Die Lewe en Bediening-vergaderingwerkboek bevat die rooster en studiemateriaal vir die weeklikse Bybelleesprogram en een van die weeklikse vergaderinge van Jehovah se Getuies.