Yi enu ci yí lemɛ ji

Yi enyɔtawo nɔxu

Yehowa Kunuɖetɔwo

Can egbe Aja

22-​28 Janvier

MATIE 8-9

22-​28 Janvier
 • Ehajiji 17 koɖo gbedodoɖa

 • Enuɖetinɔnyɔwo (3 min. alo dayi o)

MAWU NYƆ MƐ DƆKUNUWO

 • Yesu lɔn agbetɔwo”: (10 min.)

  • Mt 8:1-3​—Vevisedoamɛnu ci Yesu dasɛ nɔ kponɔ ɖeka kpacamɛ (“Yesu . . . tɔ alɔ yi,” “ŋlɔn do ji” enumɛɖeɖe buwo kudo Mt 8:3 nu, nwtsty)

  • Mt 9:9-13​—Yesu lɔn mɛ ciwo yí amɛwo gbe (“le enu ɖukɔ,” “tagajɔtɔwo” enumɛɖeɖe buwo kudo Mt 9:10 nu, nwtsty)

  • Mt 9:35-38​—Lɔnlɔn ci yí Yesu ɖo nɔ agbetɔwo yí cucui yí edra eŋɛnywi lɔ nɔ wo hwecinu yí enu cikɔ ni can. Lɔnlɔn lɔ ke yí cucui yí edo gbeɖaɖa nɔ Mawu mɔ yi le sɔ edɔwatɔ sugbɔ ɖaɖa (“ŋshishikuku” enumɛɖeɖe bu kudo Mt 9:36 nu, nwtsty)

 • Bibla mɛ nuxɔafiwo jiji: (8 min.)

  • Mt 8:8-10​—Nyi yí mìatɛnŋ akpla so seŋ ci yí Yesu kan koɖo ahwaga lɔ mɛɔ? (w02-EW 8/15 13 ¶16)

  • Mt 9:16, 17​—Nyi nu yí Yesu jikɔ axo nuxu so to kpɔwɛ amɛve cɛwo jiɔ? (jy-EW 70 ¶6)

  • Nyi yí kwɛshila cɛ mɛ Bibla hlɛnhlɛn kpla eo so Yehowa nuɔ?

  • Bibla mɛ nuxɔafi bu ciwo yí èkpɔ le kwɛshila lɔ Bibla hlɛnhlɛn mɛɔ?

 • Bibla hlɛnhlɛn: (4 min. alo dayi o) Mt 8:​1-17

NÀ NƆ AO SUMƆSUMƆDƆ ANYƆ DOJI

 • Trɔtrɔyi amɛvetɔ: (3 min. alo dayi o) Tɔɛ ji kodo kpɔwɛ seŋkannyɔ. Yɔ amɛ lɔ nɔ bɔbɔwo.

 • Trɔtrɔyi amɛtɔntɔ: (3 min. alo dayi o) Can eoŋtɔ mawunyɔkpukpui, yí ana Biblanukplawema ɖeka.

 • Bibla nukplakpla: (6 min. alo dayi o) bhs-EW 47 ¶18-19

KRISTOTƆWO GBENƆNƆ

 • Ehajiji 145

 • ‘Mawu ɖo Yesu enyi Axwetɔ koɖo Kristo nyao’​—Akpa 1, Akpaxwe kleŋ: (15 min.) Enyɔlekpɔ. Nɔ èhlɛn Matie 9:18-25 yí míkpɔ akpaxwe kleŋ lɔ ɖegbɔɔ, biɔ enyɔ ciwo yí gbɔkɔ se:

  • Lé Yesu dasɛ do mɔ yesɔ eɖe le mɛ nɔ Ʒayiru koɖo nyɔnu dɔ̀nɔ lɔɔ?

  • Ŋsɛn ci yí exolɔlɔ cɛ akpɔ do lé èkpɔnɔ Bibla mɛ nyɔnuɖɛwo kudo esɔmɛ nu le Fyɔɖuxu lɔ gɔnmɛ jiɔ?

  • Emɔ ciwo nu yí mìatɛnŋ asran lɔnlɔn ci Yesu ɖo nɔ agbetɔwo leɔ?

 • Hamɛ Bibla nukplakpla: (30 min.) jy-EW eta 5

 • Enumɛtoto; le yi goduɔ, hɛn susu yi enu ciwo yí mìakpla le kwɛshila ci yí gbɔkɔ mɛ ji (3 min.)

 • Ehajiji 95 koɖo gbedodoɖa