Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

Jehovah se Getuies

Kies taal Afrikaans

Wie is die antichris?

Wie is die antichris?

’n Onlangse gruwelrolprent het die titel Antichrist gehad.

’n Gewilde musiekgroep het een van hulle CD’s Antichrist Superstar genoem.

Friedrich Nietzsche, ’n 19de-eeuse filosoof, het een van sy werke The Antichrist genoem.

In die Middeleeue het konings en keisers hulle vyande dikwels antichriste genoem.

Martin Luther, ’n Duitse leier van die Hervorming, het Rooms Katolieke pouse as antichriste bestempel.

AANGESIEN die woord “antichris” al lank gebruik word as ’n benaming vir alles van konings tot rolprente, is dit net natuurlik om te vra: Wie is die antichris? En is dit vir ons van belang? Die logiese plek om die identiteit van die antichris te probeer vind, is sekerlik in die Bybel, waar die woord vyf keer voorkom.

DIE WARE IDENTITEIT VAN DIE ANTICHRIS

Die enigste Bybelskrywer wat die woord “antichris” gebruik het, is die apostel Johannes. Hoe het hy die antichris beskryf? Let op die volgende woorde in sy eerste brief: “Jong kinders, dit is die laaste uur, en net soos julle gehoor het dat die antichris kom, het daar nou reeds baie antichriste opgestaan; waaruit ons te wete kom dat dit die laaste uur is. Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons soort nie . . . Wie is die leuenaar anders as die een wat ontken dat Jesus die Christus is? Dít is die antichris, die een wat die Vader en die Seun loën.”—1 Johannes 2:18, 19, 22.

Die apostel Johannes het te kenne gegee dat die antichris almal insluit wat opsetlik godsdiensleuens oor Jesus Christus en Jesus se leringe versprei

Wat leer ons uit hierdie woorde? Johannes het gepraat van “baie antichriste”, wat toon dat die antichris nie een persoon is nie, maar ’n groep. Mense of organisasies wat die antichris uitmaak, versprei leuens, ontken dat Jesus die Christus, of die Messias, is en probeer om die verhouding tussen God en Sy Seun, Jesus Christus, verkeerd voor te stel. Hulle beweer ook dat hulle Christus of sy verteenwoordigers is, maar aangesien ‘hulle van ons uitgegaan het’, het hulle van ware Bybelleringe afgewyk. Wat meer is, die groep het reeds bestaan teen die tyd dat Johannes sy brief geskryf het, in “die laaste uur”, vermoedelik die einde van die tyd van die apostels.

Wat het Johannes nog oor die antichris geskryf? Toe hy van valse profete gepraat het, het hy gewaarsku: “Elke geïnspireerde uiting wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, het sy oorsprong by God, maar elke geïnspireerde uiting wat Jesus nie bely nie, het nie sy oorsprong by God nie. Wat meer is, dít is die antichris se geïnspireerde uiting wat julle gehoor het sou kom, en dit is nou reeds in die wêreld” (1 Johannes 4:2, 3). In sy tweede brief het Johannes hierdie punt herhaal: “Baie bedrieërs het in die wêreld uitgegaan, mense wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie. Dit is die bedrieër en die antichris” (2 Johannes 7). Dit is duidelik dat Johannes bedoel het dat die antichris almal insluit wat opsetlik godsdiensleuens oor Jesus Christus en Jesus se leringe versprei.

“VALSE PROFETE” EN “DIE MENS VAN WETTELOOSHEID”

Jesus het gewaarsku dat valse profete soos ‘roofsugtige wolwe in skaapsklere’ sou wees

Lank voordat Johannes oor sulke godsdiensbedrieërs geskryf het, het Jesus Christus sy volgelinge vermaan: “Pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle toe kom, maar van binne roofsugtige wolwe is” (Matteus 7:15). Die apostel  Paulus het die Christene in Tessalonika eweneens gewaarsku: “Laat niemand julle op enige manier verlei nie, want dit [die dag van Jehovah] sal nie kom nie tensy die afval eers kom en die mens van wetteloosheid geopenbaar word, die seun van vernietiging.”—2 Tessalonisense 2:3.

In die eerste eeu was valse profete en afvalliges dus reeds bedrywig en het hulle die Christelike gemeente probeer ondermyn. Die woord “antichris” wat Johannes gebruik het, het almal ingesluit wat godsdiensleuens oor Jesus Christus en sy leringe versprei het. Paulus se woorde toe hy hulle as “die seun van vernietiging” beskryf het, toon wat Jehovah se beskouing van hulle is.

WEES VANDAG OP JOU HOEDE TEEN DIE ANTICHRIS

Wat van vandag? Die mense en organisasies wat die antichris uitmaak, staan Christus en sy leringe nog steeds teë. Hulle versprei opsetlik leuens en bedrieg mense met die doel om verwarring te veroorsaak oor die identiteit van die Vader, Jehovah God, en van Sy Seun, Jesus Christus. Ons het alle rede om op ons hoede te wees teen sulke godsdiensleuens. Kom ons kyk na twee voorbeelde.

Die kerke het eeue lank die Drie-eenheidsleer verkondig en beweer dat die Vader en die Seun deel van dieselfde persoon is. Die antichris het die identiteit van Jehovah God en Jesus Christus sodoende verwar en verberg. Hierdie verwarring verhinder dat opregte mense Jesus Christus navolg en nader kom aan God, soos die Bybel hulle aanspoor.—1 Korintiërs 11:1; Jakobus 4:8.

Die kerke dra tot die verwarring by deur die gebruik van Bybelvertalings te bevorder wat God se persoonlike naam, Jehovah, uit die teks weglaat. Hulle doen dit ondanks die feit dat die naam Jehovah sowat 7 000 keer in die oorspronklike teks van die Bybel voorkom. Wat is die gevolg? Die identiteit van die ware God word selfs verder verberg.

Aan die ander kant het kennis van God se naam, Jehovah, talle opregte aanbidders gehelp om nader aan God te kom. Dit was die geval met Richard, wat die volgende sê van ’n gesprek wat hy met twee van Jehovah se Getuies gehad het. “Hulle het vir my in die Bybel gewys dat die ware God se naam Jehovah is”, verduidelik Richard. “Ek was gefassineer deur die idee dat God ’n persoonlike naam het, iets waarvan ek nog nooit tevore gehoor het nie.” Van toe af het hy veranderinge aangebring om sy lewe in ooreenstemming te bring met Bybelstandaarde en om Jehovah te behaag. “Om God se naam te leer, het my gehelp om ’n hegte verhouding met hom op te bou.”

Miljoene mense is eeue lank deur die antichris in geestelike duisternis gehou. Maar as ons God se Woord, die Bybel, bestudeer, kan ons uitvind wat die ware identiteit van die antichris is en bevry word van die antichris se godsdiensleuens en -bedrog.—Johannes 17:17.