Jeremia 19:1-15

19  Só het Jehovah gesê: “Gaan, en jy moet ’n erdefles van ’n pottebakker neem+ en ouer manne van die volk en ouer manne van die priesters.  En jy moet uitgaan na die vallei van die seun van Hinnom,+ wat by die ingang van die Potskerwepoort is. En daar moet jy die woorde uitroep wat ek met jou sal spreek.+  En jy moet sê: ‘Hoor die woord van Jehovah, o konings van Juda en inwoners van Jerusalem.+ Só het Jehovah van die leërs,+ die God van Israel, gesê: “‘“Kyk, ek bring rampspoed oor hierdie plek, waarvan elkeen wat dit hoor, se ore sal tuit;+  omdat hulle my verlaat het+ en hierdie plek onherkenbaar gemaak+ en daarin offerrook laat opgaan het vir ander gode wat hulle nie geken het nie,+ hulle en hulle voorvaders en die konings van Juda; en hulle het hierdie plek gevul met die bloed van die onskuldiges.+  En hulle het die hoogtes van die Baäl gebou om hulle seuns in die vuur te verbrand as heelbrandoffers aan die Baäl,+ iets wat ek nie beveel of van gepraat het nie+ en wat in my hart nie opgekom het nie.”’+  “‘“Daarom, kyk! daar kom dae”, is die woord van Jehovah, “wanneer hierdie plek nie meer Tofet+ en die vallei van die seun van Hinnom+ genoem sal word nie, maar die moordvallei.  En ek sal die raad van Juda en van Jerusalem in hierdie plek verydel,+ en ek sal hulle voor hulle vyande deur die swaard laat val en deur die hand van dié wat hulle siel soek.+ En ek sal hulle lyke gee as voedsel vir die voëls van die hemel en vir die diere van die aarde.+  En ek sal hierdie stad ’n voorwerp van verbasing maak en iets om oor te fluit.+ Elkeen wat daar verbygaan, sal in verbasing staar en oor al sy plae fluit.+  En ek sal hulle die vlees van hulle seuns en die vlees van hulle dogters laat eet; en hulle sal elkeen die vlees van sy medemens eet, weens die beklemming en weens die benoudheid waarmee hulle vyande en dié wat hulle siel soek, hulle sal insluit.”’+ 10  “En jy moet die fles breek voor die oë van die manne wat saam met jou gaan. 11  En jy moet vir hulle sê: ‘Só het Jehovah van die leërs gesê: “Net so sal ek hierdie volk en hierdie stad verbreek, soos iemand die houer van die pottebakker breek sodat dit nie meer heelgemaak kan word nie;+ en in Tofet+ sal hulle begrawe totdat daar nie meer plek is om te begrawe nie.”’+ 12  “‘So sal ek aan hierdie plek doen’, is die woord van Jehovah, ‘en aan die inwoners daarvan, ja, om hierdie stad soos Tofet te maak.+ 13  En die huise van Jerusalem en die huise van die konings van Juda sal soos die plek Tofet word,+ onrein, dit wil sê al die huise op die dakke waarvan hulle offerrook laat opgaan het vir die hele leër van die hemel+ en drankoffers uitgegiet het vir ander gode.’”+ 14  En Jeremia het van Tofet+ af gekom, waarheen Jehovah hom gestuur het om te profeteer, en in die voorhof van die huis van Jehovah gaan staan en vir die hele volk gesê:+ 15  “Só het Jehovah van die leërs, die God van Israel, gesê: ‘Kyk, ek bring oor hierdie stad en oor al sy stede al die rampspoed wat ek daarteen gespreek het, omdat hulle hulle nek verhard het om my woorde nie te gehoorsaam nie.’”+

Voetnote