• Ehajiji 4 koɖo gbedodoɖa

 • Enuɖetinɔnyɔwo (3 min. alo dayi o)

MAWU NYƆ MƐ DƆKUNUWO

 • Yesu na akɔnfafa”: (10 min.)

  • Mt 10:​29, 30​—Kankandoji ci Yesu na mɔ, Yehowa sɔnɔ eɖe le mɛ nɔ mìwo domɛtɔ ɖekaɖeka nanɔ akɔnfafa mì (“hwiʒihwiʒiwo,” “taŋgavi ɖeka,” “wohlɛn eɖakwi ciwo pleŋ yí le eta ji nɔ mí” enumɛɖeɖe buwo koɖo “Hwiʒihwiʒi” enyɔtakankanwo kudo Mt 10:29, 30 nu, nwtsty)

  • Mt 11:28​—Yehowa sɛnsɛn nanɔ akɔnfafa mì (“agban kpɛn,” “mana akɔnfafa mí” enumɛɖeɖe buwo kudo Mt 11:28 nu, nwtsty)

  • Mt 11:​29, 30​—Amɛɖekisɔsɔhwe do Kristo cɛkpakpa koɖo yi mɔdasɛnamɛwo gɔnmɛ hɛnnɔ akɔnfafa vɛ (“Mísɔ acikplakɔ anyitɔ” enumɛɖeɖe bu kudo Mt 11:29 nu, nwtsty)

 • Bibla mɛ nuxɔafiwo jiji: (8 min.)

  • Mt 11:​2, 3​—Nyi yí taɖo Ʒan amɛʒindoshimɛtɔ biɔ enyɔ cɛ seɔ? (jy-EW 96 ¶2-3)

  • Mt 11:​16-19​—Lé mìase gɔnmɛ nɔ kpukpui cɛwo doɔ? (jy-EW 98 ¶1-2)

  • Nyi yí kwɛshila cɛ mɛ Bibla hlɛnhlɛn kpla eo so Yehowa nuɔ?

  • Bibla mɛ nuxɔafi bu ciwo yí èkpɔ le kwɛshila lɔ Bibla hlɛnhlɛn mɛɔ?

 • Bibla hlɛnhlɛn: (4 min. alo dayi o) Mt 11:1-19

NÀ NƆ AO SUMƆSUMƆDƆ ANYƆ DOJI

 • Trɔtrɔyi amɛvetɔ: (3 min. alo dayi o) Kpɔ Kpɔwɛ seŋkannyɔwo.

 • Trɔtrɔyi amɛtɔntɔ: (3 min. alo dayi o) Can eoŋtɔ mawunyɔkpukpui koɖo enyɔ ci àgbeɖɛ.

 • Bibla nukplakpla: (6 min. alo dayi o) bhs-EW 45-46 ¶15-16​—Yɔ amɛ lɔ nɔ bɔbɔwo.

KRISTOTƆWO GBENƆNƆ

 • Ehajiji 87

 • Akɔnfafa nana mɛ ciwo yí “deɖo gbɔndomɛ o, yí agban kpɛnkɔ”: (15 min.) Xo video lɔ. Le yi goduɔ, míle enyɔbiɔse ciwo yí gbɔkɔ kpɔ:

  • Afɔku ciwo yí jɔ le majinjinɖe mɛ, ciwo yí na yí amɛwo ʒan akɔnfafaɔ?

  • Lé Yehowa koɖo Yesu na akɔnfafa to habɔbɔ lɔ ji doɔ?

  • Lé Ŋwlɛnŋwlɛn lɔwo nyi akɔnfafa soxu doɔ?

  • Lé mìwo domɛtɔ ɖekaɖeka atɛnŋ afa akɔn nɔ mɛbuwo doɔ?

 • Hamɛ Bibla nukplakpla: (30 min.) jy-EW eta 6, dakavi ci yí le kpashi 20 tɔ ji

 • Enumɛtoto; le yi goduɔ, hɛn susu yi enu ciwo yí mìakpla le kwɛshila ci yí gbɔkɔ mɛ ji (3 min.)

 • Ehajiji 138 koɖo gbedodoɖa