ENU CI YÍ TAÐO ELE VEVIÐE:

LÉ MÌAWƐ DO:

  • Bunɔ tamɛ kpɔ so lé Yehowa hwlɛn amɛwo gan do vayi nu.​—Hun 14:13

  • Do gbeɖaɖa abiɔ edɔngbegbe koɖo jitri.​—Edɔ 4:29, 31

  • Kando Yehowa ji.​—Eha 118:6

Vɔnvɔn ciwo ji eӡan mɔ naɖu le anyi kunuɖeɖedɔ lɔ mɛɔ?

KPƆ VIDEO CI YÍ NYI: GBE WANA CIWO YÍ AGBLE NU LE EGBEJINƆNƆ NU—AGBETƆVƆNVƆN, KEŊ ANA ÐOŊCI NƆ ENYƆBIƆSE CIWO YÍ GBƆGBƆ:

  • Nyi yí taɖo edɔngbegbe le veviɖe le mìwo kunuɖeɖedɔ lɔ mɛɔ?

  • Enyɔ ciwo yí to akpo nɔ wowonɔnɔwo ciwo yí le Elododowo 29:25 mɛɔ?

  • Nyi yí taɖo mìɖo ana yí edɔngbegbe asun mì shi le kakacɛ mɛɔ?