Antukta Apajuí chichamen jiina nunú antamu. Juka augbau Ashí ajawai sonidaushkam nunú jintinjamui Apajuí nemagtanum.