1 Kronieke 25:1-31

25  Verder het Dawid en die hoofde+ van die diensgroepe+ party van die seuns van Asaf, Heman+ en Jeduʹtun+ vir die diens afgesonder, dié wat met die harpe,+ met die snaarinstrumente+ en met die simbale+ geprofeteer het. En uit hulle getal het die beamptes vir hulle diens gekom.  Van die seuns van Asaf: Sakkur en Josef+ en Netanʹja en Asareʹla,+ die seuns van Asaf onder leiding van Asaf,+ die een wat onder leiding van die koning geprofeteer het.  Van Jeduʹtun:+ die seuns van Jeduʹtun: Gedalʹja+ en Seri+ en Jesaʹja+ en Siʹmeï, Hasabʹja en Mattitʹja,+ ses, onder leiding van hulle vader Jeduʹtun, wat met die harp geprofeteer het om Jehovah te dank en te loof.+  Van Heman:+ die seuns van Heman: Bukkiʹa,+ Mattanʹja,+ Usʹsiël,+ Seʹbuel en Jeʹrimot, Hananʹja,+ Hanaʹni, Eliaʹta,+ Giddalʹti+ en Romamʹti-Eʹser,+ Josbekaʹsa,+ Malloʹti,+ Hotir,+ Mahaʹsiot.  Hulle almal was seuns van Heman, ’n siener+ van die koning in die dinge van die ware God om sy horing te verhef; daarom het die ware God aan Heman veertien seuns en drie dogters gegee.+  Hulle almal was onder leiding van hulle vader by die sang in die huis van Jehovah, met simbale,+ snaarinstrumente+ en harpe+ vir die diens van die huis van die ware God. Onder leiding van die koning was Asaf en Jeduʹtun en Heman.+  En hulle getal saam met hulle broers wat geoefen was in sang tot Jehovah,+ almal meesters,+ was tweehonderd-agt-en-tagtig.  Toe het hulle die lot gewerp+ oor die dinge waarvoor gesorg moes word, die kleine net soos die grote,+ die meester+ saam met die leerling.  En die lot het uitgekom: die eerste het aan Asaf behoort vir Josef,+ vir Gedalʹja+ die tweede (hy en sy broers en sy seuns was twaalf); 10  die derde vir Sakkur,+ sy seuns en sy broers, twaalf; 11  die vierde vir Jisri,+ sy seuns en sy broers, twaalf; 12  die vyfde vir Netanʹja,+ sy seuns en sy broers, twaalf; 13  die sesde vir Bukkiʹa, sy seuns en sy broers, twaalf; 14  die sewende vir Jesareʹla,+ sy seuns en sy broers, twaalf; 15  die agtste vir Jesaʹja, sy seuns en sy broers, twaalf; 16  die negende vir Mattanʹja, sy seuns en sy broers, twaalf; 17  die tiende vir Siʹmeï, sy seuns en sy broers, twaalf; 18  die elfde vir Asaʹreël,+ sy seuns en sy broers, twaalf; 19  die twaalfde vir Hasabʹja, sy seuns en sy broers, twaalf; 20  vir die dertiende, Suʹbael,+ sy seuns en sy broers, twaalf; 21  vir die veertiende, Mattitʹja, sy seuns en sy broers, twaalf; 22  vir die vyftiende, vir Jeʹremot, sy seuns en sy broers, twaalf; 23  vir die sestiende, vir Hananʹja, sy seuns en sy broers, twaalf; 24  vir die sewentiende, vir Josbekaʹsa, sy seuns en sy broers, twaalf; 25  vir die agtiende, vir Hanaʹni, sy seuns en sy broers, twaalf; 26  vir die negentiende, vir Malloʹti, sy seuns en sy broers, twaalf; 27  vir die twintigste, vir Eliaʹta, sy seuns en sy broers, twaalf; 28  vir die een-en-twintigste, vir Hotir, sy seuns en sy broers, twaalf; 29  vir die twee-en-twintigste, vir Giddalʹti, sy seuns en sy broers, twaalf; 30  vir die drie-en-twintigste, vir Mahaʹsiot,+ sy seuns en sy broers, twaalf; 31  vir die vier-en-twintigste, vir Romamʹti-Eʹser,+ sy seuns en sy broers, twaalf.

Voetnote