Goeie nuus wat van God kom!

Wat is die goeie nuus wat van God kom? Waarom kan ons dit glo? Hierdie brosjure bevat antwoorde op algemene Bybelvrae.

Hoe om by hierdie brosjure baat te vind

Hierdie brosjure sal jou help om direk uit God se Woord, die Bybel, te leer. Kyk hoe jy jou eie Bybel kan gebruik om teksverwysings na te slaan.

Wat is die goeie nuus?

Vind uit wat die nuus is wat van God kom, waarom dit dringend is en wat jy moet doen.

Wie is God?

Het God ’n naam en gee hy vir ons om?

Kom die goeie nuus werklik van God?

Hoe kan ons seker wees dat die Bybel se boodskap waar is?

Wie is Jesus Christus?

Vind uit waarom Jesus gesterf het, wat die losprys is en wat Jesus nou doen.

Wat is God se voorneme met die aarde?

Die Bybel verduidelik waarom God die aarde geskep het, wanneer lyding tot ’n einde sal kom en wat die toekoms inhou vir die aarde en diegene wat daarop lewe.

Watter hoop is daar vir die dooies?

Wat gebeur met ons wanneer ons sterf? Sal ons ons geliefdes wat gesterf het, ooit weer sien?

Wat is God se Koninkryk?

Wie is die Koning van God se Koninkryk, en wat sal die Koninkryk tot stand bring?

Waarom laat God boosheid en lyding toe?

Hoe het boosheid begin en waarom het God toegelaat dat dit tot nou toe voortduur? Sal lyding ooit eindig?

Hoe kan jou gesin gelukkig wees?

Jehovah, die gelukkige God, wil hê dat gesinne gelukkig moet wees. Vind uit watter praktiese raad die Bybel vir mans, vrouens, ouers en kinders bevat.

Hoe kan jy ware aanbidding uitken?

Is daar net een ware godsdiens? Kyk na vyf kenmerke van ware aanbidding.

Hoe strek Bybelbeginsels ons tot voordeel?

Jesus het verduidelik waarom ons leiding nodig het en watter twee Bybelbeginsels die belangrikste is.

Hoe kan jy nader aan God kom?

Vind uit of God na alle gebede luister, hoe ons moet bid en wat anders ons kan help om nader aan God te kom.

Wat is die goeie nuus omtrent godsdiens?

Sal daar ooit ’n tyd wees wanneer almal verenig is in die aanbidding van die enigste ware God?

Waarom het God ’n organisasie?

Die Bybel verduidelik waarom en hoe ware Christene georganiseer is.

Waarom moet jy aanhou?

Hoe kan jou kennis van God en sy Woord ander tot voordeel strek? Watter verhouding kan jy met God geniet?