Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

Jehovah se Getuies

Kies taal Afrikaans

Dit is ons geestelike erfenis

Dit is ons geestelike erfenis

“Dit is die erfenis van Jehovah se knegte.”—JES. 54:17, Byington.

1. Wat het Jehovah uit liefde tot voordeel van die mensdom bewaar?

JEHOVAH, “die lewende en blywende God”, het sy lewegewende boodskap vir die mensdom bewaar. Dit sal beslis voortbestaan, want “die woord van Jehovah bly vir ewig” (1 Pet. 1:23-25). Hoe dankbaar is ons tog dat Jehovah uit liefde hierdie lewensbelangrike inligting in sy geskrewe Woord, die Bybel, bewaar het!

2. Wat het God in sy geskrewe Woord vir die gebruik van sy volk bewaar?

2 In sy Woord het God die naam wat hy vir homself gekies het, vir die gebruik van sy volk bewaar. Die Skrif meld “Jehovah God” vir die eerste keer in “die geskiedenis van die hemel en die aarde” (Gen. 2:4). God se naam het etlike kere verskyn op die kliptafels waarop die Tien Gebooie wonderdadig gegraveer is. Die eerste gebod het byvoorbeeld begin met die woorde: “Ek is Jehovah jou God” (Eks. 20:1-17). God se naam bestaan nog steeds omdat die Soewereine Heer Jehovah sy Woord en sy naam bewaar het ten spyte van al Satan se pogings om dit uit te wis.—Ps. 73:28.

3. Wat het God bewaar ten spyte van al die godsdiensdwalinge?

3 In sy Woord het Jehovah ook die waarheid bewaar. Aangesien daar soveel godsdiensdwalinge regoor die wêreld is, kan ons opreg dankbaar wees dat God ons geestelike lig en waarheid gegee het! (Lees Psalm 43:3, 4.) Hoewel die mensemassa in duisternis wandel, hou ons aan om vreugdevol in godgegewe geestelike lig te wandel.—1 Joh. 1:6, 7.

ONS MOET ONS ERFENIS KOESTER

4, 5. Watter spesiale voorreg het ons al sedert 1931?

4 As Christene het ons ’n kosbare erfenis. Die Collins Cobuild English Dictionary sê: “’n Land se erfenis is al die eienskappe, tradisies of lewensaspekte wat deur baie jare heen voortgeduur het en van een geslag na die ander oorgedra is.” Ons geestelike erfenis sluit die  seën in dat ons juiste kennis van God se Woord en ’n duidelike begrip van die waarheid oor hom en sy voornemens het. Dit sluit ook ’n baie spesiale voorreg in.

Ons was verheug om in 1931 die naam Jehovah se Getuies by ons byeenkoms aan te neem

5 Hierdie voorreg het in 1931, by ons byeenkoms in Columbus, Ohio, VSA, ’n deel van ons geestelike erfenis geword. Die letters “JW” het op die gedrukte program verskyn. ’n Suster het gesê: “Mense het geraai waarvoor JW staan—‘Just Wait’, ‘Just Watch’, en party het reg geraai.” Tot op daardie stadium is ons Bybelstudente genoem, maar op Sondag 26 Julie 1931 het ons die naam Jehovah se Getuies deur middel van ’n resolusie aangeneem. Dit was baie opwindend om hierdie skriftuurlike naam te ontvang. (Lees Jesaja 43:12.) “Ek sal nooit die dawerende gejuig en applous vergeet wat daardie vergaderplek gevul het nie”, het ’n broer vertel. Niemand anders in die wêreld wou hierdie naam hê nie, maar God het ons geseën deur ons hierdie naam al meer as agt dekades lank te laat dra. Wat ’n spesiale voorreg is dit tog om Jehovah se Getuies te wees!

6. Watter juiste inligting sluit ons geestelike erfenis in?

6 Ons geestelike erfenis sluit ’n rykdom juiste en waardevolle inligting uit die verlede in. Byvoorbeeld, dink aan Abraham, Isak en Jakob. Hierdie aartsvaders en hulle gesinne het ongetwyfeld besprekings gehad oor hoe om Jehovah te behaag. Dit is dus nie verbasend dat die regverdige Josef geslagsonsedelikheid verwerp het sodat hy nie ‘teen God sou sondig’ nie (Gen. 39:7-9). Christelike tradisies is ook mondelings of deur voorbeeld oorgedra. Dit sluit inligting oor die Here se Aandmaal in wat die apostel Paulus aan Christengemeentes oorgedra het (1 Kor. 11:2, 23). Vandag maak besonderhede wat ons nodig het om God “met gees en waarheid” te aanbid, deel uit van sy geskrewe Woord. (Lees Johannes 4:23, 24.) Die Bybel is voorsien om die hele mensdom te verlig, maar dit is veral ons as Jehovah se knegte wat dit waardeer.

