Habakuk 3:1-19

3  Die gebed van die profeet Haʹbakuk in klaagliedere:  O Jehovah, ek het die berig oor u gehoor.+ Ek het bang geword, o Jehovah, vir u dade.+ Maak dit tog in die midde van die jare lewend! Mag u dit in die midde van die jare bekend maak. Mag u daaraan dink om tydens die beroering barmhartigheid te bewys.+  God het van Teman af gekom, ja, ’n Heilige van die berg Paran af.+ Sela.+ Sy waardigheid het die hemel bedek;+ en met sy lof is die aarde gevul.+  Wat sy glans betref, dit het net soos die lig geword.+ Hy het twee strale gehad wat uit sy hand uitgaan, en daar was die skuilplek van sy sterkte.+  Voor hom uit het die pes bly gaan,+ en brandende koors het van sy voete uitgegaan.+  Hy het stilgestaan, sodat hy die aarde deurmekaar kon skud.+ Hy het gekyk en die nasies toe laat opspring.+ En die ewige berge is verbrysel;+ die heuwels wat tot onbepaalde tyd bly, het hulle neergebuig.+ Die gange van lank gelede is syne.  Onder wat skadelik is, het ek die tente van Kusan gesien. Die tentdoeke van die land Miʹdian+ het in beroering gekom.+  Is dit teen die riviere, o Jehovah, is dit teen die riviere dat u toorn ontvlam het,+ of is u grimmigheid teen die see?+ Want u het op u perde gery;+ u strydwaens was redding.+  In sy naaktheid word u boog ontbloot.+ Die geswore ede van die stamme is wat uitgespreek is.+ Sela. Met riviere het u die aarde gekloof.+ 10  Berge het u gesien; hulle het ineengekrimp van pyn.+ ’n Donderstorm van waters het deurgetrek. Die waterdiepte het sy geluid laat hoor.+ In die hoogte het hy sy hande opgehef. 11  Son—maan—het in hulle verhewe woning+ stilgestaan.+ Soos lig het u pyle bly trek.+ Die weerlig van u spies het tot ligglans gedien.+ 12  Met veroordeling het u voortgetrek deur die aarde. In toorn het u die nasies gedors.+ 13  En u het uitgetrek tot die redding van u volk,+ om u gesalfde te red. U het die hoof uit die huis van die goddelose verpletter.+ Die fondament is blootgelê, tot by die nek.+ Sela. 14  Met sy eie stawwe het u die kop van sy krygsmanne deurboor+ toe hulle aangestorm het om my te verstrooi.+ Hulle groot jubeling was soos dié van mense wat daarop uit is om ’n geteisterde in ’n skuilplek te verslind.+ 15  Deur die see het u met u perde gegaan, deur die massa uitgestrekte waters.+ 16  Ek het gehoor, en my buik was in beroering; by die geluid het my lippe gebewe; verrotting het in my gebeente gekom;+ en in my toestand was ek in beroering, sodat ek rustig moes wag op die dag van benoudheid,+ wanneer hy optrek teen die volk,+ om hulle te oorval. 17  Al bloei die vyeboom nie+ en is daar geen opbrengs aan die wingerdstokke nie, al loop die werk van die olyfboom op ’n mislukking uit en bring die terrasse geen voedsel voort nie,+ al word die kleinvee van die kraal afgesny en is daar geen beeste in die kampe nie+ 18  Nogtans sal ek my in Jehovah verheug;+ ek sal bly wees in die God van my redding.+ 19  Jehovah, die Soewereine Heer, is my lewenskragtigheid;+ en hy sal my voete soos dié van die takbokooie maak,+ en op my hoogtes sal hy my laat loop.+ Vir die musiekleier op my snaarinstrumente.

Voetnote