Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

Jehovah se Getuies

Kies taal Afrikaans

Behou vaste geloof in die Koninkryk

Behou vaste geloof in die Koninkryk

“Geloof is die gewaarborgde verwagting van dinge waarop gehoop word.”—HEB. 11:1.

1, 2. Wat sal ons help om vas oortuig te wees dat die Koninkryk God se doel vir die mensdom sal bereik, en waarom? (Sien die prent aan die begin van die artikel.)

AS Jehovah se Getuies sê ons dikwels dat God se Koninkryk die enigste oplossing vir al ons probleme is, en ons is gretig om mense se aandag op hierdie lewensbelangrike skriftuurlike waarheid te vestig. Ons put ook groot vertroosting uit die hoop wat die Koninkryk ons bied. Maar is ons vas oortuig dat die Koninkryk ’n werklikheid is wat sy bepaalde doel sal bereik? Watter grondslag het ons om vaste geloof in die Koninkryk te hê?—Heb. 11:1.

2 Die Messiaanse Koninkryk is ’n reëling wat deur die Almagtige self ingestel is om sy voorneme in verband met sy skepping te verwesenlik. Die Koninkryk rus op ’n vaste fondament—Jehovah se absolute reg om te regeer. Belangrike aspekte van die Koninkryk—die koning, sy medeheersers, waaroor hulle sal regeer—is alles wetlik vasgestel deur middel van verbonde, dit wil sê wetlike kontrakte of reëlings waarin een van die bindende partye God of sy Seun, Jesus Christus, is. Wanneer ons oor hierdie verbonde peins, sal dit ons ’n beter begrip gee van hoe God se voorneme beslis ’n werklikheid  gaan word en sal dit ons help om te sien hoe standvastig hierdie reëling is.—Lees Efesiërs 2:12.

3. Wat sal ons in hierdie en in die volgende artikel bespreek?

3 Die Bybel verwys na ses hoofverbonde wat verband hou met die Messiaanse Koninkryk in die hande van Christus Jesus. Hulle is (1) die Abrahamitiese verbond, (2) die Wetsverbond, (3) die Dawidiese verbond, (4) die verbond vir ’n priester soos Melgisedek, (5) die nuwe verbond en (6) die Koninkryksverbond. Kom ons kyk hoe elke verbond verband hou met die Koninkryk en hoe dit die uitwerking van God se voorneme vir die aarde en vir die mensdom bevorder.—Sien die tabel “ Hoe God sy voorneme sal verwesenlik”.

’N BELOFTE OPENBAAR HOE GOD SE VOORNEME VERVUL SAL WORD

4. Watter verordeninge wat in Genesis opgeteken is, het Jehovah aangaande mense vasgestel?

4 Nadat Jehovah ons pragtige planeet voorberei het vir mense om op te woon, het hy drie verordeninge aangaande mense vasgestel: Ons God sou die mens na sy beeld skep, mense moes die Paradys oor die hele aarde uitbrei en die aarde met regverdige nakomelinge vul en mense is verbied om van die boom van die kennis van goed en kwaad te eet (Gen. 1:26, 28; 2:16, 17). Niks anders was nodig nie. Ná die skepping van die mens was gehoorsaamheid aan die ander twee verordeninge al wat nodig was om God se voorneme te vervul. Hoe het die behoefte aan verbonde dan ontstaan?

5, 6. (a) Hoe het Satan God se voorneme probeer dwarsboom? (b) Hoe het Jehovah op Satan se uitdaging in Eden gereageer?

5 In ’n boosaardige poging om God se voorneme te dwarsboom, het Satan die Duiwel ’n opstand veroorsaak. Hy het dit gedoen deur sy aandag toe te spits op die verordening wat hy die maklikste sou kon beïnvloed—die verordening wat gehoorsaamheid van die mens vereis het. Hy het die eerste vrou, Eva, in die versoeking gebring om die verbod aangaande die boom van die kennis van goed en kwaad te verontagsaam (Gen. 3:1-5; Op. 12:9). Deur dit te doen, het Satan God se reg om oor Sy skepping te regeer, bevraagteken. Later het Satan ook selfsugtige beweegredes aan God se lojale knegte toegeskryf.—Job 1:9-11; 2:4, 5.

