Diistá awa nui

Awin papí diistá

Jehuwá etsegtin aidau

awajún

LA ATALAYA (INIIBAU AUGTAI) Septiembre 2017

WAJUK JUMAINAITME DUTIKAM JUKITA EGAKAM