7. Watter bemoedigende belofte sluit ons erfenis in?

7 Ons geestelike erfenis bestaan onder andere uit onlangs gepubliseerde verslae wat bewys dat ‘Jehovah aan ons kant is’ (Ps. 118:7). Dit laat ons veilig voel, selfs wanneer ons vervolg word. ’n Bemoedigende deel van ons steeds toenemende geestelike erfenis is hierdie belofte: “‘Geen wapen wat teen jou gesmee sal word, sal enige sukses hê nie, en elke tong wat in die gereg teen jou sal opstaan, sal jy veroordeel. Dit is die erfbesitting [of, “erfenis”, By] van die knegte van Jehovah, en hulle regverdigheid is uit my’, is die woord van Jehovah” (Jes. 54:17). Niks in Satan se arsenaal wapens kan ons blywende skade berokken nie.

8. Wat sal ons in hierdie en die volgende artikel bespreek?

 8 Satan het pogings aangewend om God se Woord te vernietig, die naam Jehovah uit te wis en die waarheid te onderdruk. Maar hy is beslis nie opgewasse teen Jehovah nie, wat al hierdie pogings verydel het. In hierdie en die volgende artikel sal ons sien (1) hoe God sy Woord bewaar het; (2) hoe Jehovah toegesien het dat sy naam bewaar word en (3) hoe ons hemelse Vader die Bron en Bewaarder is van die waarheid wat ons het.

JEHOVAH BEWAAR SY WOORD

9-11. Watter voorbeelde toon dat die Bybel allerlei aanvalle deurstaan het?

9 Jehovah het sy Woord ondanks alle aanvalle daarop bewaar. Die Enciclopedia Cattolica (Katolieke ensiklopedie) sê: “In 1229 het die Konsilie van Toulouse leke verbied om dit [Bybels in die volkstaal] te gebruik weens die stryd teen die Albigense en die Waldense . . . By die byeenkoms wat in 1234 in Tarragona, Spanje, onder leiding van Jakobus I gehou is, is ’n soortgelyke verbod uitgevaardig. . . . Die stoel van Rome het in 1559 vir die eerste keer in die saak ingegryp toe Paulus IV se indeks verbied het dat mense B[ybels] in die volkstaal sonder die toestemming van die Heilige Offisie druk en besit.”

10 Die Bybel kon ondanks allerlei aanvalle nie uitgewis word nie. Omstreeks 1382 het John Wycliffe en sy metgeselle die eerste Bybelvertaling in Engels uitgegee. Nog ’n Bybelvertaler was William Tyndale, wat in 1536 om die lewe gebring is. Op die brandstapel het hy na bewering uitgeroep: “Here, open die oë van die koning van Engeland.” Toe is hy verwurg en verbrand.

11 Die Bybel het behoue gebly ondanks teenstand. Byvoorbeeld, in 1535 het die Engelse vertaling van die Bybel deur Miles Coverdale verskyn. Coverdale het Tyndale se weergawe van die “Nuwe Testament” en van die “Ou Testament” van Genesis tot Kronieke gebruik. Hy het ander dele van die Skrif uit Latyn en uit Martin Luther se Duitse Bybel vertaal. Vandag waardeer ons die Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif weens sy duidelikheid, getrouheid aan die Bybelteks en nuttigheid in ons bediening. Ons is verheug dat geen demoniese of menslike mag ooit sal verhinder dat Jehovah se Woord behoue bly nie.