6 Hoe sou Jehovah op Satan se uitdaging in Eden reageer? Hy kon natuurlik ’n einde maak aan die opstand deur die opstandiges te vernietig. Maar dit sou ook beteken dat God se uitdruklike voorneme om die aarde met gehoorsame nakomelinge van Adam en Eva te vul, onvervuld sou gaan. Eerder as om die opstandiges daar en dan te vernietig, het die wyse Skepper ’n verreikende profesie gegee—die Edeniese belofte—om te verseker dat elke besonderheid van sy woord waar sou word.—Lees Genesis 3:15.

7. Watter versekering gee die Edeniese belofte ons oor die slang en sy nageslag?

7 Deur middel van die Edeniese belofte het Jehovah oordeel uitgespreek oor die slang en sy nageslag, dit wil sê Satan die Duiwel en almal wat aan sy kant is in die geskil oor God se reg om te regeer. Die ware God het die nageslag van sy hemelse vrou die gesag gegee om Satan te vernietig. Die Edeniese belofte het dus nie net die feit beklemtoon dat die aanstigter van die opstand in die tuin van Eden en al die slegte gevolge van sy optrede uit die weg geruim sou word nie, maar dit identifiseer ook die middel waardeur dit sal plaasvind.

8. Wat kan gesê word oor die identiteit van die vrou en haar nageslag?

8 Wie sou die vrou se nageslag wees? Aangesien die nageslag die slang se kop  moet vermorsel, dit wil sê die geesskepsel Satan die Duiwel ‘tot niet moet maak’, moet die nageslag ’n geespersoon wees (Heb. 2:14). Die vrou wat geboorte gee aan die nageslag, moet dus ook geestelik van aard wees. Nadat Jehovah die Edeniese belofte gemaak het, het die nageslag van die slang vinnig vermeerder, maar die identiteit van die nageslag en die vrou was nog byna 4 000 jaar lank ’n raaisel. Intussen het Jehovah etlike verbonde gesluit wat die nageslag sou identifiseer. Dit sou ook sy knegte die versekering gee dat die nageslag die middel sou wees waardeur God die rampspoed wat Satan oor die mensdom gebring het, ongedaan sou maak.

’N VERBOND IDENTIFISEER DIE NAGESLAG

9. Wat is die Abrahamitiese verbond, en wanneer het dit in werking getree?

9 Sowat twee millenniums ná die oordeel oor Satan het Jehovah die aartsvader Abraham die opdrag gegee om sy tuiste in Ur in Mesopotamië te verlaat en na die land Kanaän te gaan (Hand. 7:2, 3). Jehovah het vir hom gesê: “Trek weg uit jou land en van jou familielede en van die huis van jou vader af na die land wat ek jou sal wys; en ek sal jou ’n groot nasie maak en ek sal jou seën en ek sal jou naam groot maak; en jy moet ’n seën wees. En ek sal dié seën wat jou seën, en ek sal hom vervloek wat ’n vloek oor jou uitspreek, en al die families van die aarde sal hulleself deur middel van jou seën” (Gen. 12:1-3). Dit is die vroegste opgetekende verslag van die Abrahamitiese verbond—die verbond wat Jehovah God met Abraham gesluit het. Ons weet nie presies wanneer Jehovah die verbond met Abraham gesluit het nie. Maar dit het in werking getree in 1943 VHJ, toe die 75-jarige Abraham Haran verlaat het en die Eufraatrivier oorgesteek het.

10. (a) Hoe het Abraham vaste geloof in God se beloftes getoon? (b) Watter besonderhede het Jehovah geleidelik oor die nageslag van die vrou geopenbaar?

