Diistá awa nui

Jehuwá etsegtin aidau

Select language awajún

Jutii Etsegbau Inabau

Jutii Etsegbau Inabau papí ajawai nui tawai semanatin ijunbau inagkeaktinun Jehuwá Etsegtin aidaunun: Apajuí chichame augbau Congregacionnum, Augtai Apajuí chichame ijunja, Unuimatai chicham Apajuinu jintinkagtuatasa.

Nota: Jujú articulo aidau jui awa nu betekchauwai jiina nu papijai.

 

Tsagkugtugta. Egam duka juwin atsawai eke jiigtsui jujú chichamaik.

Tikich papinum awai jintiamu juju chichamai: