1. Nyi yí taɖo alɔlele le senu le veviɖe gbɔxwe xomu akpɔ jijɔɔ?

Eŋɛnywi lɔ so jijɔ Mawu Yehowa gbɔ, éjijiɛ mɔ xomuwo lekpɔ jijɔ. (1 Timɔte 1:11, nwt) Eyi gbɔ yí xomuwo jɔ so. Nɔ xomu akpɔ jijɔɔ, alɔlele le senu le veviɖe. Ðoɔ énanɔ yí asu koɖo ashi sɔnɔ egbeɖoju le ɖeviwo hɛnhɛn mɛ. Kristotɔwo ɖo awa do jumɛ se ci yí nyi mɔ woado alɔlele wema mɛ ji.​—Hlɛn Luiki 2:1,4, 5.

Lé Mawu bunɔ alɔlele doɔ? Éji mɔ asu koɖo ashi anɔ ju keke asɔyi. Yehowa ji mɔ woanɔ gbeji nɔ wowo nɔnɔwo. (Ebretɔwo 13:4) Nɔnɔgbegbe venɔ Yehowa nu sugbɔ. (Malashi 2:16) Vɔ nɔ wowo domɛtɔɖe wa hashiɔ, Yehowa ɖe mɔ nɔ Kristotɔwo mɔ woagbenɔnɔ dru keŋ aɖe mɛbu.​—Hlɛn Matie 19:3-6, 9.

2. Lé asu koɖo ashi ɖo awanɔ nu ɖaɖa wowo nɔnɔwo gbɔ doɔ?

Yehowa wa ŋsu koɖo nyɔnu nɔ woakpenɔ do wowo nɔnɔwo nu le xomu mɛ. (Gɔnmɛjeje 2:18) Ci yí enyi ŋsu yí nyi eta nɔ xomuɔ, éɖogbe akpɔ yixomu nuӡanӡanwo gbɔ. Égbeɖogbe akpla Mawu Nyɔ ashiɛ koɖo eviɛwo. Ŋsu ɖo alɔn ashiɛ keke asɔ yiɖeki asɔ savɔ do ta ni. Asu koɖo ashi ɖo alɔn wowo nɔnɔwo yí agbedonɔ bubu wowo nɔnɔwo nu. Ci yí ŋsuwo koɖo nyɔnuwo pleŋ nyi nuvɔnmɛwoɔ, woɖo asɔ agɔjeje kenɔ wowo nɔnɔwo gbɔxwe yí wowo xomu akpɔ jijɔ.—Hlɛn Efezitɔwo 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1 Piɛ 3:7.

3. Esɔ mɔ míagbe nɔnɔ nɔ jijɔ dele xomu lɔ mɛa?

Nɔ cukaɖa le míwo dodomɛɔ, mítekpɔ awa nu ɖaɖa míwo nɔnɔwo gbɔ le lɔnlɔn mɛ. (1 Korɛntitɔwo 13:4, 5)  Mawu Nyɔ deɖe mɔ nɔ asu koɖo ashi mɔ woaso gbeɖe nɔnɔ ɖɛ yí asɔ kpɔ wowo cukaɖawo gbɔ o.​—Hlɛn 1 Korɛntitɔwo 7:10-13.

4. Ðeviwo, nyi yí Mawu jijiɛ nɔ míɔ?

Yehowa jijiɛ mɔ míwo le kpɔ jijɔ. Éna nukplamu nywi ciwo yí akpedo mí nu yí míase vivi nɔ míwo ɖevimɛ nɔnɔ. Éji mɔ míakpɔ nyɔna so nunya koɖo enutɔxukpɔkpɔ míwo jilawo tɔ mɛ. (Kolosetɔwo 3:20) Yehowa gbeji mɔ míwo le kpɔ jijɔ so enuwo wawa nɔ míwo Jɔtɔ koɖo Eviɛ mɛ.—Hlɛn Ŋununyatɔ 11:9–12:1 (NWT); Matie 19:13-15; 21:15, 16.

5. Jilawo, nyi yí míawa nɔ míwo viwo akpɔ jijɔɔ?

Míɖo awa dɔ sɛnsinɖe yí ana ŋɖuɖu, dɔnxu koɖo enudodo míwo viwo. (1 Timɔte 5:8) Vɔ gbɔxwe yí míwo viwo akpɔ jijɔɔ, ele viveɖe mɔ míakpla wo nɔ woalɔn Mawu yí akpla nu so gbɔ. (Efezitɔwo 6:4) Lé mídanasɛ mɔ yewolɔn Mawu do atɛnŋ awa dɔ sugbɔ do míwo viwo ji. Nɔ mínɔte do Mawu Nyɔ ji yí kplanɔ nu woɔ, anyi kpɔwɛ nywi nɔ wo.—Hlɛn 2 Ese Wema 6:4-7; Elododo Wema 22:6.

Ewanɔ enywi nɔ ɖeviwo sugbɔ nɔ míkannɔfuwo yí gbedonɔ zo lanmɛ nɔ wo. Woӡan nukplamuwo koɖo etodɔndɔn hɛnnɛ. Nukplamu cɛwo nanɔ yí wodaɖe afɔ baɖa ci yí ana yí woadokpo jijɔ kpɔkpɔ o. (Elododo Wema 22:15) Vɔ, wodadɔn to nɔ wo koɖo xomɛveve alo tamɛsɛnsɛn o.—Hlɛn Kolosetɔwo 3:21.

Yehowa Kunuɖetɔwo ta wema sugbɔ ciwo yí akpedo jilawo koɖo ɖeviwo nu. Bibla ji yí wocu wo do.​—Hlɛn Ehajiji Wema 19:7, 11.