Yi enu ci yí lemɛ ji

Yi enyɔciwo totomɛ evetɔ ji

Yi enyɔtawo nɔxu

Yehowa Kunuɖetɔwo

Aja

Kristotɔwo Gbenɔnɔ koɖo sumɔsumɔdɔ: bɔbɔ nukplawema  |  Juillet 2017

 KRISTOTƆWO GBENƆNƆ

Dasɛ nɔnɔmɛ nywiwo nɔ èle amɛwo hɔn ji

Dasɛ nɔnɔmɛ nywiwo nɔ èle amɛwo hɔn ji

Kristotɔwo nyi “enukpɔkpɔ ci yí jiŋ nɔ xexe cɛ mɛ tɔwo.” (1Kor 4:9) Eyi taɖo dekpanɔca mì nɔ axomɛnɔtɔ ɖewo kpɔnɔ mì to flɛsɛwo nu, alo ɖonɔ to mìwo nyɔwo le ehɔn godu o. Axomɛnɔtɔ lɔwo atɛnŋ ɖo kamela alo mikro do wowo gbowo ji, ci yí akpedo wo nu yí woakpɔ mì, alo ase mìwo nyɔwo, yí ale mìwo nuwanawo do kaji. Mɔnukpɔkpɔ enyi nɔ mì mɔ mìadasɛ nɔnɔmɛ nywiwo nɔ mìle ehɔnwo ji.​—2Kor 6:3.

LE AO NUWANAWO MƐ (Fil 1:27):

  • Àdo bubu axomɛnɔtɔwo nu nɔ definɔ wo kpɔ to ehɔntui mɛ o. Nɔ èle te le amɛwo hɔn jiɔ, ŋgbeɖunɔ nu, anukɔ aha, ayɔkɔ amɛ alo aŋwlɛnkɔ enu ɖaɖa amɛ to telefonu ji o

LE AO NUXUWO MƐ (Efe 4:29):

  • Le ehɔnwo jiɔ, ŋgbenu enyɔ ɖe ci deji mɔ axomɛnɔtɔ lɔ ase o. Eŋɛnywidratɔ ɖewo ɖonɔ te wowo seŋkankan keŋ yí sɔnɔ susu ɖo enyɔ ciwo yí woji mɔ yewoanu nɔ axomɛnɔtɔ lɔ ji

Emɔnu bu ciwo ji àtɛnŋ agbeto yí adasɛ nɔnɔmɛ nywiwo le ehɔnwo jiɔ?