Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

Jehovah se Getuies

Kies taal Afrikaans

Moenie toelaat dat jou liefde verkoel nie

Moenie toelaat dat jou liefde verkoel nie

“Weens die toename in wetteloosheid sal die liefde van die meeste verkoel.”—MATT. 24:12.

LIEDERE: 60, 135

1, 2. (a) Op wie was Jesus se woorde in Matteus 24:12 eers van toepassing? (b) Wat sê die boek Handelinge wat wys dat die vroeë Christene hulle liefde sterk gehou het? (Sien prent aan begin van artikel.)

JESUS het gesê dat “die liefde van die meeste” gedurende “die voleinding van die stelsel van dinge” sou “verkoel” (Matt. 24:3, 12). In die eerste eeu het die Jode gesê dat hulle God se volk is, maar hulle het toegelaat dat hulle liefde vir God verkoel.

2 Die meeste Christene was druk besig om “die goeie nuus oor die Christus, Jesus, bekend te maak” en om liefde vir God, hulle mede-gelowiges en ongelowiges te betoon (Hand. 2:44-47; 5:42). Ongelukkig het party Christene toegelaat dat hulle liefde verkoel.

3. Waarom het die liefde van party Christene verkoel?

3 Jesus het vir die eerste-eeuse Christene in Efese gesê: “Ek [het] dít teen jou, dat jy die liefde wat jy eers gehad het, verlaat het” (Op. 2:4). Waarom het Jesus dit gesê? Hulle is  dalk beïnvloed deur die wêreld wat net aan hulle eie begeertes gedink het (Ef. 2:2, 3). Die mense in Efese was skatryk en het net vir plesier gelewe. Baie mense was ook onsedelik en het geen respek vir God se wette gehad nie. Hulle het net aan hulleself gedink en het God en ander mense nie liefgehad nie.

4. (a) Hoe het die liefde in ons dag verkoel? (b) Op watter drie gebiede moet ons ons liefde sterk hou?

4 Jesus se profesie oor liefde wat sal verkoel, word ook vandag vervul. Mense het deesdae al hoe minder liefde vir God. Miljoene mense wil niks met hom te doen hê nie en vertrou eerder op menslike organisasies om hulle probleme op te los. Mense wat Jehovah nie aanbid nie se liefde hou aan om te verkoel. Ware Christene kan vandag ook toelaat dat hulle liefde verkoel, soos dit in die eertydse gemeente in Efese gebeur het. Kom ons bespreek drie gebiede waarop ons ons liefde sterk moet hou: (1) Liefde vir Jehovah, (2) liefde vir Bybelwaarheid en (3) liefde vir ons broers.

LIEFDE VIR JEHOVAH

5. Waarom moet ons vir God lief wees?

5 Op dieselfde dag wat Jesus mense gewaarsku het oor die liefde wat sou verkoel, het hy ons ook van die belangrikste liefde vertel. Hy het gesê: “‘Jy moet Jehovah jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.’ Dit is die grootste en eerste gebod” (Matt. 22:37, 38). As ons God innig liefhet, sal dit ons help om Jehovah se wette te gehoorsaam, te volhard en die kwaad te haat. (Lees Psalm 97:10.) Maar Satan en sy wêreld probeer om ons liefde vir God te verswak en te vernietig.

6. Wat gebeur wanneer mense God nie meer liefhet nie?

6 Die wêreld het heeltemal ’n verkeerde beskouing van liefde. In plaas daarvan dat mense die Skepper liefhet, is hulle “liefhebbers van hulleself” (2 Tim. 3:2). Satan se wêreld sê dat “die begeerte van die vlees en die begeerte van die oë en die spoggerige vertoon van ’n mens se lewensmiddele” die belangrikste in die lewe is (1 Joh. 2:16). Die apostel Paulus het Christene hierteen gewaarsku toe hy gesê het: “Om die vlees te bedink, beteken die dood, . . . want om die vlees te bedink, beteken vyandskap met God” (Rom. 8:6, 7). Mense wat net gelewe het vir geld en om hulle seksuele begeertes te bevredig, was op die ou einde net teleurgesteld.—1 Kor. 6:18; 1 Tim. 6:9, 10.

7. Watter ander gevare bedreig Christene vandag?

7 In party lande het ateïste, agnostici en evolusioniste nie net God se liefde nie, maar ook sy bestaan in twyfel getrek. Hulle het mense laat dink dat ’n mens óf dom óf naïef moet wees om aan ’n Skepper te glo. Mense vereer nou die wetenskaplikes in plaas van ons Skepper (Rom. 1:25). As ons na hulle luister, sal ons liefde vir Jehovah begin verkoel.—Heb. 3:12.

