Esegiël 18:1-32

18  En die woord van Jehovah het verder tot my gekom en gesê:  “Wat beteken dit vir julle dat julle hierdie spreekwoord in die land van Israel gebruik en sê: ‘Die vaders eet groen druiwe, maar die tande van die kinders word stomp’?+  “‘So waar as ek lewe’, is die woord van die Soewereine Heer Jehovah, ‘julle sal nie meer hierdie spreekwoord in Israel gebruik nie.  Kyk! Al die siele—aan my behoort hulle.+ Soos die siel+ van die vader, so ook die siel van die seun—aan my behoort hulle.+ Die siel wat sondig+—dié sal sterf.+  “‘En wat ’n man betref, as hy regverdig is en geregtigheid en regverdigheid beoefen het;+  as hy nie op die berge+ geëet het+ en sy oë nie na die drekgode van die huis van Israel opgeslaan het+ en sy metgesel se vrou nie verontreinig het+ en nie naby ’n vrou in haar onreinheid gekom het nie;+  en as hy geen mens sleg behandel het nie;+ hy die pand wat hy vir skuld geneem het, teruggegee het;+ hy niks geroof het nie;+ hy aan die een wat honger is, sy brood gegee het+ en hy die een wat naak is, met ’n kleed bedek het;+  as hy niks op rente gegee het+ en geen woekerwins geneem het nie;+ hy sy hand van onreg teruggetrek het;+ hy ware geregtigheid tussen man en man uitgeoefen het;+  as hy in my insettinge bly wandel het+ en my regterlike beslissings onderhou het om volgens die waarheid te handel,+ is hy regverdig.+ Hy sal sekerlik bly lewe’,+ is die woord van die Soewereine Heer Jehovah. 10  “‘En as iemand die vader geword het van ’n seun wat ’n rower is,+ ’n bloedvergieter,+ wat iets soortgelyk aan een van hierdie dinge gedoen het 11  (maar hy self nie een van hierdie dinge gedoen het nie); as hy ook op die berge geëet het+ en sy metgesel se vrou verontreinig het;+ 12  as hy die geteisterde en arme sleg behandel het;+ hy dinge geroof het,+ ’n pand nie teruggegee het nie+ en hy sy oë na die drekgode opgeslaan het,+ het hy iets verfoeiliks gedoen.+ 13  Op woeker het hy gegee+ en rente het hy geneem,+ en hy sal sekerlik nie bly lewe nie. Al hierdie verfoeilike dinge het hy gedoen.+ Hy sal sekerlik doodgemaak word. Sy bloed sal op hom wees.+ 14  “‘En kyk! iemand het die vader geword van ’n seun wat voortdurend al die sondes van sy vader sien wat hy gedoen het, en hy sien dit en doen nie sulke dinge nie.+ 15  Op die berge het hy nie geëet nie, en sy oë het hy nie na die drekgode van die huis van Israel opgeslaan nie;+ sy metgesel se vrou het hy nie verontreinig nie+ 16  en geen mens het hy sleg behandel nie,+ geen pand het hy geneem nie+ en niks het hy geroof nie;+ aan die een wat honger is, het hy sy brood gegee+ en die een wat naak is, het hy met ’n kleed bedek;+ 17  van die geteisterde het hy sy hand teruggetrek; geen woekerwins+ en rente+ het hy geneem nie; my regterlike beslissings het hy uitgevoer;+ in my insettinge het hy gewandel;+ hy sal nie weens die oortreding van sy vader sterf nie.+ Hy sal sekerlik bly lewe.+ 18  Wat sy vader betref, omdat hy openlik bedrog gepleeg het,+ iets van ’n broer geroof het+ en onder sy volke gedoen het wat nie goed is nie+—kyk! dan sal hy vir sy oortreding sterf.+ 19  “‘En julle sal beslis sê: “Waarom hoef die seun geen skuld te dra weens die oortreding van die vader nie?”+ Wat die seun betref, geregtigheid en regverdigheid het hy beoefen,+ al my insettinge het hy onderhou, en hy bly daarvolgens handel.+ Hy sal sekerlik bly lewe.+ 20  Die siel wat sondig—dié sal sterf.+ ’n Seun sal geen skuld dra weens die oortreding van die vader nie, en ’n vader sal geen skuld dra weens die oortreding van die seun nie.+ Die regverdigheid van die regverdige sal op hom wees,+ en die goddeloosheid van ’n goddelose sal op hom wees.+ 21  “‘Wat dan nou ’n goddelose betref, as hy hom afkeer van al sy sondes wat hy gepleeg het+ en hy al my insettinge onderhou en geregtigheid en regverdigheid beoefen,+ sal hy sekerlik bly lewe. Hy sal nie sterf nie.+ 22  Al sy oortredings wat hy begaan het—dit sal nie teen hom in herinnering gebring word nie.+ Vir sy regverdigheid wat hy gedoen het, sal hy bly lewe.’+ 23  “‘Skep ek enigsins behae in die dood van ’n goddelose’,+ is die woord van die Soewereine Heer Jehovah, ‘en nie daarin dat hy hom afkeer van sy weë en bly lewe nie?’+ 24  “‘En wanneer ’n regverdige hom van sy regverdigheid afkeer en onreg doen+—hy bly handel volgens al die verfoeilike dinge wat die goddelose gedoen het,+ en hy lewe—sal daar nie gedink word aan een van al sy regverdige dade wat hy gedoen het nie.+ Vir sy ontrouheid wat hy gepleeg het en vir sy sonde waarmee hy gesondig het, daarvoor sal hy sterf.+ 25  “‘En julle sal beslis sê: “Die weg van Jehovah is nie regverdig nie.”+ Hoor asseblief, o huis van Israel. Is my weg nie regverdig nie?+ Is dit nie julle weë wat nie regverdig is nie?+ 26  “‘Wanneer ’n regverdige hom van sy regverdigheid afkeer en onreg doen+ en as gevolg daarvan sterf, sal hy sterf vir sy onreg wat hy gedoen het.+ 27  “‘En wanneer ’n goddelose hom afkeer van sy goddeloosheid wat hy gedoen het en geregtigheid en regverdigheid beoefen,+ sal hy sy siel in die lewe hou.+ 28  Wanneer hy dit insien+ en hom afkeer van al sy oortredings wat hy begaan het,+ sal hy sekerlik bly lewe. Hy sal nie sterf nie.+ 29  “‘En die huis van Israel sal beslis sê: “Die weg van Jehovah is nie regverdig nie.”+ Is my weë nie regverdig nie, o huis van Israel?+ Is dit nie julle weë wat nie regverdig is nie?’+ 30  “‘Daarom sal ek julle oordeel, elkeen volgens sy weë,+ o huis van Israel’, is die woord van die Soewereine Heer Jehovah.+ ‘Keer terug, ja, keer julle af van al julle oortredings,+ en laat niks vir julle ’n struikelblok wees wat oortreding veroorsaak nie.+ 31  Werp al julle oortredings waarin julle oortree het, van julle af+ en maak vir julle ’n nuwe hart+ en ’n nuwe gees,+ want waarom moet julle sterf,+ o huis van Israel?’ 32  “‘Want ek skep geen behae in die dood van iemand wat sterf nie’,+ is die woord van die Soewereine Heer Jehovah. ‘KEER dus terug en bly lewe.’”+

Voetnote