Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

Jehovah se Getuies

Kies taal Afrikaans

Bly in Jehovah se vallei van beskerming

Bly in Jehovah se vallei van beskerming

“Jehovah sal . . . teen dié nasies oorlog voer soos op die dag dat hy oorlog voer, op die dag van die stryd.”—SAG. 14:3.

1, 2. Watter werklike oorlog is aan die kom, en wat sal God se knegte nie in hierdie oorlog hoef te doen nie?

OP 30 Oktober 1938 het miljoene mense in die Verenigde State na ’n gewilde radioprogram van toneelopvoerings geluister. Daardie aand se opvoering was ’n verwerking van die wetenskapsfiksieroman The War of the Worlds. Akteurs wat die rol van nuuslesers gespeel het, het die landing beskryf van ’n invalsmag van Mars wat wydverspreide vernietiging op die Aarde sou veroorsaak. Hoewel daar aangekondig is dat die radioprogram ’n opvoering is, het baie luisteraars gedink dat dit ’n werklike aanval is en bang geword. Party het selfs maatreëls getref om hulle teen denkbeeldige ruimtewesens te beskerm.

2 Vandag is ’n werklike oorlog aan die kom. Maar mense versuim om op die koms daarvan te reageer. Hierdie oorlog word voorspel, nie in ’n wetenskapsfiksieroman nie, maar in God se geïnspireerde Woord, die Bybel. Dit is die oorlog van Armageddon—God se oorlog teen hierdie goddelose stelsel van dinge (Op. 16:14-16). In hierdie oorlog sal God se knegte op aarde hulle nie teen wesens van ’n ander planeet hoef te verdedig nie. Hulle sal nietemin met ontsag vervul word deur die verstommende gebeure en deur die vreesinboesemende vertoning van God se krag.

3. Watter profesie sal ons bespreek, en waarom is dit vir ons van belang?

3 ’n Bybelprofesie wat in Sagaria hoofstuk 14 opgeteken is, hou regstreeks verband met die oorlog van Armageddon. Hoewel hierdie profesie sowat 2 500 jaar gelede opgeteken is, raak dit ons lewe (Rom. 15:4). ’n Groot deel van wat daar gesê word, het betrekking op situasies wat God se volk raak sedert die Messiaanse Koninkryk in 1914 in die hemel opgerig  is sowel as op opwindende gebeure wat in die nabye toekoms sal ontvou. Die hoofpunte van die profesie sluit inligting in oor die vorming van “’n baie groot vallei” en die vloei van “lewende waters” (Sag. 14:4, 8). Hierdie vallei speel ’n uiters belangrike rol in die voorsiening van beskerming aan Jehovah se aanbidders. En wanneer ons verstaan wat die lewende waters vir ons kan beteken, sal ons sien dat ons nie net daarvan moet drink nie, maar sal ons ook daarvan wil drink. Dit strek ons dus tot voordeel om noukeurig aandag te skenk aan hierdie profesie.—2 Pet. 1:19, 20.

DIE BEGIN VAN “’N DAG WAT AAN JEHOVAH BEHOORT”

4. (a) Wanneer het die “dag wat aan Jehovah behoort” begin? (b) Wat het Jehovah se aanbidders dekades voor 1914 bekend gemaak, en hoe het wêreldleiers gereageer?

4 Die 14de hoofstuk van Sagaria begin met ’n verwysing na “’n dag wat aan Jehovah behoort”. (Lees Sagaria 14:1, 2.) Wat is hierdie dag? Dit is “die dag van die Here”, wat begin het toe “die koninkryk van die wêreld . . . die koninkryk van ons Here en van sy Christus geword” het (Op. 1:10; 11:15). Hierdie dag het in 1914 met die geboorte van die Messiaanse Koninkryk in die hemel begin. Dekades voor 1914 het Jehovah se aanbidders aan die nasies bekend gemaak dat die einde van “die vasgestelde tye van die nasies” in daardie jaar sou aanbreek en dat die wêreld ’n ongeëwenaarde tydperk van beroering sou binnegaan (Luk. 21:24). Hoe het die nasies gereageer? In plaas van op hierdie tydige waarskuwing ag te slaan, het politieke en godsdiensleiers daardie ywerige gesalfde evangeliedienaars geminag en vervolg. Deur dit te doen, het hierdie wêreldleiers God die Almagtige bespot, want gesalfde Koninkryksambassadeurs is verteenwoordigers van “hemelse Jerusalem”—die Messiaanse Koninkryk—waarvan hulle deel uitmaak.—Heb. 12:22, 28.

