22:36-39

Zan Matie 22:36-39 koɖo susu ciwo yí wona, yí anu enu ci yí taɖo mìyinɔ Kristotɔwo bɔbɔwo, tɔɛ so vevitɔwo ji:

  • Woado ŋsɛn mì

  • Mìado ŋsɛn mìwo nɔviwo

  • Mìasɛn Yehowa yí adasɛ lɔnlɔn mìwo tɔ ni

Nyi yí taɖo mìatekpɔ ayinɔ mìwo bɔbɔwo nɔ enu cikɔ nɔ mì sugbɔ, yí mìbu mɔ mìdakpɔ nyɔna sugbɔ le wo mɛ can ɔ?

Emɔ bu ciwo ji yí mìatɛnŋ adasɛ le mɔ, mìwakɔ do ese gangantɔ amɛve lɔwo jiɔ?