 10 Jehovah het ’n aantal kere sy belofte aan Abraham herhaal en verdere besonderhede bygevoeg (Gen. 13:15-17; 17:1-8, 16). En toe Abraham bereid was om sy enigste seun te offer, het hy vaste geloof in God se beloftes getoon, en daarom het Jehovah die verbond met ’n onvoorwaardelike belofte bevestig. (Lees Genesis 22:15-18; Hebreërs 11:17, 18.) Nadat die Abrahamitiese verbond in werking getree het, het Jehovah geleidelik belangrike besonderhede oor die nageslag van die vrou geopenbaar. Die nageslag sou van Abraham afstam, talryk wees, ’n koninklike funksie verrig, alle vyande vernietig en ’n seën vir baie ander wees.

Abraham het vaste geloof in God se beloftes getoon (Sien paragraaf 10)

11, 12. Hoe toon die Bybel dat die Abrahamitiese verbond ’n grotere vervulling het, en wat beteken dit vir ons?

11 Hoewel die Abrahamitiese verbond ’n letterlike vervulling vir die nageslag van Abraham gehad het toe hulle die Beloofde Land beërf het, toon die Bybel dat die verbond ook ’n geestelike vervulling het (Gal. 4:22-25). In hierdie grotere vervulling, soos die apostel Paulus onder inspirasie verduidelik het, verwys die primêre deel van die nageslag van Abraham na Christus en die sekondêre deel na die 144 000 geesgesalfde Christene (Gal. 3:16, 29; Op. 5:9, 10; 14:1, 4). Die vrou wat die nageslag voortbring, is “die Jerusalem daar bo”—die hemelse deel van God se organisasie, wat uit lojale geesskepsele bestaan (Gal. 4:26, 31). Soos die Abrahamitiese verbond belowe, sal die nageslag van die vrou seëninge vir die mensdom meebring.

12 Die Abrahamitiese verbond vestig die aandag op die Koning en sy medeheersers in God se Koninkryk en vorm die wetlike grondslag vir die Koninkryk van die hemele (Heb. 6:13-18). Hoe lank sal hierdie verbond van krag wees? Dit is “’n verbond tot onbepaalde tyd”, sê Genesis 17:7. Dit sal van krag wees totdat die Messiaanse Koninkryk God se vyande vernietig en al die families op die aarde geseën is (1 Kor. 15:23-26). Trouens, diegene wat dan op die aarde woon, sal vir ewig bevoordeel word. Die Abrahamitiese verbond toon dat Jehovah vasbeslote is om sy voorneme te verwesenlik dat regverdige mense ‘die aarde vul’!—Gen. 1:28.

’N VERBOND WAT VERSEKER DAT DIE KONINKRYK SAL VOORTDUUR

13, 14. Wat waarborg die Dawidiese verbond aangaande die Messias se heerskappy?

13 Die Edeniese belofte en die Abrahamitiese verbond bevestig die noodsaaklike feit dat Jehovah se soewereiniteit wat deur die Messiaanse Koninkryk uitgeoefen word, stewig gegrond is op God se regverdige standaarde (Ps. 89:14). Sal die Messiaanse regering ooit korrup word en dus vernietig moet word? ’n Ander wetlike verbond waarborg dat dit nooit sal gebeur nie.

14 Let op wat Jehovah aan koning Dawid van eertydse Israel deur middel van die Dawidiese verbond belowe het. (Lees 2 Samuel 7:12, 16.) Jehovah het hierdie verbond met Dawid gesluit gedurende Dawid se bewind in Jerusalem en het belowe dat die Messias van hom sal afstam (Luk. 1:30-33). Jehovah het dus die geslagslyn van die nageslag meer spesifiek aangedui en bepaal dat ’n erfgenaam van Dawid “die wetlike reg” tot die troon van die Messiaanse Koninkryk sal hê (Eseg. 21:25-27). Deur Jesus sal Dawid se koningskap “tot onbepaalde tyd stewig gevestig wees”. Ja, Dawid se nageslag “sal  tot onbepaalde tyd wees, en sy troon soos die son” (Ps. 89:34-37). Die Messias se heerskappy sal beslis nooit korrup word nie, en dit sal ewige voordele meebring!