5, 6. (a) Hoe het die nasies teen “die stad” en sy ‘burgers’ opgetree, soos voorspel is? (b) Wie was “die oorblywendes van die volk”?

5 Sagaria het voorspel hoe die nasies sou optree en gesê: “Die stad [Jerusalem] sal ingeneem . . . word.” “Die stad” is simbolies van God se Messiaanse Koninkryk. Dit word op die aarde verteenwoordig deur sy ‘burgers’, die oorblyfsel van gesalfde Christene (Fil. 3:20). Gedurende die Eerste Wêreldoorlog is vooraanstaande lede van die aardse deel van Jehovah se organisasie in hegtenis geneem en na ’n tronk in Atlanta, Georgia, VSA, gestuur. ‘Die huise is geplunder’ in die sin dat hierdie en ander onskuldige handhawers van onkreukbaarheid baie onregte aangedoen is en wreed behandel is. Die aanvallers het die groot invloed wat die oorblyfsel uitgeoefen het, “geplunder” deur hulle lektuur te verbied en hulle bedrywighede as Koninkryksverkondigers te beperk.

6 Hoewel God se volk in die minderheid was en die aanvallers hulle verkeerd voorgestel, teëgestaan en vervolg het, kon ware aanbidding nie uitgewis word nie. Daar was “die oorblywendes van die volk”, dit wil sê die gesalfde oorblyfsel wat lojaal geweier het om “uit die stad uitgeroei [te] word”.

7. Watter voorbeeld stel die weg van Jehovah se gesalfde Getuies vir alle hedendaagse ware aanbidders?

7 Was hierdie profesie teen die einde van die Eerste Wêreldoorlog ten volle vervul? Nee. Nog aanvalle deur die nasies sou geloods word op die gesalfde oorblyfsel en hulle lojale metgeselle met ’n aardse hoop (Op. 12:17). Die Tweede Wêreldoorlog is ’n bewys hiervan. Die weg van onkreukbaarheid wat God se getroue gesalfde  Getuies bewandel, spoor God se hedendaagse knegte aan om enige beproewing wat oor hulle kom, te verduur, insluitende teenstand van ongelowige familielede, werksmaats of skoolmaats wat met hulle die spot dryf weens hulle geloof (1 Pet. 1:6, 7). Ongeag waar hulle woon, ware aanbidders is meer vasbeslote as ooit tevore om ‘in een gees vas te staan’ en nie ‘deur hulle teenstanders bang gemaak te word nie’ (Fil. 1:27, 28). Maar waar sal Jehovah se volk veiligheid vind in ’n wêreld wat hulle haat?—Joh. 15:17-19.

JEHOVAH VORM “’N BAIE GROOT VALLEI”

8. (a) Wat kan deur berge in die Bybel afgebeeld word? (b) Wat beeld “die berg van die olyfbome” af?

8 Jerusalem—“die stad”—is simbolies van hemelse Jerusalem, en daarom moet “die berg van die olyfbome . . . , wat voor Jerusalem lê”, ook as simbolies beskou word. Wat beeld hierdie berg af? Hoe sal dit “middeldeur skeur” en twee berge word? Waarom verwys Jehovah daarna as “my berge”? (Lees Sagaria 14:3-5.) In die Bybel kan berge koninkryke, of regerings, afbeeld. En seëninge en beskerming word met God se berg geassosieer (Ps. 72:3; Jes. 25:6, 7). Die berg van die olyfbome waarop God aan die oostekant van aardse Jerusalem staan, beeld dus Jehovah se universele soewereiniteit, sy opperheerskappy, af.

