Yi enu ci yí lemɛ ji

Jɔjɔmɛnununya koɖo Bibla

Enyɔ ciwo jɔjɔmɛnununyatɔwo nu sɔgbe koɖo ciwo yí Bibla nua? Enyɔ ciwo yí Bibla nu so jɔjɔmɛnuwo nu sɔgbe pɛpɛpɛa? Kpɔ ŋci enuwawa ciwo yí le xexeɛ mɛ dasɛ ɖa yí agbese nyɔ ciwo jɔjɔmɛnununyatɔ ciwo yí ji dwi kpɔ nɔ enuwawa lɔwo nu so nyɔ cɛ nu.