Klaagliedere 3:1-66

א [ʼAʹlef] 3  Ek is die man wat ellende gesien het+ weens die staf van sy grimmigheid.   My het hy gelei en laat hy wandel in duisternis en nie in lig nie.+   Ja, teen my draai hy herhaaldelik sy hand die hele dag deur.+ ב [Bet]   Hy het my vlees en my vel laat wegteer.+ Hy het my gebeente verbreek.+   Hy het teen my gebou, sodat hy my met gifplant+ en teëspoed kan omring.+   In donker plekke+ het hy my laat sit soos mense wat lankal dood is.+ ג [Giʹmel]   Hy het my afgesluit soos met ’n klipmuur, sodat ek nie kan uitgaan nie.+ Hy het my koperboeie+ swaar gemaak.   Ook wanneer ek om hulp roep en skreeu, verhinder hy my gebed.+   Hy het my weë met gekapte klip versper.+ My paaie het hy verdraai.+ ד [Daʹlet] 10  Hy is vir my soos ’n beer wat op die loer lê,+ soos ’n leeu in skuilplekke.+ 11  My weë het hy in die war gestuur, en hy laat my braak lê. Hy het my verlate gemaak.+ 12  Hy het sy boog getrap,+ en hy stel my op as die teiken vir die pyl.+ ה [Heʼ] 13  Hy het die kinders van sy pylkoker in my niere laat indring.+ 14  Ek het ’n voorwerp van gelag geword+ vir al die mense wat teen my is, die tema van hulle lied die hele dag deur.+ 15  Hy het my genoeg bitter dinge gegee.+ Hy het my met als gevul.+ ו [Wau] 16  En op gruis laat hy my tande breek.+ Hy het my in die as laat kruip.+ 17  Ook verstoot u, sodat daar geen vrede vir my siel is nie. Ek het vergeet wat goed is.+ 18  En ek bly sê: “My voortreflikheid het vergaan, en my verwagting wat op Jehovah gerig was.”+ ז [Saʹjin] 19  Dink aan my ellende en my daklose toestand,+ aan die als en die gifplant.+ 20  Vir seker sal u siel aan my dink en hom oor my neerbuig.+ 21  Dit sal ek ter harte neem.+ Daarom sal ek ’n wagtende houding inneem.+ ח [Get] 22  Dit is die dade van liefderyke goedhartigheid+ van Jehovah dat ons nie aan ons einde gekom het nie,+ want sy barmhartighede sal beslis nie tot ’n einde kom nie.+ 23  Hulle is elke oggend nuut.+ U getrouheid is oorvloedig.+ 24  “Jehovah is my deel”,+ het my siel gesê, “daarom sal ek ’n wagtende houding teenoor hom inneem.”+ ט [Tet] 25  Jehovah is goed vir die een wat op hom hoop,+ vir die siel wat hom bly soek.+ 26  Dit is goed dat ’n mens wag,+ ja, in stilte,+ op die redding van Jehovah.+ 27  Dit is goed vir ’n man dat hy die juk in sy jeug dra.+ י [Jod] 28  Laat hy eensaam sit en stilbly,+ omdat hy hom iets opgelê het.+ 29  Laat hy sy mond in die stof steek.+ Miskien is daar hoop.+ 30  Laat hy sy wang gee vir die een wat hom slaan.+ Laat hy genoeg kry van smaad.+ כ [Kaf] 31  Want Jehovah sal nie tot onbepaalde tyd bly verstoot nie.+ 32  Want hoewel hy droefheid veroorsaak het,+ sal hy ook beslis barmhartigheid bewys ooreenkomstig die oorvloed van sy liefderyke goedhartigheid.+ 33  Want nie uit sy eie hart het hy die mensekinders geteister of bedroef hy hulle nie.+ ל [Laʹmed] 34  Dat al die gevangenes van die aarde+ onder die voete verbrysel word,+ 35  Dat die reg van ’n man voor die aangesig van die Allerhoogste opsy gestoot word,+ 36  Dat ’n mens in sy regsaak verdorwe voorgestel word, het Jehovah nie goedgekeur nie.+ מ [Mem] 37  Wie het nou gesê dat iets moet gebeur as Jehovah dit nie beveel het nie?+ 38  Uit die mond van die Allerhoogste gaan daar nie slegte en goeie dinge nie.+ 39  Hoe kan ’n lewende mens hom aan klagtes oorgee,+ ’n man weens sy sonde?+ נ [Noen] 40  Laat ons tog ons weë deursoek en navors,+ en laat ons tog tot Jehovah terugkeer.+ 41  Laat ons ons hart saam met ons palms tot God in die hemel ophef:+ 42  “Ons het oortree en ons het ons opstandig gedra.+ U het nie vergewe nie.+ ס [Saʹmek] 43  U het toegang met toorn versper,+ en u bly ons agtervolg.+ U het doodgemaak; u het geen medelye betoon nie.+ 44  U het toegang tot u met ’n wolkmassa versper,+ sodat gebed nie kan deurdring nie.+ 45  U maak ons die afskraapsel en die skuim onder die volke.”+ פ [Peʼ] 46  Teen ons het al ons vyande hulle mond oopgemaak.+ 47  Angs en die kuil het ons deel geword,+ verlatenheid en verbreking.+ 48  Strome water bly uit my oog vloei weens die verbreking van die dogter van my volk.+ ע [ʽAʹjin] 49  My oog stroom en sal nie ophou nie, sodat daar geen verposing is nie,+ 50  Totdat Jehovah uit die hemel afkyk en sien.+ 51  My oog het streng teen my siel opgetree,+ weens al die dogters van my stad.+ צ [Sa·deʹ] 52  My vyande het gewis op my jag gemaak soos op ’n voël,+ sonder oorsaak.+ 53  Hulle het my lewe in die kuil tot swye gebring,+ en hulle het my met klippe bly gooi. 54  Waters het oor my kop gevloei.+ Ek het gesê: “Ek sal beslis uitgeroei word!”+ ק [Kof] 55  Ek het u naam uitgeroep, o Jehovah, uit die onderste kuil.+ 56  U moet my stem hoor.+ Moenie u oor verberg vir my verligting, vir my hulpgeroep nie.+ 57  U het nader gekom op die dag dat ek u bly aanroep het.+ U het gesê: “Moenie bang wees nie.”+ ר [Resj] 58  U, o Jehovah, het die regsake van my siel verdedig.+ U het my lewe teruggekoop.+ 59  U, o Jehovah, het die onreg gesien wat my aangedoen is.+ Voer tog die regsaak vir my.+ 60  U het al hulle wraak gesien, al hulle gedagtes teen my.+ ש [Sin] of [Sjin] 61  U het hulle smaad gehoor, o Jehovah, al hulle gedagtes teen my,+ 62  Die lippe van dié wat teen my opstaan+ en hulle gefluister teen my die hele dag deur.+ 63  Aanskou tog hulle sit en hulle opstaan.+ Ek is die onderwerp van hulle lied.+ ת [Tau] 64  U sal hulle hulle handelswyse vergeld, o Jehovah, volgens die werk van hulle hande.+ 65  U sal hulle vermetelheid van hart gee,+ u vloek oor hulle.+ 66  U sal in toorn agtervolg en hulle onder die hemel van Jehovah+ uit verdelg.+

Voetnote