Esegiël 37:1-28

37  Die hand van Jehovah was op my,+ sodat hy my deur die gees van Jehovah uitgebring+ en my in die valleivlakte neergesit het, en dit was vol bene.+  En hy het my na alle kante toe by hulle laat verbygaan, en kyk! daar was ’n baie groot aantal op die oppervlak van die valleivlakte, en kyk, hulle was baie droog.+  En hy het vir my begin sê: “Mensekind, kan hierdie bene lewend word?” Daarop het ek gesê: “Soewereine Heer Jehovah, u weet dit.”+  En hy het vir my gesê: “Profeteer oor hierdie bene, en jy moet vir hulle sê: ‘O droë bene, hoor die woord van Jehovah:  “‘Só het die Soewereine Heer Jehovah vir hierdie bene gesê: “Kyk, ek bring asem in julle, en julle moet lewend word.+  En ek sal senings aan julle sit en vlees op julle laat kom, en ek sal julle met vel bedek en asem in julle gee, en julle moet lewend word;+ en julle sal moet weet dat ek Jehovah is.”’”+  En ek het geprofeteer net soos ek beveel is.+ En onmiddellik nadat ek geprofeteer het, was daar ’n geluid, en kyk, daar was ’n geratel, en die bene het begin nader kom, elke been na sy been.  En ek het gesien, en kyk! daar het senings en vlees op hulle gekom, en hulle is met vel bedek. Maar daar was geen asem in hulle nie.  En hy het vir my gesê: “Profeteer vir die wind. Profeteer, o mensekind, en jy moet vir die wind sê: ‘Só het die Soewereine Heer Jehovah gesê: “Kom uit die vier windstreke, o wind, en blaas op hierdie mense wat doodgemaak is,+ sodat hulle lewend kan word.”’”+ 10  En ek het geprofeteer net soos hy my beveel het, en die asem het in hulle gekom, en hulle het lewend geword en op hulle voete gaan staan,+ ’n baie, baie groot krygsmag. 11  En hy het vir my gesê: “Mensekind, wat hierdie bene betref, hulle is die hele huis van Israel.+ Kyk, hulle sê: ‘Ons bene is uitgedroog, en ons hoop het vergaan.+ Ons is afgesny en aan onsself oorgelaat.’ 12  Daarom, profeteer, en jy moet vir hulle sê: ‘Só het die Soewereine Heer Jehovah gesê: “Kyk, ek maak julle grafte oop,+ en ek sal julle uit julle grafte laat opkom, o my volk, en julle in die land van Israel bring.+ 13  En julle sal moet weet dat ek Jehovah is wanneer ek julle grafte oopmaak en wanneer ek julle uit julle grafte laat opkom, o my volk.”’+ 14  ‘En ek sal my gees in julle plaas, en julle moet lewend word,+ en ek sal julle in julle land vestig; en julle sal moet weet dat ek, Jehovah, gespreek en dit gedoen het’, is die woord van Jehovah.”+ 15  En die woord van Jehovah het verder tot my gekom en gesê: 16  “En wat jou betref, o mensekind, neem vir jou ’n stok+ en skryf daarop: ‘Vir Juda en vir die kinders van Israel, sy metgeselle.’+ En neem ’n ander stok en skryf daarop: ‘Vir Josef, die stok van Eʹfraim,+ en die hele huis van Israel, sy metgeselle.’+ 17  En laat hulle nader aan mekaar kom totdat hulle vir jou een stok word, en hulle sal net een in jou hand word.+ 18  En wanneer die kinders van jou volk vir jou begin sê: ‘Sal u ons nie vertel wat hierdie dinge vir u beteken nie?’+ 19  moet jy vir hulle sê: ‘Só het die Soewereine Heer Jehovah gesê: “Kyk, ek neem die stok van Josef, wat in die hand van Eʹfraim is, en die stamme van Israel, sy metgeselle, en ek sal hulle daarop sit, dit wil sê op die stok van Juda, en ek sal hulle een stok maak,+ en hulle sal een in my hand word.”’ 20  En die stokke waarop jy skryf, moet voor hulle oë in jou hand wees.+ 21  “En sê vir hulle: ‘Só het die Soewereine Heer Jehovah gesê: “Kyk, ek neem die kinders van Israel onder die nasies uit waarheen hulle gegaan het, en ek sal hulle van alle kante bymekaarmaak en hulle in hulle land bring.+ 22  En ek sal hulle een nasie in die land maak,+ op die berge van Israel, en een koning sal hulle almal as koning hê,+ en hulle sal nie meer twee nasies bly nie, en ook sal hulle nie meer in twee koninkryke verdeel wees nie.+ 23  En hulle sal hulle nie meer verontreinig met hulle drekgode en met hulle walglike dinge en met al hulle oortredings nie;+ en ek sal hulle beslis red uit al hulle woonplekke waarin hulle gesondig het, en ek sal hulle reinig,+ en hulle sal my volk word, en ek sal hulle God word.+ 24  “‘“En my kneg Dawid sal koning oor hulle wees,+ en een herder sal hulle almal hê;+ en in my regterlike beslissings sal hulle wandel+ en my insettinge sal hulle onderhou,+ en hulle sal dit beslis uitvoer.+ 25  En hulle sal in die land woon wat ek aan my kneg, aan Jakob, gegee het, waarin julle voorvaders gewoon het,+ en hulle sal daarin woon,+ hulle en hulle kinders en hulle kinders se kinders tot onbepaalde tyd,+ en my kneg Dawid sal tot onbepaalde tyd hulle owerste wees.+ 26  “‘“En ek sal ’n vredesverbond met hulle sluit;+ ’n verbond wat tot onbepaalde tyd duur, sal daar met hulle wees.+ En ek sal hulle ’n plek gee en hulle vermenigvuldig+ en my heiligdom tot onbepaalde tyd in hulle midde plaas.+ 27  En my tabernakel sal oor hulle wees,+ en ek sal beslis hulle God word, en hulle sal my volk word.+ 28  En die nasies sal moet weet dat ek, Jehovah,+ Israel heilig wanneer my heiligdom tot onbepaalde tyd in hulle midde is.”’”+

Voetnote