Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

Jehovah se Getuies

Kies taal Afrikaans

Jou toekoms, jou keuse!

Jou toekoms, jou keuse!

KAN JY REGTIG KIES HOE JOU TOEKOMS SAL UITDRAAI? Party mense glo dat God of die een of ander mag ’n persoon se lewe vooruitbeplan en dat hulle nie self beheer het oor wat in hulle lewe sal gebeur nie. Wanneer hulle nie hulle doelwitte bereik nie, trek hulle hulle skouers op en dink hulle dat dit maar net is hoe die lewe gaan. Hulle sê: “Dit was nie God se plan vir my nie!”

Ander word diep teleurgestel wanneer hulle nie ’n uitweg sien uit hierdie wêreld wat so onregverdig is en soveel druk op ’n mens plaas nie. Hulle het dalk probeer om die lewe vir hulleself beter te maak. Maar dinge soos oorlog, misdaad, natuurrampe en siekte veroorsaak dat hulle dit net nie kan regkry nie. Hulle sê dan: ‘Wat is die punt? Ek mors net my tyd.’

Dit is waar dat omstandighede in die lewe ’n groot invloed op jou planne vir die toekoms kan hê (Prediker 9:11). Maar jy het beslis ’n keuse wanneer dit by jou ewige toekoms kom. Die Bybel wys dat jou toekoms eintlik van jou keuses afhang. Kyk na wat dit sê.

Jehovah het deur Moses, die leier van die nasie Israel, die volgende vir die volk gesê voordat hulle die Beloofde Land ingegaan het: “Ek [het] jou die lewe en die dood voorgehou . . . , die seën en die vloek; en jy moet die lewe kies sodat jy kan bly lewe, jy en jou nageslag, deur Jehovah jou God lief te hê, deur na sy stem te luister en deur hom aan te kleef.” — Deuteronomium 30:15, 19, 20.

“Ek [het] jou die lewe en die dood voorgehou . . . , die seën en die vloek; en jy moet die lewe kies.” — Deuteronomium 30:19

Ja! God het die Israeliete vrygemaak van slawerny in Egipte. Hy het hulle die kans gegee om ’n gelukkige lewe in die Beloofde Land te geniet. Maar dit sou nie net vanself gebeur nie. Hulle moes “die lewe kies” om hierdie seëninge te kry. Hoe kon hulle dit doen? ‘Deur God lief te hê, na sy stem te luister en hom aan te kleef’, of na aan hom te bly.

Vandag staan jy voor ’n soortgelyke keuse. Jou toekoms hang af van wat jy kies. Deur te kies om God lief te hê, na sy stem te luister en na aan hom te bly, kies jy eintlik om te lewe. Jy kies om vir ewig op ’n paradysaarde te lewe. Maar wat sluit elkeen van hierdie stappe in?

KIES OM GOD LIEF TE HÊ

Liefde is God se hoofeienskap. Die apostel Johannes was geïnspireer om te skryf: “God is liefde” (1 Johannes 4:8). Dit is hoekom Jesus, toe hy gevra is wat die grootste gebod is, gesê het dat ‘jy Jehovah jou God moet liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand’ (Matteus 22:37). Ons kan nie regtig ’n verhouding met Jehovah God hê as ons vir hom bang is en hom gehoorsaam net omdat ons moet nie. Ons verhouding met Jehovah moet eerder op liefde gegrond wees. Maar hoekom moet ons kies om hom lief te hê?

Jehovah se liefde vir die mens is soos ouers se liefde vir hulle kinders. Liefdevolle ouers is wel onvolmaak, maar hulle neem nog steeds die tyd om hulle kinders te leer, aan te moedig, te ondersteun en te dissiplineer. Hulle doen dit omdat hulle wil hê dat hulle kinders gelukkig en suksesvol moet wees. Wat verwag ouers van hulle kinders? Hulle wil hê dat hulle kinders vir hulle moet lief wees en na hulle  moet luister omdat hulle die beste vir hulle kinders wil hê. Is dit dan nie redelik dat ons volmaakte hemelse Vader verwag dat ons al die dinge waardeer wat hy vir ons gedoen het nie?

LUISTER NA SY STEM

Die woord “luister” in die oorspronklike taal van die Bybel beteken dikwels om “gehoorsaam” te wees. Dit is mos wat ons bedoel wanneer ons sê: “Luister vir jou ouers.” Met ander woorde as ons na God se stem wil luister, moet ons uitvind wat hy sê en gehoorsaam wees daaraan. Omdat ons nie letterlik God se stem kan hoor nie, luister ons na hom deur sy Woord, die Bybel, te lees en te doen wat dit sê. — 1 Johannes 5:3.

Om te wys hoe belangrik dit is om na God se stem te luister, het Jesus gesê: “Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit Jehovah se mond kom” (Matteus 4:4). Om kennis van God in te neem is selfs belangriker as om fisiese kos in te neem. Hoekom? Die wyse koning Salomo het verduidelik: “Wysheid dien as ’n beskerming net soos geld as ’n beskerming dien; maar die voordeel van kennis is dat wysheid die besitters daarvan in die lewe hou” (Prediker 7:12). Kennis en wysheid van God kan ons vandag beskerm en ons help om goeie keuses te maak wat tot ewige lewe in die toekoms lei.

BLY NA AAN HOM

Dink terug aan Jesus se illustrasie in die vorige artikel. Hy het gesê: “Nou is die poort en smal is die pad wat na die lewe lei, en dié wat dit vind, is min” (Matteus 7:13, 14). As ons op hierdie smal pad reis, sal dit ons baie help as ons na aan iemand bly wat die pad goed ken. Dan sal ons by ons bestemming, die ewige lewe, uitkom. Daarom het ons goeie rede om na aan God te bly (Psalm 16:8). Maar hoe doen ons dit?

Daar is elke dag baie dinge wat ons moet doen en nog meer dinge wat ons graag wil doen. Hierdie dinge kan ons besig hou of ons aandag aftrek sodat ons min of geen tyd het om te dink oor wat God wil hê ons moet doen nie. Daarom herinner die Bybel ons: “Let dan voortdurend streng op hoe julle wandel, dat dit nie as onwyses is nie, maar as wyses, terwyl julle die geleë tyd vir julleself uitkoop, omdat die dae boos is” (Efesiërs 5:15, 16). Ons bly na aan God deur ons verhouding met hom die belangrikste ding in ons lewe te maak. — Matteus 6:33.

DIE KEUSE IS JOUNE

Al kan jy niks doen om jou verlede te verander nie, kan jy seker maak dat jy en jou geliefdes ’n goeie toekoms sal hê. Die Bybel wys dat ons hemelse Vader, Jehovah God, ons baie liefhet en vir ons sê wat hy graag wil hê ons moet doen. Kyk net wat die profeet Miga gesê het:

“Hy het jou vertel, o mens, wat goed is. En wat anders vra Jehovah van jou terug as om geregtigheid te beoefen en goedhartigheid lief te hê en beskeie te wandel met jou God?” — Miga 6:8.

Sal jy Jehovah se uitnodiging aanvaar om saam met hom te wandel en die ewige seëninge te geniet wat hy vir ons in gedagte het? Die keuse is joune!