8. (a) Watter dinge kan Jehovah se volk vandag mismoedig maak? (b) Hoe kan Psalm 136 ons aanmoedig?

8 As ons mismoedig word, kan dit ons geloof verswak en ons liefde vir God laat verkoel. In hierdie goddelose wêreld van  Satan sal ons die een of ander tyd mismoedig word (1 Joh. 5:19). Miskien ondervind ons probleme wat gepaardgaan met ouderdom, siekte of geldprobleme. Dalk voel ons minderwaardig of is ons hartseer omdat ons nie ons doelwitte kon bereik nie. Hierdie dinge moet ons nooit laat dink dat Jehovah ons verlaat het nie. Ons moet eerder peins oor Bybeltekste wat ons van Jehovah se liefde verseker. Psalm 136:23 sê byvoorbeeld: “Wat aan ons gedink het in ons vernederde toestand: Want sy liefderyke goedhartigheid is tot onbepaalde tyd.” Jehovah se lojale liefde vir sy knegte verander nooit nie. Ons kan verseker wees dat hy ons “dringende versoeke” sal verhoor en dat hy ons sal help.—Ps. 116:1; 136:24-26.

9. Wat het Paulus gehelp om sy liefde vir God sterk te hou?

9 Paulus het net soos die psalmis gepeins oor hoe Jehovah hom gehelp het, en dit het hom versterk. Paulus het geskryf: “Jehovah is my helper; ek sal nie bang wees nie. Wat kan die mens aan my doen?” (Heb. 13:6). Hierdie vaste vertroue in Jehovah se liefdevolle sorg het Paulus gehelp om sy probleme te oorkom. Hy het nie toegelaat dat sy probleme hom onderkry nie. Om die waarheid te sê, toe Paulus in die tronk was, het hy ’n hele paar aanmoedigende briewe geskryf (Ef. 4:1; Fil. 1:7; Filem. 1). Selfs toe Paulus tot die uiterste beproef is, het sy liefde vir God sterk gebly. Wat het hom die krag gegee? Hy het vertrou op die “God van alle vertroosting, . . . wat ons in al ons verdrukking vertroos” (2 Kor. 1:3, 4). Hoe kan ons Paulus se voorbeeld navolg om ons liefde vir Jehovah sterk te hou?

Wees lief vir Jehovah (Sien paragraaf 10)

10. Hoe kan ons ons liefde vir Jehovah sterk hou?

10 Paulus het ’n belangrike manier genoem waarop ons ons liefde vir Jehovah sterk kan hou. Hy het geskryf: “Bid onophoudelik.” En later het hy ook gesê: “Hou vol met gebed” (1 Tess. 5:17; Rom. 12:12). Wanneer ons bid, kommunikeer ons met God en dan kom ons nader aan hom (Ps. 86:3). As ons Jehovah van alles vertel, selfs ons diepste gedagtes en gevoelens, sal ons nader aan ons hemelse Vader, die ‘Hoorder van gebed’, kom (Ps. 65:2). As ons sien hoe Jehovah ons gebede verhoor, sal ons nog liewer vir hom word. Ons besef al hoe meer dat ‘Jehovah naby is aan almal wat hom aanroep’ (Ps. 145:18). Ons vertroue in Jehovah se liefde en sorg sal ons help om enige toets van ons geloof te verduur.

LIEFDE VIR BYBELWAARHEID

11, 12. Hoe kan ons ons liefde vir Bybelwaarheid vergroot?

11 As Christene het ons die waarheid lief. God se Woord is die bron van waarheid. In ’n gebed aan sy Vader het Jesus gesê: “U woord is die waarheid” (Joh. 17:17). Ons liefde vir die waarheid begin wanneer ons God se Woord goed leer ken (Kol. 1:10). Maar dit behels meer as om net die Bybel te ken. Kyk hoe verduidelik die skrywer van Psalm 119 wat ons moet doen om Bybelwaarheid lief te hê. (Lees Psalm 119:97-100.) Dink ons gedurende die dag oor Bybeltekste na? Ons waardering vir Bybelwaarheid sal vergroot as ons nadink oor hoe ons dit kan toepas.

 12 Die psalmis het verder gesê: “Hoe glad vir my verhemelte was u woorde, gladder as heuning vir my mond!” (Ps. 119:103). Die Bybelse publikasies wat ons van God se organisasie ontvang, is soos heerlike kos. As ons hierdie kos op ons tyd eet en dit geniet, sal dit ons help om hierdie “welgevallige woorde” van waarheid te onthou en kan ons dit gebruik om ander te help.—Pred. 12:10.

