Yi enu ci yí lemɛ ji

Yehowa Kunuɖetɔwo

Can egbe Aja

Mi yí kpacɛ nɔ xexe lɔ cucucuɔ?

Mi yí kpacɛ nɔ xexe lɔ cucucuɔ?

Àɖoŋci mɔ . . .

  • Mawu yɔa?

  • Satana yɔa?

  • mɛbu ɖe yɔa?

 ENYƆ CI BIBLA NU

Xexe lɔ keŋkeŋ le gɔnmɛ nɔ enuvwinwatɔ lɔ ŋsɛn.’​—1 Ʒan 5:19, Mawu Nyɔ.

“Mawu Vi va, yí ava dahɛn Satana dɔwawawo”​—1 Ʒan 3:8.

NYƆNA CI ÀKPƆ LE MƐ

Nyɔnɔnwi cɛwo ana:

Àse enu ci yí taɖo efunkpekpewo li gɔnmɛ​—Enyɔdasɛ 12:12.

Kankandoji anɔ eo shi mɔ Mawu ava dra enuwo do.​—1 Ʒan 2:17.

 MÌATƐNŊ AKANDO ENYƆ CI YÍ BIBLA NU JÍA?

Aɛ, do susu amɛtɔn cɛwo ŋci:

  • Mawu agu acɛkpakpa Satana tɔ. Yehowa ɖwi koŋ mɔ yeaɖe Satana cɛkpakpa si. Mawu nu ɖɛ mɔ yea ‘wu Satana’ keŋ adra enu ciwo pleŋ édahɛn do.​—Ebretɔwo 2:14.

  • Mawu sɔ Yesu mɔ yɛa- kpacɛ do xexe lɔ ji. Yesu de nyi nuvwinwatɔ alo amɛ-ɖekitɔjitɔ shigbe mɛ ci yí le xexe lɔ ji ɖukɔ hannɛ o. Mawu nu ɖɛ mɔ nɔ́ Yesu va tɔ ejiɖuɖuɔ, ‘wamunɔwo-koɖo amɛmaleɖewo agodo nu, . . . Efyɔ lɔ ahwlɛn wo gan le amɛ kpotu ciwo yí dokɔ vevisese lanmɛ nɔ wo shi.’​—Ehajiji Wema 72:13, 14.

  • Mawu datɛnŋ yí akanŋsu o. Bibla nui yi mɛkɔ mɔ: ‘Mawu datɛnŋ akanŋsu o.’ (Ebretɔwo 6:18) Nɔ Yehowa nu mɔ yeawa ŋɖeɔ, éwɛ ni (Ezai 55:10, 11). Kankandoji li mɔ ‘woasɔ xexe lɔ fyɔ vi sɔ dɔŋkpe’!​—Ʒan 12:31.

 BU TAMƐ KPƆ SÓ ENYƆ CƐ NU

Lé xexe lɔ anɔ do, nɔ́ wova ɖe Satana siɔ?

Bibla na ɖoŋci nɔ enyɔbiɔse cɛ le EHAJIJI WEMA 37:10, 11 koɖo ENYƆDASƐ 21:3, 4.