9. In watter sin skeur “die Olyfberg”?

9 Wat word aangedui deur die skeuring van die berg van die olyfbome? Die berg, wat aan die oostekant van Jerusalem lê, skeur in die sin dat Jehovah ’n ander, ’n ondergeskikte, heerskappy oprig. Hierdie sekondêre heerskappy is die Messiaanse Koninkryk in die hande van Jesus Christus. Jehovah verwys dus na die twee berge wat die gevolg is van die skeuring van “die Olyfberg”, as “my berge” (Sag. 14:4, vtn. in NW). Albei behoort aan hom.

10. Wat beeld die “baie groot vallei” tussen die twee berge af?

10 Wanneer die simboliese berg skeur, met een helfte na die noorde en die ander helfte na die suide, bly staan Jehovah se voete op albei berge. “’n Baie groot vallei” ontstaan onder Jehovah se voete. Hierdie simboliese vallei beeld goddelike beskerming af, wat Jehovah se knegte veiligheid bied onder sy universele soewereiniteit en sy Seun se Messiaanse Koninkryk. Jehovah sal seker maak dat rein aanbidding nooit uitgewis word nie. Wanneer het hierdie skeuring van die berg van die olyfbome plaasgevind? Dit het gebeur toe die Messiaanse Koninkryk aan die einde van die Heidense Tye in 1914 opgerig is. Wanneer het ware aanbidders na die simboliese vallei begin vlug?

DIE VLUG NA DIE VALLEI BEGIN!

11, 12. (a) Wanneer het die vlug na die simboliese vallei begin? (b) Wat bewys dat Jehovah se sterk arm met sy volk is?

11 Jesus het sy volgelinge gewaarsku: “Julle sal weens my naam vir al die nasies voorwerpe van haat wees” (Matt. 24:9). Gedurende die laaste dae van hierdie stelsel van dinge, sedert 1914, het hierdie haat besonder intens geword. Ten spyte van die wrede aanval wat gedurende die Eerste Wêreldoorlog op die gesalfde oorblyfsel deur hulle vyande geloods is, is die lede van hierdie getroue groep nie uitgeroei nie. In 1919 is hulle bevry uit die kloue van Babilon die Grote—die wêreldryk van valse godsdiens (Op. 11:11, 12). * Dit is toe dat die vlug na die vallei van Jehovah se berge begin het.

12 Vanaf 1919 beskerm die vallei van  goddelike beskerming ware aanbidders regoor die aarde. Deur die dekades heen is daar in baie dele van die wêreld beperkings op die veldbediening en die Bybellektuur van Jehovah se Getuies geplaas en is dit verbied. Hierdie beperkings bestaan nog steeds in sekere lande. Maar hoe hard die nasies ook al probeer, hulle sal nooit daarin slaag om ware aanbidding uit te wis nie! Jehovah se kragtige arm sal met sy volk wees.—Deut. 11:2.

13. Hoe bly ons in Jehovah se beskermende vallei, en waarom is dit nou belangriker as ooit tevore om dit te doen?

13 As ons Jehovah aankleef en in die waarheid vasstaan, sal hy en sy Seun, Jesus Christus, hulle deel doen, en God sal nie toelaat dat enigiemand of enigiets ‘ons uit Sy hand ruk nie’ (Joh. 10:28, 29). Jehovah is gereed om enige hulp te verleen wat nodig is sodat ons hom as die Universele Soewerein kan gehoorsaam en lojale onderdane van die Messiaanse Koninkryk kan bly. Dit is noodsaaklik dat ons in die vallei van beskerming bly, want hierdie vallei sal gedurende die vinnig naderende groot verdrukking selfs groter betekenis vir ware aanbidders aanneem.

“DIE DAG DAT HY OORLOG VOER”, BREEK AAN

14, 15. Wat sal die situasie wees van diegene wat buite die vallei is op “die dag dat [God] oorlog voer” teen sy vyande?

