Leer by die Groot Onderwyser

Die beste beginsels wat daar is, word in die Bybel gevind. Kinders kan leer wat hulle hemelse Vader sê, en nie wat mense sê nie.

Wat kinders van hulle ouers nodig het

Hierdie boek is saamgestel om sinvolle gesprekke oor belangrike onderwerpe te bevorder tussen kinders en die wat saam met hulle lees.

Hoekom Jesus ’n Groot Onderwyser was

Watter soort dinge het Jesus geleer? En waar het sy leringe vandaan gekom?

’n Brief van ’n liefdevolle God

Sy brief word aangetref in ’n boek wat kosbaarder is as enige ander boek.

Die Een wat alles gemaak het

Wie het die voëls gemaak en hulle geleer fluit? Wie het die groen gras gemaak? Wie het jou gemaak?

God het ’n naam

Ons almal het ’n naam. Weet jy wat God se naam is? Waarom is sy naam belangrik?

“Dit is my Seun”

Wat het van Jesus ’n baie spesiale mens gemaak?

Die Groot Onderwyser het ander mense gedien

Hou jy daarvan as iemand iets goeds vir jou doen? Ons almal hou daarvan, en die Groot Onderwyser het dit geweet.

Gehoorsaamheid beskerm jou

Jongmense kan by ouer mense leer. En wanneer God vir ons sê om iets te doen, kan ons seker wees dat dit die regte ding is om te doen.

Ander is hoër as ons

Party daarvan is goed en party daarvan is sleg.

Ons moet versoekings weerstaan

Wat moet jy doen as iemand vir jou sê om iets verkeerds te doen?

Jesus se mag oor die demone

Daar is geen rede om bang te wees vir die demone nie, maar ons moet oppas dat hulle ons nie om die bos lei nie.

Hulp van God se engele

God se engele help mense wat Jehovah liefhet en hom dien.

Jesus leer ons bid

Jy kan enige tyd van die dag of nag met God praat en hy sal jou hoor.

Hoekom ons moet vergewe

Jesus vertel ’n verhaal om ons te help verstaan.

’n Les om goedhartig te wees

Leer uit die verhaal van die goedhartige Samaritaan.

Wat is regtig belangrik?

Hoe kan ons ryk wees teenoor God?

Hoe om gelukkig te wees

Die Groot Onderwyser openbaar ’n belangrike geheim.

Onthou jy om dankie te sê?

Jy kan uit die voorbeeld van die tien melaatses leer.

Is dit reg om te baklei?

Wat moet jy doen as jy ’n bakleiery sien?

Wil jy altyd eerste wees?

Wat het Jesus vir sy dissipels gesê toe hulle hieroor gestry het?

Moet ons met enigiets spog?

Jesus vertel ’n verhaal van ’n Fariseër en ’n belastinggaarder.

Hoekom ons nie leuens moet vertel nie

Kyk wat Jehovah aan Ananias en Saffira gedoen het.

Die rede hoekom mense siek word

Sal daar ooit ’n tyd wees wanneer mense nie meer sal siek word nie?

Moet nooit ’n dief word nie!

Kyk na die voorbeeld van vier mense wat iets geneem het wat nie aan hulle behoort het nie.

Kan mense wat slegte dinge doen, verander?

Die voorbeelde van Saulus en van ’n prostituut gee die antwoord.

Hoekom dit moeilik is om te doen wat goed is

Hoe sal slegte mense reageer as jy nie doen wat hulle sê nie?

Wie is jou God?

Mense aanbid baie gode. Wat moet jy doen? Drie jong Hebreërs gee vir ons die antwoord.

Hoe om te weet aan wie ons gehoorsaam moet wees

“Betaal aan die keiser terug wat aan die keiser behoort, maar aan God wat aan God behoort.”

Keur God alle partytjies goed?

Het jy geweet die Bybel praat van ’n paar partytjies wat gevier is? Ons kan verstaan hoe God daaroor gevoel het.

Hulp om ons vrese te bowe te kom

Die Groot Onderwyser het nie gesê dit sal maklik wees om Jehovah te dien nie. Maar daar is ’n manier om moed en hulp te verkry.

Waar ons vertroosting kan vind

Wat moet jy doen as jy ooit hartseer of eensaam voel?

Hoe Jesus beskerm is

Leer op watter maniere Jehovah Jesus beskerm het teen mense wat hom wou doodmaak toe hy ’n kind was.

Jesus kan ons beskerm

Toe hy op die aarde was, het hy gewys hoe hy mense kan beskerm wat hom liefhet.

Wat sal gebeur as ons doodgaan?

Moet jy bang wees vir die dood of vir die dooies?

Ons kan wakker word uit die dood!

God het Jesus die krag gegee om mense, wat kinders insluit, uit die dood op te wek.

Wie sal opgewek word? Waar sal hulle lewe?

Wat het Jesus oor hierdie vrae gesê?

Dink aan Jehovah en sy Seun

Jesus het vir sy volgelinge ’n spesiale manier gewys om te onthou wat Jehovah en Jesus vir ons gedoen het.

Hoekom ons Jesus moet liefhê

Hy het sy volmaakte lewe gegee sodat ons die ewige lewe kan kry!

God onthou sy Seun

Jesus word opgewek.

Hoe om God gelukkig te maak

’n Bybelspreuk sê: “Wees wys, my seun, en maak my hart bly.”

Kinders wat God gelukkig maak

Watter dinge kan jy doen om God gelukkig te maak?

Hoekom ons moet werk

Werk is goed vir ’n mens se verstand en liggaam. Jy kan leer hoe om dit te geniet.

Wie is ons broers en susters?

Sluit dit mense in wat nie kinders van ons ouers is nie?

Ons vriende moet God liefhê

“Moenie mislei word nie. Slegte omgang bederf nuttige gewoontes.”

Wat is God se Koninkryk? Hoe ons kan wys dat ons dit wil hê

Wanneer Jesus in beheer is van alles op die aarde, sal hy ’n paar baie groot veranderinge maak.

Water vernietig ’n wêreld—Sal dit weer gebeur?

Die regverdiges sal vir ewig op die aarde lewe.

Hoe ons weet dat Armageddon naby is

Die tekens is oral om ons.

God se vreedsame nuwe wêreld—Jy kan daarin lewe

Wat moet jy doen om dit vir ewig te kan geniet?