Bibla mɛ nukplamuwo do le mìwo gbenɔnɔ mɛ.

Akpa sugbɔtɔ nɔ mìwo bɔbɔwo nɔnɔ shigbe suklu xɔmɛ nɛ, amɛshiamɛ atɛnŋ aɖo enyɔŋci faa. Le tɔtɔ mɛ koɖo vɔvɔnu nɔ bɔbɔ lɔwoɔ, mìjinɔ ha yí gbedonɔ gbeɖaɖa.