14 Namate die einde van hierdie stelsel van dinge nader kom, sal Satan sy aanvalle op Jehovah se knegte verskerp. Dan sal “die dag dat [God] oorlog voer” teen sy vyande, aanbreek. Jehovah sal seker maak dat een van Satan se aanvalle sy laaste aanval sal wees. Op daardie dag sal die Soewerein van die heelal hom as ’n Stryder onderskei op ’n glorieryker wyse as wat hy gedurende enige vorige “dag van die stryd” gedoen het.—Sag. 14:3.

15 Wat sal die situasie wees van diegene wat buite die “groot vallei” van beskerming is op die dag dat God oorlog voer? “Geen kosbare lig” van goddelike guns sal op hulle skyn nie. Op daardie komende dag van die stryd sal “die perde, die muile, die kamele en die esels en al die soorte mak diere”—simbole van die nasies se oorlogstoerusting—geraak word. Daardie toerusting sal “gestol wees”, buite werking gestel wees, asof dit deur koue verys is. Jehovah sal ook pessiektes en “die plaag” gebruik. Hetsy die plaag letterlik is of nie, dit sal skrikwekkende dreigemente stilmaak. Op daardie dag ‘sal hulle oë en hulle tong verrot’ in die sin dat die aanvallers net blindelings sal kan aanval en dat hulle uitdagende woorde stilgemaak sal word (Sag. 14:6, 7, 12, 15). Geen deel van die aarde sal vernietiging vryspring nie. Die krygsmagte wat in die stryd aan Satan se kant sal wees, sal ontsaglik wees (Op. 19:19-21). “Dié wat deur Jehovah omgebring is, sal dié dag beslis van die een einde van die aarde tot die ander einde van die aarde lê.”—Jer. 25:32, 33.

16. Oor watter vrae moet ons nadink in die lig van die naderende dag waarop God oorlog sal voer, en wat sal ons moet doen?

16 Oorlogvoering bring altyd lyding mee, selfs vir die uiteindelike oorwinnaars. Kos raak moontlik skaars. Eiendom word dalk verloor. Lewenstandaarde daal miskien. Persoonlike vryhede word moontlik beperk. Hoe sal ons reageer as sulke ontberinge oor ons kom? Sal ons paniekbevange raak? Sal ons ons geloof onder druk prysgee? Sal ons hoop verloor en in wanhoop verval? Hoe noodsaaklik sal dit tog gedurende die groot verdrukking wees dat ons ons geloof in Jehovah se reddingskrag behou en in Jehovah se vallei van beskerming bly!—Lees Habakuk 3:17, 18.

 ‘LEWENDE WATERS SAL UITGAAN’

17, 18. (a) Wat is die “lewende waters”? (b) Wat beeld “die oostelike see” en “die westelike see” af? (c) Wat is jy vasbeslote om te doen terwyl jy die toekoms tegemoetgaan?

17 Ná Armageddon sal “lewende waters” voortdurend uit die setel van die Messiaanse Koninkryk vloei. Hierdie “lewende waters” is Jehovah se voorsienings vir lewe. “Die oostelike see” verwys na die Dooie See, en “die westelike see” na die Middellandse See. Albei word gebruik met verwysing na mense. Die Dooie See sal ’n goeie afbeelding wees van diegene wat in die gemeenskaplike graf van die hele mensdom is. Aangesien die Middellandse See wemel van lewe, sal dit gepas die “groot menigte” van Armageddon-oorlewendes afbeeld. (Lees Sagaria 14:8, 9; Op. 7:9-15.) Albei groepe sal dus baat vind aangesien hulle bevry sal word van die veroordeling van Adamitiese dood terwyl hulle voortgaan om hulle dors te les met die simboliese lewende waters, of “rivier van water van die lewe”.—Op. 22:1, 2.

Wees vasbeslote om in Jehovah se vallei van beskerming te bly

18 Onder Jehovah se beskerming sal ons die einde van hierdie goddelose stelsel van dinge oorleef en in God se regverdige nuwe wêreld ingaan. Hoewel ons vir al die nasies voorwerpe van haat is, moet ons ons voorneem om altyd lojale onderdane van God se Koninkryk te wees, immer vasbeslote om in Jehovah se vallei van beskerming te bly.

^ par. 11 Sien Openbaring—Sy groot klimaks is op hande! bladsye 169-170.