ENU CI YÍ TAÐO ELE VEVIÐE:

  • Xɔse ӡan gbɔxwe amɛ nu ajeŋ nɔ Mawu.​—Ebre 11:6

  • Xɔse ɖoɖo do Mawu gbeɖuwo ji kpenɔ do mì nu mìdonɔ ji le cukaɖawo mɛ.​—1Piɛ 1:6, 7

  • Xɔse maɖo atɛnŋ ana yí amɛ awa nuvɔn.​—Ebre 3:12, 13

LÉ MÌAWƐ DO:

Lé nawɛ yí ado ŋsɛn nyɛŋtɔ xɔse koɖo anyi xomumɛtɔwo xɔse doɔ?

KPƆ VIDEO CI YÍ NYI: NƆ YUMƐ NƆ ENU CIWO YÍ NA WONƆNƆ EGBEJI—XƆSE, KEŊ ANA ÐOŊCI NƆ ENYƆBIƆSE CIWO YÍ GBƆGBƆ:

  • Nyi yí “Xɔse ci mɛ amɛbleble dele o” nyiɔ? (1Tim 1:5)

  • Nɔ mìji mɔ mìwo xɔse asɛnŋ ɔ, ŋsɛnkpɔdoamɛji manyɔmanyɔ ciwo yí mìɖo aze nɔɔ?

  • Nyi yí taɖo xɔse aӡan veviɖe le efunkpekpegangan lɔ hwenuɔ? (Ebre 10:39)