Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

Jehovah se Getuies

Kies taal Afrikaans

 DIE BYBEL SE BESKOUING

God se Koninkryk

God se Koninkryk

Is God se Koninkryk ’n hartstoestand?

“Jy is nie ver van die koninkryk van God af nie.”—Markus 12:34.

WAT MENSE SÊ

Baie mense glo dat God se Koninkryk “die heerskappy van God in die hart en lewe van ’n persoon” is, soos ’n vername kerk van die Christendom dit gestel het.

WAT DIE BYBEL SÊ

Die Koninkryk is ’n werklike regering en verwys nie net na ’n persoon se onderworpenheid aan God in sy hart nie. God se Koninkryk sal oor die hele aarde heers.—Psalm 72:8; Daniël 7:14.

Maar wat van Jesus se woorde: “Die koninkryk van God is in julle”? (Ons kursiveer; Lukas 17:21, King James Version). Jesus kon nie bedoel het dat die Koninkryk in sy toehoorders se hart is nie. Waarom nie? Want by daardie geleentheid het hy met die Fariseërs gepraat. Jesus het gesê dat hulle nie in die Koninkryk sou ingaan nie omdat hulle vorm van aanbidding skynheilig en dus vir God onaanvaarbaar is (Matteus 23:13). Maar Jesus kon tereg sê dat God se Koninkryk “in julle” is of, soos die Nuwe Wêreld-vertaling sê, “in julle midde” is. Waarom? Omdat hy, as die toekomstige Koning van die Koninkryk, reg voor hulle gestaan het.—Lukas 17:21.

 Wat is God se Koninkryk?

“Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde.”—Matteus 6:10.

WAT DIE BYBEL SÊ

Die Koninkryk is ’n werklike regering deur God met Jesus Christus as Heerser (Matteus 28:18; 1 Timoteus 6:14, 15). Die oogmerk daarvan is om God se wil in die hemel en op die aarde te laat geskied (Matteus 6:10). God sal die mensdom se probleme dus deur middel van sy Koninkryk oplos. Die Koninkryk sal doen wat menslike instellings nooit sal kan regkry nie.

Onder die heerskappy van God se Koninkryk sal die mensdom vrede, veiligheid en voorspoed op ’n paradysaarde ondervind (Psalm 46:9; Jesaja 35:1; Miga 4:4). Niemand sal meer sterf nie, en siekte sal uit die weg geruim word (Jesaja 33:24; Openbaring 21:4). Selfs die verouderingsproses sal omgekeer word. Die Bybel voorspel: “Laat sy vlees frisser word as in die jeug; laat hy terugkeer na die dae van sy jeugdige krag.”—Job 33:25.

WAT JY KAN DOEN

Ongeag wie jou voorouers is of waar jy gebore is, jy kan ’n onderdaan van God se Koninkryk word as jy doen wat God van jou vereis. Die Bybel sê: “God [is] nie partydig . . . nie, maar in elke nasie is die mens wat hom vrees en regverdigheid beoefen, vir hom aanneemlik.”—Handelinge 10:34, 35.

Sal God se Koninkryk deur mensepogings tot stand gebring word?

“Die God van die hemel [sal] ’n koninkryk oprig wat nooit vernietig sal word nie.”—Daniël 2:44.

WAT MENSE SÊ

Party glo dat mense die Koninkryk van God op die aarde sal oprig deur ander tot hulle geloof te bekeer of deur hulle vir wêreldvrede en broederskap te beywer.

WAT DIE BYBEL SÊ

God—nie mense nie—rig die Koninkryk op (Daniël 2:44). Toe die Koninkryk opgerig is, het God gesê: “Ek, ja ek, het my koning ingehuldig” (Psalm 2:6). Mense bring nie God se Koninkryk tot stand nie, en hulle kan nie in die sake daarvan inmeng nie, aangesien dit vanuit die hemel oor die aarde sal heers.—Matteus 4:17.

WAAROM MOET DIT VIR JOU SAAK MAAK?

Dit is heeltemal natuurlik om te wens dat die mensdom eendag vrede en eenheid sal teweegbring. Jy span jou moontlik selfs in om hierdie veranderinge te probeer teweegbring, maar word dan wanhopig wanneer jy nie jou doelwitte bereik nie. As jy besef dat God se krag sy Koninkryk rugsteun, sal jy jou op die doeltreffendste wyse kan inspan, deur ’n onderdaan van hierdie Koninkryk te word.