Yi enu ci yí lemɛ ji

Yi enyɔciwo totomɛ evetɔ ji

Yi enyɔtawo nɔxu

Yehowa Kunuɖetɔwo

Aja

Kristotɔwo Gbenɔnɔ koɖo sumɔsumɔdɔ: bɔbɔ nukplawema  |  Août 2017

 KRISTOTƆWO GBENƆNƆ

Na nɔ Mawu nɔnɔmɛwo asun eo shi​—Xɔse

Na nɔ Mawu nɔnɔmɛwo asun eo shi​—Xɔse

ENU CI YÍ TAÐO ELE VEVIÐE:

  • Xɔse ӡan gbɔxwe amɛ nu ajeŋ nɔ Mawu.​—Ebre 11:6

  • Xɔse ɖoɖo do Mawu gbeɖuwo ji kpenɔ do mì nu mìdonɔ ji le cukaɖawo mɛ.​—1Piɛ 1:6, 7

  • Xɔse maɖo atɛnŋ ana yí amɛ awa nuvɔn.​—Ebre 3:12, 13

LÉ MÌAWƐ DO:

  • Do gbeɖaɖa yí aɖo xɔse sugbɔ doji.​—Luiki 11:9, 13; Gal 5:22

  • Hlɛnnɔ Mawu Nyɔ lɔ keŋ abunɔ tamɛ kpɔ so nu.​—Rɔm 10:17; 1Tim 4:15

  • Donɔ ha koɖo haxɔsetɔwo gashiagamɛ.​—Rɔm 1:11, 12

Lé nawɛ yí ado ŋsɛn nyɛŋtɔ xɔse koɖo anyi xomumɛtɔwo xɔse doɔ?

KPƆ VIDEO CI YÍ NYI: NƆ YUMƐ NƆ ENU CIWO YÍ NA WONƆNƆ EGBEJI—XƆSE, KEŊ ANA ÐOŊCI NƆ ENYƆBIƆSE CIWO YÍ GBƆGBƆ:

  • Nyi yí “Xɔse ci mɛ amɛbleble dele o” nyiɔ? (1Tim 1:5)

  • Nɔ mìji mɔ mìwo xɔse asɛnŋ ɔ, ŋsɛnkpɔdoamɛji manyɔmanyɔ ciwo yí mìɖo aze nɔɔ?

  • Nyi yí taɖo xɔse aӡan veviɖe le efunkpekpegangan lɔ hwenuɔ? (Ebre 10:39)