13. Wat het Jeremia gehelp om die waarheid in God se Woord lief te hê, en hoe het dit hom geraak?

13 Die profeet Jeremia het die waarheid in God se Woord liefgehad. Hy het gesê: “U woorde is gevind en ek het hulle opgeëet; en u woord word vir my die verheuging en die blydskap van my hart; want u naam is oor my uitgeroep, o Jehovah, God van die leërs” (Jer. 15:16). Jeremia het diep nagedink oor God se woorde. Dit het hom gehelp om die voorreg om Jehovah se naam te dra opreg te waardeer. As ons Bybelwaarhede liefhet, sal ons besef wat ’n spesiale voorreg dit is om Jehovah se Getuies te wees en om die goeie nuus van die Koninkryk te verkondig.

Wees lief vir Bybelwaarheid (Sien paragraaf 14)

14. Wat kan ons nog doen om ons liefde vir Bybelwaarheid te vergroot?

14 Wat sal ons nog help om ons liefde vir Bybelwaarheid te vergroot? Ons kan hierdie liefde vergroot deur die gemeentelike vergaderinge gereeld by te woon. Die weeklikse Bybelstudie met behulp van Die Wagtoring is een van die belangrikste maniere waarop ons geleer word. Ons moet vir elke studie van Die Wagtoring goed voorberei om daarby baat te vind. Ons kan byvoorbeeld elkeen van die teksverwysings naslaan. Die Wagtoring kan vandag van die jw.org-webwerf afgelaai word of op die JW Library-app in baie tale gelees word. Met party elektroniese tydskrifte kan die teksverwysings vir elke artikel vinnig nageslaan word.  As ons al die tekste naslaan en daaroor nadink, sal dit ons liefde vir Bybelwaarheid vergroot, maak nie saak hoe ons die artikel voorberei nie.—Lees Psalm 1:2.

LIEFDE VIR ONS BROERS

15, 16. (a) Watter verpligting het ons volgens Johannes 13:34, 35? (b) Watter verband is daar tussen ons liefde vir ons broers, en ons liefde vir God en die Bybel?

15 Die aand voor sy dood het Jesus vir sy dissipels gesê: “Ek gee julle ’n nuwe gebod, dat julle mekaar moet liefhê; net soos ek julle liefgehad het, moet julle ook mekaar liefhê. Hieraan sal almal weet dat julle my dissipels is, as julle liefde onder mekaar het.”—Joh. 13:34, 35.

16 Daar is ’n ooreenkoms tussen ons liefde vir ons broers en susters, en ons liefde vir Jehovah. As ons nie vir Jehovah lief is nie, sal ons nie vir ons broers en susters lief wees nie. En as ons nie vir ons broers en susters lief is nie, sal ons ook nie vir Jehovah lief wees nie. Die apostel Johannes het geskryf: “Want hy wat sy broer, wat hy gesien het, nie liefhet nie, kan God nie liefhê, wat hy nie gesien het nie” (1 Joh. 4:20). Daar is ook ’n ooreenkoms tussen ons liefde vir Jehovah en ons broers, en ons liefde vir die Bybel. Waarom? As ons lief is vir Bybelwaarhede sal ons gehoorsaam wees aan wat dit sê—om lief te wees vir God en ons broers.—1 Pet. 1:22; 1 Joh. 4:21.

Wees lief vir ons broers en susters (Sien paragraaf 17)

17. Op watter maniere kan ons liefde betoon?

17 Lees 1 Tessalonisense 4:9, 10. Wat is ’n paar praktiese maniere waarop ons ons liefde in die gemeente kan betoon? ’n Bejaarde broer of suster het dalk hulp nodig om by die vergaderinge te kom. ’n Weduwee het dalk hulp nodig om haar huis in stand te hou (Jak. 1:27). Broers en susters wat mismoedig of depressief is, of wat ander probleme het, het ons aandag, aanmoediging en vertroosting nodig (Spr. 12:25; Kol. 4:11). Ons wys dat ons ons broers werklik liefhet as ons “dié wat in die geloof aan ons verwant is” in woord en daad help.—Gal. 6:10.

18. Wat sal ons help om probleme tussen mede-gelowiges op te los?

18 Die Bybel het voorspel dat mense “in die laaste dae” selfsugtig en gierig sal wees (2 Tim. 3:1, 2). As Christene moet ons hard werk om ons liefde vir God, vir Bybelwaarheid en vir ons broers en susters te versterk. Ons sal ons broers en susters soms misverstaan, maar omdat ons lief is vir mekaar, sal ons sulke misverstande op ’n liefdevolle manier oplos! (Ef. 4:32; Kol. 3:14). Ons moet nooit toelaat dat ons liefde verkoel nie! Laat ons aanhou om Jehovah, sy Woord en ons broers intens lief te hê.