Yi enu ci yí lemɛ ji

Yi enyɔtawo nɔxu

Yehowa Kunuɖetɔwo

Can egbe Aja

 KRISTOTƆWO GBENƆNƆ

Nɔ egbeji nɔ woɖe ao xomumɛtɔ ɖe ti

Nɔ egbeji nɔ woɖe ao xomumɛtɔ ɖe ti

Kpɔ video ci yí nyi: Nɔ godu nɔ Yehowa kojoɖoɖowo le egbejinɔnɔ mɛ​—Ŋgbedo eha koɖo nuvɔnwatɔ matrɔjimɛwo o (video BIBLA kpaxwe), keŋ ana ɖoŋci nɔ enyɔbiɔse ciwo yí gbɔgbɔ:

  • Nɔnɔmɛ ci yí do egbejinɔnɔ Sonia jilawo tɔ kpɔɔ?

  • Nyi yí kpedo wo nu yí wokpɔtɔ yí nɔ egbejiɔ?

  • Lé egbejinɔnɔ wowotɔ kpedo Sonia nu doɔ?