’N VERBOND VOORSIEN IN DIE BEHOEFTE VIR ’N PRIESTERLIKE FUNKSIE

15-17. In watter ander hoedanigheid moet die nageslag dien volgens die verbond vir ’n priester soos Melgisedek, en waarom?

15 Hoewel die Abrahamitiese verbond en die Dawidiese verbond verseker dat die nageslag van die vrou ’n koninklike funksie sal verrig, sal hierdie rol op sigself nie seëninge aan mense van al die nasies kan bring nie. As hulle waarlik geseën wil word, moet hulle van hulle sondige toestand bevry word en deel word van Jehovah se universele gesin. Om dit te bereik, moet die nageslag ook in ’n priesterlike hoedanigheid dien. Die wyse Skepper het hierin voorsien deur middel van nog ’n wetlike reëling, die verbond vir ’n priester soos Melgisedek.

16 Jehovah het deur koning Dawid geopenbaar dat Hy ’n persoonlike verbond met Jesus sou sluit wat twee doelwitte sou hê: Om hom ‘aan [God] se regterhand te laat sit’ totdat hy sy vyande onderdruk, en om “’n priester [te wees] tot onbepaalde tyd volgens die wyse van Melgisedek”. (Lees Psalm 110:1, 2, 4.) Waarom “volgens die wyse van Melgisedek”? Want lank voordat die nageslag van Abraham die Beloofde Land beërf het, het Melgisedek, die koning van Salem, as “priester van die Allerhoogste God” gedien (Heb. 7:1-3). Hy is direk deur Jehovah aangestel om dit te doen. Hy is die enigste persoon in die Hebreeuse Geskrifte wat as ’n koning sowel as ’n priester gedien het. En aangesien hy sonder ’n opgetekende voorganger of opvolger was, kan hy “’n priester vir altyd”, of vir ewig, genoem word.

17 Jesus word direk as ’n priester aangestel deur middel van hierdie persoonlike verbond wat Jehovah met hom gesluit het, en hy sal “’n priester vir ewig volgens die wyse van Melgisedek” wees (Heb. 5:4-6). Dit toon duidelik dat Jehovah homself wetlik verbind het om die Messiaanse Koninkryk te gebruik om sy oorspronklike voorneme aangaande mense op die aarde te verwesenlik.

VERBONDE VORM ’N WETLIKE GRONDSLAG VIR DIE KONINKRYK

18, 19. (a) Wat openbaar die verbonde wat ons tot dusver bespreek het oor die Koninkryk? (b) Watter vraag moet nog beantwoord word?

18 Wanneer ons kyk na die verbonde wat ons bespreek het, kan ons sien hoe hulle verband hou met die Messiaanse Koninkryk en hoe die Koninkryksreëling stewig gegrond is op wetlike kontrakte. Die Edeniese belofte verplig Jehovah om sy voorneme aangaande die aarde en die mensdom deur middel van die nageslag van die vrou te vervul. Wie sou die nageslag wees, en in watter hoedanigheid sou hierdie nageslag dien? Die Abrahamitiese verbond voorsien die raamwerk hiervoor.

19 Die Dawidiese verbond dui die geslagslyn van die primêre deel van die nageslag meer spesifiek aan en gee hom die reg om oor die aarde te regeer sodat die Koninkryk ewige voordele sal meebring. Die verbond vir ’n priester soos Melgisedek vorm die grondslag sodat die nageslag in ’n priesterlike hoedanigheid kan dien. Maar Jesus sal nie die enigste een wees wat die mensdom tot volmaaktheid verhef nie. Ander word ook gesalf om as konings en priesters te dien. Waarvandaan sal hulle kom? Dit sal in die volgende artikel bespreek word.