Deuteronomium 18:1-22

18  “Die priesters, die Leviete, die hele stam Levi, mag geen deel of erfdeel saam met Israel kry nie.+ Die vuuroffers van Jehovah, ja, sy erfdeel, moet hulle eet.+  En hy mag geen erfdeel onder sy broers kry nie. Jehovah is sy erfdeel,+ net soos hy vir hom gesê het.  “En dít moet die reg bly wat die priesters toekom van die volk af, van dié wat ’n slagoffer bring, of dit ’n bul of ’n skaap is: Jy moet vir die priester die skouerblad en die kakebene en die maag gee.  Die eerstelinge van jou graan, jou nuwe wyn en jou olie en die eerstelinge van die wolskeersel van jou kleinvee moet jy vir hom gee.+  Want Jehovah jou God het hom uit al jou stamme uitgekies sodat hy altyd kan staan om in die naam van Jehovah te dien, hy en sy seuns.+  “En as die Leviet uit een van jou stede van die hele Israel gaan, waar hy ’n ruk vertoef het,+ en hy weens enige begeerte van sy siel na die plek kom wat Jehovah sal uitkies,+  moet hy ook in die naam van Jehovah sy God dien net soos al sy broers, die Leviete, wat daar voor Jehovah staan.+  ’n Gelyke deel moet hy eet,+ buiten wat hy kry uit wat hy van sy voorvaderlike besittings verkoop.  “Wanneer jy die land ingegaan het wat Jehovah jou God aan jou gee, mag jy nie leer om volgens die verfoeilike dinge van daardie nasies te doen nie.+ 10  Daar mag niemand onder jou gevind word wat sy seun of sy dogter deur die vuur laat gaan,+ wat van waarsêery gebruik maak,+ die toorkuns beoefen+ of voortekens soek+ of wat ’n towenaar is nie,+ 11  of wat ’n towerspreuk oor ander uitspreek+ of ’n geestemedium+ of ’n beroepsvoorspeller van gebeure om inligting vra+ of die dooies raadpleeg+ nie. 12  Want elkeen wat hierdie dinge doen, is vir Jehovah verfoeilik, en weens hierdie verfoeilike dinge verdryf Jehovah jou God hulle voor jou uit.+ 13  Jy moet onberispelik wees teenoor Jehovah jou God.+ 14  “Want hierdie nasies wat jy uit hulle besitting verdryf, het geluister na dié wat die toorkuns beoefen+ en na dié wat waarsê;+ maar wat jou betref, Jehovah jou God het jou nie so iets gegee nie.+ 15  ’n Profeet uit jou midde, uit jou broers, soos ek, sal Jehovah jou God vir jou verwek—na hom moet julle luister+ 16  in antwoord op alles wat jy op die dag van die vergadering+ in Horeb van Jehovah jou God gevra het deur te sê: ‘Moenie my weer die stem van Jehovah my God laat hoor nie, en laat my hierdie groot vuur nie meer sien nie, sodat ek nie sterf nie.’+ 17  Daarop het Jehovah vir my gesê: ‘Hulle het goed gedoen in wat hulle gesê het.+ 18  ’n Profeet sal ek vir hulle uit die midde van hulle broers verwek, soos jy;+ en ek sal my woorde inderdaad in sy mond lê,+ en hy sal beslis vir hulle alles sê wat ek hom sal beveel.+ 19  En die man wat nie luister na my woorde wat hy in my naam sal spreek nie, van hom sal ek self rekenskap eis.+ 20  “‘Maar die profeet wat hom aanmatig om ’n woord in my naam te spreek wat ek hom nie beveel het om te spreek nie,+ of wat in die naam van ander gode spreek,+ dié profeet moet sterf.+ 21  En as jy in jou hart sê: “Hoe sal ons weet watter woord Jehovah nie gespreek het nie?”+ 22  wanneer die profeet in die naam van Jehovah spreek en die woord nie uitkom of bewaarheid word nie, dan is dít die woord wat Jehovah nie gespreek het nie. Deur vermetelheid het die profeet dit gespreek.+ Jy mag nie vir hom bang word nie.’+

Voetnote