JEHOVAH BEWAAR SY NAAM

Manne soos Tyndale het hulle lewe ter wille van God se Woord opgeoffer

12. Watter rol het die Nuwe Wêreld-vertaling gespeel in die bewaring van God se naam?

12 Jehovah God het toegesien dat sy naam in sy Woord bewaar word. In hierdie verband speel die Nuwe Wêreld-vertaling ’n belangrike rol. In die inleiding het die komitee van toegewyde vertalers die volgende geskryf: “Die vernaamste kenmerk van hierdie vertaling [is] die  herstelling van God se naam in sy regmatige plek in die Bybelteks. Die algemeen aanvaarde vorm ‘Jehovah’ kom dus 6 973 keer in die Hebreeuse Geskrifte en 237 keer in die Christelike Griekse Geskrifte voor.” Die Nuwe Wêreld-vertaling is nou in sy geheel of gedeeltelik in meer as 116 tale beskikbaar, en meer as 178 545 862 eksemplare is al gedruk.

13. Waarom kan daar gesê word dat mense God se naam al sedert die skepping van die mensdom ken?

13 Mense ken God se naam al sedert die skepping van die mensdom. Adam en Eva het dit geken, en hulle het geweet presies hoe om dit uit te spreek. Toe Gam ná die Vloed oneerbiedig teenoor sy vader opgetree het, het Noag gesê: “Mag Jehovah, Sem se God, geloof word, en mag [Gam se seun] Kanaän vir hom ’n slaaf word” (Gen. 4:1; 9:26). God het self gesê: “Ek is Jehovah. Dit is my naam; en aan niemand anders sal ek my heerlikheid gee nie.” God het ook gesê: “Ek is Jehovah, en daar is geen ander nie. Buiten my is daar geen God nie” (Jes. 42:8; 45:5). Jehovah het toegesien dat sy naam bewaar word en aan mense regoor die aarde bekendgemaak word. Hoe bevoorreg is ons tog om die naam Jehovah te gebruik en as sy Getuies te dien! Ons roep as ’t ware uit: “In die naam van ons God sal ons ons vaandels opsteek.”—Ps. 20:5.

14. Waar anders as in die Bybel kan God se naam gevind word?

14 God se naam kom nie net in die Bybel voor nie. Daar is byvoorbeeld die Moabitiese Steen, wat in Dhiban (Dibon), 21 kilometer oos van die Dooie See, gevind is. Die steen maak melding van Israel se koning Omri en bevat die Moabitiese koning Mesa se weergawe van sy opstand teen Israel (1 Kon. 16:28; 2 Kon. 1:1; 3:4, 5). Maar die Moabitiese Steen is van spesiale belang omdat God se naam in die vorm van die Tetragrammaton daarop voorkom. Die Tetragrammaton kom ook herhaaldelik voor in die Lagis-briewe, erdeskerwe wat in Israel gevind is.

15. Wat is die Septuagint, en wat het tot hierdie vertaling aanleiding gegee?

15 Vroeë Bybelvertalers het ’n rol gespeel in die bewaring van God se naam. Baie Jode het ná hulle ballingskap in Babilon van 607 VHJ tot 537 VHJ nie na Juda en Israel teruggekeer nie. Teen die derde eeu VHJ het Aleksandrië, Egipte, die tuiste geword van baie Jode wat ’n behoefte gehad het aan ’n vertaling van die Hebreeuse Geskrifte in Grieks, wat destyds ’n internasionale taal was. Hierdie vertaling, die Septuagint, is teen die tweede eeu VHJ voltooi. Party eksemplare daarvan bevat die Hebreeuse vorm van die naam Jehovah.

16. Gee ’n voorbeeld van die gebruik van God se naam in ’n boek wat vir die eerste keer in 1640 uitgegee is.

16 God se naam word gevind in die Bay-Psalmboek, die eerste publikasie wat in Engeland se Amerikaanse kolonies uitgegee is. Die oorspronklike uitgawe daarvan (gedruk in 1640) bevat die Psalms, wat uit Hebreeus in die Engels van destyds vertaal is. Dit gebruik God se naam in gedeeltes soos Psalm 1:1, 2, wat sê dat ’n “geseënde man” nie in die raad van die goddeloses wandel nie, “maar in die wet van Iehovah is sy hunkerende behae”. Vir meer inligting oor God se naam, sien die brosjure Die Goddelike naam wat vir ewig sal bestaan.

JEHOVAH BEWAAR GEESTELIKE WAARHEID

17, 18. (a) Hoe sal jy die woord “waarheid” definieer? (b) Waaruit bestaan “die waarheid van die goeie nuus”?

