Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

Jehovah se Getuies

Kies taal Afrikaans

 VRAAG 19

Wat bevat die verskillende boeke van die Bybel?

Wat bevat die verskillende boeke van die Bybel?

HEBREEUSE GESKRIFTE (“OU TESTAMENT”)

PENTATEUG (5 BOEKE):

Genesis, Eksodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium

Vanaf die skepping tot die vorming van die eertydse nasie Israel

HISTORIESE BOEKE (12 BOEKE):

Josua, Rigters, Rut

Israel gaan die Beloofde Land binne en gebeure daarna

1 en 2 Samuel, 1 en 2 Konings, 1 en 2 Kronieke

Geskiedenis van die nasie Israel tot die vernietiging van Jerusalem

Esra, Nehemia, Ester

Geskiedenis van die Jode ná hulle terugkeer uit ballingskap in Babilon

POËTIESE BOEKE (5 BOEKE):

Job, Psalm, Spreuke, Prediker, Hooglied van Salomo

Versamelings wyse spreuke en liedere

PROFETIESE BOEKE (17 BOEKE):

Jesaja, Jeremia, Klaagliedere, Esegiël, Daniël, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Miga, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Sagaria, Maleagi

Profesieë, of voorspellings, oor God se volk

 CHRISTELIKE GRIEKSE GESKRIFTE (“NUWE TESTAMENT”)

DIE VIER EVANGELIEVERSLAE (4 BOEKE):

Matteus, Markus, Lukas, Johannes

Geskiedenis van Jesus se lewe en bediening

HANDELINGE VAN DIE APOSTELS (1 BOEK):

Geskiedenis van die begin van die Christengemeente en sendingwerk

BRIEWE (21 BOEKE):

Romeine, 1 en 2 Korintiërs, Galasiërs, Efesiërs, Filippense, Kolossense, 1 en 2 Tessalonisense

Briewe aan verskillende Christengemeentes

1 en 2 Timoteus, Titus, Filemon

Briewe aan individuele Christene

Hebreërs, Jakobus, 1 en 2 Petrus, 1, 2 en 3 Johannes, Judas

Algemene briewe aan Christene

OPENBARING (1 BOEK):

’n Reeks profetiese visioene wat aan die apostel Johannes gegee is