Yi enu ci yí lemɛ ji

Yi enyɔtawo nɔxu

Yehowa Kunuɖetɔwo

Can egbe Aja

 KRISTOTƆWO GBENƆNƆ

Fyɔɖuxu lɔ kpɔwɛnyɔwo koɖo gɔnmɛsese ciwo yí le wo nu nɔ mì

Fyɔɖuxu lɔ kpɔwɛnyɔwo koɖo gɔnmɛsese ciwo yí le wo nu nɔ mì

Yesu zannɔ kpɔwɛ ciwo yí le fafɛɖe yí sɔ nanɔ gbɔngbɔnmɛ nukplamu citocitowo. Ele ahan gan, mɛ ciwo yí sɔ wowoɖekiwo hwenɔ ɖekɛ yí jinɔ mɔ, yewoase gɔnmɛ nɔ wo keŋ azɔn do nukplamu ciwo yí ena ji. (Mt 13:10-15) Le Fyɔɖuxu kpɔwɛnyɔ ɖekaɖeka mɛɔ, na ɖoŋci nɔ enyɔbiɔse ciwo yí gbɔkɔ: Lé nawɛ akpɔ nyɔna so kpɔwɛ lɔ gɔnmɛsese mɛɔ? Lé atɛnŋ akpɔ ŋsɛn do anyi gbenɔnɔ jiɔ?

JEŊKWIMƐ FYƆÐUXU LƆ LE SHIGBE MƆ . . .

  • “lokoku” hannɛ.​—Mt 13:31, 32; w14-EW 12/15 8 mm. 9

  • “kpɔnnɔɣɔ cike” hannɛ.​—Mt 13:33; w14-EW 12/15 9-10 mm. 14-15.

  • “dɔkunu nywi” koɖo “afisatɔ ɖeka” hannɛ.​—Mt 13:44-46; w14-EW 12/15 10 mm. 18.