17 Ons dien “Jehovah, die God van waarheid”, met vreugde (Ps. 31:5). “Die waarheid omtrent iets is al die feite daaromtrent  eerder as denkbeeldige of versinde dinge”, sê die Collins Cobuild English Dictionary. In Bybelse Hebreeus hou die term wat dikwels met “waarheid” vertaal word, verband met iets wat waar, betroubaar, getrou of feitelik is. Die Griekse woord wat met “waarheid” weergegee word, dui op iets wat met die feite ooreenkom of wat gepas en reg is.

18 Jehovah het geestelike waarheid bewaar en kennis daarvan in steeds toenemende oorvloed aan ons beskikbaar gestel (2 Joh. 1, 2). Ons begrip van die waarheid word voortdurend duideliker, want “die pad van die regverdiges is soos die helder lig wat al hoe helderder word totdat dit heeltemal dag is”! (Spr. 4:18). Ons stem natuurlik heelhartig saam met Jesus, wat in gebed aan God gesê het: “U woord is die waarheid” (Joh. 17:17). God se geskrewe Woord bevat “die waarheid van die goeie nuus”, wat uit die hele versameling van Christelike leringe bestaan (Gal. 2:14). Dit sluit feite in oor Jehovah se naam, sy soewereiniteit, Jesus se losprysoffer, die opstanding en die Koninkryk. Kom ons bespreek nou hoe God die waarheid bewaar het ondanks Satan se pogings om dit te onderdruk.

JEHOVAH VERYDEL ’N AANVAL OP DIE WAARHEID

19, 20. Wie was Nimrod, en watter poging het in sy dag misluk?

19 Ná die Vloed was daar ’n gesegde: “Net soos Nimrod, ’n magtige jagter in verset teen Jehovah” (Gen. 10:9). As ’n teenstander van Jehovah God het Nimrod in werklikheid Satan aanbid, en hy was soos daardie teenstanders van wie Jesus gesê het: “Julle is van julle vader die Duiwel, en julle wil die begeertes van julle vader doen. Hy . . . het nie in die waarheid vasgestaan nie.”—Joh. 8:44.

20 Nimrod se ryk het Babel en ander stede tussen die Tigris- en die Eufraatrivier ingesluit (Gen. 10:10). Dit was moontlik onder sy leiding dat die oprigting van Babel en sy toring omstreeks 2269 VHJ begin het. In stryd met Jehovah se wil dat die mens oor die hele aarde moet versprei, het daardie bouers gesê: “Kom! Laat ons vir ons ’n stad bou en ook ’n toring met sy spits in die hemel, en laat ons vir ons ’n roemryke naam maak, sodat ons nie oor die hele oppervlak van die aarde verstrooi raak nie.” Maar hulle moes hierdie plan laat vaar toe God “die taal van die hele aarde verwar” het en die voornemende toringbouers verstrooi het (Gen. 11:1-4, 8, 9). As dít ’n plan van Satan was om een godsdiens te begin waarin almal hom aanbid, was dit ’n volslae mislukking. Deur die hele mensegeskiedenis heen het die aanbidding van Jehovah geseëvier, en dit neem elke dag toe.

21, 22. (a) Waarom het valse godsdiens nog nooit ’n ernstige bedreiging vir ware aanbidding ingehou nie? (b) Wat sal ons in die volgende artikel bespreek?

21 Valse godsdiens het nog nooit ’n ernstige bedreiging vir ware aanbidding ingehou nie. Waarom nie? Omdat ons Grootse Onderrigter toegesien het dat sy geskrewe Woord bewaar word en dat die mensdom sy naam nie vergeet nie en omdat hy die Bron van onbeperkte geestelike waarheid is (Jes. 30:20, 21). Dit verskaf ons vreugde om God in ooreenstemming met die waarheid te aanbid, maar om dit te doen, vereis dat ons geestelik waaksaam bly deur ten volle op Jehovah te vertrou en die leiding van sy heilige gees te volg.

22 In die volgende artikel sal ons die ontstaan van sekere valse leerstellings bespreek. Ons sal vind dat hierdie leerstellings inmekaarstort wanneer dit in die lig van die Skrif getoets word. Ons sal ook sien hoe die onvergelyklike Bewaarder van waarheid, Jehovah, ons geseën het met ware leringe wat ons as deel van ons geestelike erfenis koester.