ZEZEMƐ
Enu ŋwlɛnŋwlɛn
Foto

9:24-27

“KWƐSHILA 70” (EXWE 490)

 • “KWƐSHILA 7” (EXWE 49)

  455 B.C.E. “Woɖe gbe mɔ woatrɔ . . . Ӡeruzalɛmu aɖo”

  406 B.C.E. Ӡeruzalɛmu trɔtrɔcu

 • “KWƐSHILA 62” (EXWE 434)

 • “KWƐSHILA ÐEKA” (EXWE 7)

  29 C.E. Mɛsia vava

  33 C.E. Mɛsia “wuwu”

  36 C.E. Vɔvɔnu nɔ “kwɛshila 70 lɔwo”