Yi enu ci yí lemɛ ji

Yi enyɔtawo nɔxu

Yehowa Kunuɖetɔwo

Can egbe Aja

 MAWU NYƆ MƐ DƆKUNUWO | DANIƐLI 4-6

Èsɛnkɔ Yehowa mamimamia?

Èsɛnkɔ Yehowa mamimamia?

Egbedodoɖa le gbɔngbɔnmɛ toto Daniɛli tɔ mɛ. Dena yí ŋɖekpokpui, keke je Efyɔ se ji, na yí etashi enumadoamɛ yitɔ lɔ o

6:10

Nyiwo gbɔngbɔnmɛ toto nywi lɔ do mɛɔ?