Diistá awa nui

Jehuwá etsegtin aidau

Select language awajún

Papí aidau augmainaitme

Jukita internetnum awa nu amina computadoragmin, ausata internetnum awa nu yama jiinki nu La Atalaya nuigtush ¡Despertad! Tikich papí aidau augmainaitme.

 

TIKICH DIIYAMU YAPAJIATA
Cuadrícula
Ajawai

Ame nuwenamugmin shiig aneasam pujustatme

¿Wajukuita jutii Apajuí chichame augbaush?

2018 Memorial Invitation

¿Wajukuita jutii ijunbaush?

¡Amainaitji dekas Apajuí kumpají!

Augtai aidau juwi awa juka yamaipat agagbau jiinui.